Събития

назад

08-11.11.2011 г.

1211

Община Пазарджик започва изплащането на възнагражденията на членовете на СИК, участвали в изборите за президент и вицепризидент на РБ и за избор на общински съветници и кметове на населени места на 23.10.2011 и 30.10.2011 г., по график:

08 ноември 2011 г.


Секция № 1 до № 23

Секция № 151 до № 163

 

 

09 ноември 2011 г.


Секция № 24 до № 46

Секция №164 до № 176

 

 

10 ноември 2011 г.


Секция № 47 до № 69

Секция №176 до № 188

 

 

11 ноември 2011 г.


Секция № 70 до № 92

Секция № 189 до № 205

 

Възнагражденията ще се изплащат от 9.00 ч. – до 12.00 ч. и от 14 ч. – до 17.00 ч. в Центъра за информация и услуги на гражданите на бул. ”България” №2 гр. Пазарджик.