Събития

назад

19.11.2012 г. /понеделник/

845

19.11.2012 г. /понеделник/
ДКТ “Константин Величков”
18.30 часа

Министър Тотю Младенов и кметът на община Пазарджик Тодор Попов ще открият строителните дейности, извършени по проект “Красива България” – “Ремонт на Южна фасада на ДКТ “Константин Величков”, гр. Пазарджик”. Изпълнител на дейностите е “Стейт” ООД.