Събития

назад

ДО РАЙОНЕН СЪД ОКРЪЖЕН СЪД АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ГРАД ПАЗАРДЖИК

69

ДО

РАЙОНЕН СЪД

ОКРЪЖЕН СЪД

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

ГРАД ПАЗАРДЖИК

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ЮРИСТИ,

       

            За мен е изключителна привилегия и чест, днес, в деня на Конституцията и на българските юристи и съдебни служители,  да отправя своите поздрави и почитания към всички, които сте приели професионалното предизвикателство да служите в името на законността и справедливостта.

            Да се посветиш на каузата да отстояваш върховенството на закона и да защитаваш правата и интересите на гражданите е достойно и респектиращо. Не случайно обществото Ви отрежда най-високото място в професионален аспект и се уповава на Вас като гарант на правата и свободите си.

  Във всички аспекти на тази широкообхватна професия, предизвикателствата са огромни и затова е ясно, че юристите са хора, които  практикуват една от най-почитаните, трудни, но уважавани професии!

            Желая Ви да сте здрави, винаги в добра кондиция!

Бъдете удовлетворени от постиженията си!

 

Честит празник!

 

 

ТОДОР ПОПОВ  

Кмет на Община Пазарджик

 

16.04.2021 г.

Гр. Пазарджик