Събития

назад

06.11.2012 г. /вторник/

926

Министър Тотю Младенов и кметът на община Пазарджик Тодор Попов ще открият строителните дейности, извършени по проект “Красива България” – “Ремонт на Южна фасада на ДКТ “Константин Величков”, гр. Пазарджик”. Изпълнител на дейностите е “Стейт” ООД, стойност на договора – 148 937 лв. с ДДС.