Събития

назад

15.09.2011 г. /четвъртък/

850

Кметът на община Пазарджик г-н Тодор Попов ще присъства на официалното приключване на дейностите по проект “Повишаване на качеството на образование в гр. Пазарджик чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища”.

Община Пазарджик с финансовата подкрепа на ОП ”Регионално развитие” реализира проект “Повишаване на качеството на образование в гр. Пазарджик чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища”.

Проектът е на стойност 4 636 528.76 лв., като цялата сума е безвъзмездна финансова помощ. Основните дейности са насочени към подобряване на условията за провеждане на учебния процес посредством повишаване на енергийната ефективност, вътрешно и външно възстановителни ремонтни дейности, подмяна и осъвременяване на ВиК, отоплителна, електрическа инсталации на сградите на ОУ “Св. Климент Охридски”, СОУ “Георги Бенковски”, Езикова гимназия “Бертолт Брехт”, Гимназия “Ив. С. Аксаков” и Математическа гимназия “Константин Величков”.

Изпълнител на строително-монтажните работи е "ДИАНА КОМЕРС - 1" ЕООД гр. Ямбол, като стойността на ремонтните дейности са както следва:

 

ЕГ "Бертолт Брехт „ - 1 198 358.70 лв.;

СОУ "Г. Бенковски” - 1 253 649.84 лв.;

ОУ "Климент Охридски” - 1 242 738.12 лв.;

Гимназия “Ив. С. Аксаков” и МГ “К. Величков” – 637 192.30 лв.;

 

В рамките на проекта училищата са оборудвани на съвременно равнище с компютърни конфигурации, преносими компютри, мултифункционални устройства, телевизори, копирни машини, дигитални фотоапарати, микроскопи и спортно оборудване на стойност без ДДС 105 638.76 лв.