Събития

назад

18.11.2011 г. /петък/

935

Откриването на извършените дейности по проект „Нова визия за централна градска част и интегрирано градско развитие, чрез подобряване на физическата среда и ревитализация на град Пазарджик” се отлага.

При уточнение на нова дата и час ще изпратим информация.