Събития

назад

„Пази детето в интернет“ за родители

241

„Пази детето в интернет“ за родители

 

На 14 юни 2023 г. (сряда), по покана на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община Пазарджик, екипът на кампанията „Пази детето в интернет“ ще посети град Пазарджик за втори път и ще проведе отворен час за родители и деца.

През тази година социалната кампания на ЗК „Лев Инс“ АД „Пази детето в интернет“ насочва усилията си към повишаване на дигиталната култура на родителите. В рамките на един астрономически час екипът на кампанията в състав експертът по киберсигурност г-н Явор Колев, г-жа Зоя Василев и г-н Атанасов ще проведат образователна лекция на тема: „Твоето дете вече знае как да се пази в интернет! Сега е твой ред!“

„Ние сме първият учител и приятел в живота на децата ни. Наша е отговорната роля първи да образоваме децата си за опасностите, които се крият в интернет. Ние сме първият източник на социални умения и трябва да бъдем заедно on-line!“ – подчертават организаторите на социалната кампания.

Събитието ще се проведе в Голямата зала на Младежкия дом от 18 часа.