Събития

назад

Поздравителен адрес по повод - Световният ден на социалната работа

119

 

ДО

СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ

ОТ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

УВАЖАЕМИ СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ЗАЕТИ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНАТА ДЕЙНОСТ,

 

Приемете моите поздравления по повод 19 март – Световният ден на социалната работа, празникът на предаността, на подкрепата и грижата за уязвимите хора в обществото!

Благодаря Ви за безкрайната ангажираност и грижа към онези, които се нуждаят от подкрепа, сплотеност и топлота. Без Вас, мнозина биха били изоставени и недооценени.

Да бъдеш социален работник е призвание, което изисква не само професионализъм, но и голямо сърце и емпатия. Вие се грижите за най-уязвимите членове на обществото, осигурявайки съдействие и обич. Вашата хуманност и всеотдайност има значителен принос за благополучието на обществото.

Изказвам най-дълбока почит за неуморния Ви труд, хуманност и огромна любов, които правят света по-добро място за всички.

          Бъдете здрави и все така трудолюбиви и всеотдайни за създаването на един по-човечен и любящ свят!

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

ПЕТЪР КУЛЕНСКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК