Съобщения по чл.32 от ДОПК

назад

Списък 397

48

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в петък на 15.11.2019г.          

валидно до 29.11.2019г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.3 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

Вид, № и дата на Документа

Име на задълженото лице

Вид на задължението

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

  1.  

 Акт за установяване на задължения по декларация с №АУ000165 от

13.02..2019г.

 

 

 

РАЙНА  ИВАНОВА ЦВЕТКОВА

ДНИ/ТБО

Изх № У000324   от  15.11..2019г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България №41,   при ЦОНКА ГАЙДАДЖИЙСКА на длъжност Старши инспектор, в стая № 3, ет.2 за връчване на Акт за установяване на задължения  по декларация  с №АУ000165/13.02.2019г.            

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/ акт ще бъде приложен към преписката и ще се смята  за редовно връчен.

  1.  

 Акт за установяване на задължения по декларация с №АУ000169 от

13.02..2019г..

 

 

 

 ГЕОРГИ  СПАСОВ  АНГАРОВ

ДПС

Изх  № У000325   от  15.11.2019г .

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България №41,   при ЦОНКА ГАЙДАДЖИЙСКА на длъжност Старши инспектор, в стая № 3, ет.2 за  връчване на  Акт за установяване на задължения  по декларация  с №АУ000169/13.02.2019г .      

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/ акт ще бъде приложен към преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

  1.  

Акт за установяване на задължения по декларация с .№АУ000172 от

13.02..2019г..  

 

 

 

 

МАРИЯ ЧЕДОМИРОВА УРУШЕВА-БОЗЕВА

ДНИ/ТБО

Изх №У000326   от  15.11.2019г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България №41,   при ЦОНКА ГАЙДАДЖИЙСКА на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на  Акт за установяване на задължения  по декларация  с №АУ000172/13.02.2019г .

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/ акт ще бъде приложен към преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

  1.  

 Акт за установяване на задължения по декларация с №АУ000174 от

13.02..2019г..

 

 

 

МИШО АНДОНОВ

ЩЕРЕВ

ДНИ/ТБО

Изх №У000328   от  15.11.2019г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41,   при ЦОНКА ГАЙДАДЖИЙСКА на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на Акт за установяване на задължения  по декларация  с №АУ000174/13.02.2019г .            

     В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/ акт ще бъде приложен към преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

  1.  

Акт за установяване на задължения по декларация с №АУ000181 от

14.02..2019г

 

 

 

ХРИСТО ИВАНОВ РОПЛЕВ

ДПС

Изх №У000330   от  15.11.2019г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41,   при ЦОНКА ГАЙДАДЖИЙСКА на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на  Акт за установяване на задължения  по декларация  с №АУ000181/14.02.2019г .              

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/ акт ще бъде приложен към преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

6.

 Акт за установяване на задължения по декларация с №АУ000182 от

14.02..2019г.

 

 

 

ДИМИТЪР ГРИГОРОВ СТРАТИЕВ

ДНИ/ТБО

Изх №У000332   от  15.11.2019г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България №41,   при ЦОНКА ГАЙДАДЖИЙСКА на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на  Акт за установяване на задължения  по декларация  с №АУ000182/14.02.2019г.

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/ акт ще бъде приложен към преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 

            Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 15.11.2019г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 29.11.2019г.