Събития

назад

11.11.2011 г. /петък/

850

Асоциация “Мария Кюри” Пловдив реализира международен проект OASIS в Дом за стари хора с. Главиница. От 10 подходящи социални институции за грижа за възрастните хора в България е предпочетен именно домът в с. Главиница. През 2009 г. започва реализацията на проекта, когато се създават прототипи, използващи най-новите достижения на научната мисъл в света на информационните и телекомуникационните технологии. Част от тези разработки ще бъдат тествани за първи път в България, на територията на Дом за стари хора с. Главиница. Възрастните хора ще имат възможност да изпробват следните OASIS приложения – мозъчен треньор, хранителен съветник, устройство за наблюдение на здравословното състояние, приложение за физическа активност и социална платформа.

Всички тези приложения представляват научни разработки, чието тестване се осъществява за първи път паралелно в 9 европейски страни, партньори по проекта – България, Румъния, Белгия, Германия, Гърция, Италия, Испания, Швейцария, Великобритания. В партньорството са включени още Китай и Мексико.

 

Видимите резултати от тестването ще се наблюдават към 12.00 часа.