Събития

назад

Поздравителен адрес по случай международния ден на учителя

78

 

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

                  

            Днес е денят, в който международната общност отдава своето признание и уважение към учителите!

            Независимо от предизвикателствата на съвременното информационно общество, мястото на учителя е незаменимо. Учителят създава духовен свят, в който се преплитат знания и ценности. Учителят създава личности. Той поставя началото и създава бъдещето!

            Затова изпитвам огромно уважение и респект пред Вашата високообразована професионална общност и пред всеки един учител поотделно!

            Пожелавам Ви да съхраните възрожденския дух на своята професия и да продължавате да вярвате, че тя е призвание! Пожелавам Ви здраве и творчески успехи!

 

ЧЕСТИТ  ПРАЗНИК!

 

ТОДОР ПОПОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

05 Октомври 2021 г.

Гр. Пазарджик