Събития

назад

Честит ден на приемния родител

108

Честит ден на приемния родител, както и на всички участници – професионалисти и доброволци, в процеса на предоставяне на приемна грижа!

 

  Вече шест години, в рамките на проект “Приеми ме 2015“, функционира Областен екип по приемна грижа - Пазарджик, състоящ се от Началник екип и осем социални работници, с изнесени работни места в община Панагюрище, община Ракитово и община Велинград. За този период социалната услуга “Приемна грижа“ успя да се наложи като реална алтернативна грижа, близка до семейната, след закриването на домовете за медико – социални грижи на територията на област Пазарджик. Предоставянето на социалната услуга "приемна грижа" по проекта "Приеми ме 2015" се изпълнява от 01.01.2016 г. в добро сътрудничество с Агенцията за социално подпомагане и 167 общини – партньори.

 

 Към 30.09.2022 г. утвърдените приемни семейства в област Пазарджик са 103 професионални приемни семейства и едно доброволно приемно семейство от град Пазарджик, утвърдено от Комисията по приемна грижа в РДСП – Пазарджик в началото на месец октомври 2022 г., като подходящо за отглеждане на непридружено дете – бежанец от Украйна, единственото досега.

 По общини – партньори от област Пазарджик информацията за утвърдените приемни семейства е следната:

Община Батак – 2 професионални приемни семейства;

Община Белово - 2  професионални приемни семейства;

Община Велинград – 22  професионални приемни семейства;

Община Пазарджик – 36 професионални приемни семейства и 1 доброволно приемно семейство;

Община Панагюрище – 13 професионални приемни семейства;

Община Ракитово – 27  професионални приемни семейства;

Община Стрелча – 1 професионално приемно семейство

Децата, отглеждани при условията на приемна грижа, в област Пазарджик, са 83:

В община Белово – 1 дете;

В община Велинград – 20 деца;

В община Пазарджик – 31 деца;

В община Панагюрище – 15 деца;

В община Ракитово – 15 деца;

В община Стрелча – 1 дете

 

Проектът се предвижда да бъде удължен до края на 2023 г.