Съобщения по чл.32 от ДОПК

назад

Списък 396

51

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

 публикувано в петък, 15.11.2019г.

 валидно до 29.11.2019г., 17:00 часа

         

         Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.3 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК / Писмо на основани чл.11 и чл.14 от ЗМДТ.

         В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ - Акт, ведно със съобщението или Писмо, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

          

Вид, № и дата на Документа

Име на задълженото лице

Вид на задължението

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

  1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000185 от 14.02.2019г.

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ НОНОВ

 

ДПС

 

Изх №У000327 от 15.11.2019г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Татяна Темнилова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД № АУ000185/14.02.2019г.    

       В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

  1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000186 от 14.02.2019г.

 

 

 

АННА БОРИСОВА МУШЕВА

 

ДНИ/ТБО

Изх №У000329 от 15.11.2019г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Татяна Темнилова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД № АУ000186/14.02.2019г.    

       В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

  1.  

Акт за установяване на задължения №АУ00189 от 14.02.2019г.

 

 

 

БОРИС ТЕМЕЛКОВ НИКОЛОВ

 

ДПС

 

Изх №У000331 от 15.11.2019г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Татяна Темнилова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД № АУ000189/14.02.2019г.    

       В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

  1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000203 от 14.02.2019г.

 

 

 

РАЙКО РЕСУЛ ЮСЕФ

 

ДНИ/ТБО

Изх №У000333 от 15.11.2019г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Татяна Темнилова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД № АУ000203/14.02.2019г.    

       В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

  1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000205 от 15.02.2019г.

 

 

 

ВАСИЛ БОРИСОВ РАЙЧЕВ

 

ДПС

 ДНИ/ТБО

Изх №У000334 от 15.11.2019г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Татяна Темнилова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД № АУ000205/15.02.2019г.    

       В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

  1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000206 от 15.02.2019г.

 

 

 

НИКОЛИНА ЯНКОВА РАЙЧЕВА

 

ДНИ/ТБО

Изх №У000335 от 15.11.2019г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Татяна Темнилова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД № АУ000206/15.02.2019г.    

       В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

  1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000209 от 15.02.2019г.

 

 

 

ХЕЛГА РИСК ЛАЗОВА

 

ДПС

 

Изх №У000336 от 15.11.2019г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Татяна Темнилова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД № АУ000209/15.02.2019г.    

       В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 15.11.2019г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 29.11.2019г.