Събития

назад

Община Пазарджик организира кампания под наслов “По-чист, по-зелен и цветен Пазарджик”

294

Община Пазарджик за поредна година организира кампания под наслов По-чист, по-зелен и цветен Пазарджик”. Както и до сега тя е в навечерието на Великден и тази година е на 25 март  /Събота / в периода от 9.00 до 12.00 часа.

Всички заинтересовани ще имат възможността да предадат отпадъци от: излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, хартия, пластмаса, излезли от употреба батерии и акумулатори. Тази година в кампанията ще се включи и приемане на разделно събран текстил, годен за повторна употреба/ дрехи, кърпи, обувки, чанти и др./, като за целта трябва да бъдат опаковани в добре затворени торби.

Срещу предаден отпадък, всеки гражданин ще може да получи цветя, декоративни храсти или млади фиданки от дървесен вид.

Ще бъдат обособени 6 пункта на територията на града, както следва:

-  Пресечката на ул.”Цанко Церковски” и ул.”Петър Бонев”;

- Пресечката на ул.”Стоян Василев” и ул.”Кочо Честименски” –до входа на ЕГ ”Бертолд Брехт”

- Пресечката на ул.”Пловдивска” с ул.Стефан Караджа” –зад аптеката;

- ул.”Патриарх Евтимий” до ЦДГ „Дъга”;

- ул.”Панайот Волов” до СОУ ”Любен Каравелов”;

- Пресечката на ул.”Александър Стамболийски” и ул.”Славянска”.

 

На упоменатите по-горе места ще бъдат разположени: цветни контейнери за хартия, пластмаса и стъкло; контейнер тип „Бобър” за битов отпадък и автомобили за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;

Община Пазарджик ще осигури 10 200 бр. цветя и 300 броя млади фиданки /китайски мехурник/ и 250 туи  дарение от „Екопак България”

 

Партньори на кампанията са:

  • „Брокс” ООД, която ще осигури контейнери за битов отпадък и извозването им;
  •  „Екопак България” АД, която ще осигури контейнери за хартия, пластмаса, стъкло и извозването им;
  •  „Стийл Интертрейд”, която ще осигури, автомобили за предадено излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и извозването му;
  • „Център за рециклиране-Пазарджик” ДЗЗД, която ще осигури 600 торбички компост.

         -„Текслайф”ООД, които ще осигурят приемането на годния за повторна употреба текстил.