Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие

назад
№ по ред Регистрационен номер Дата на актуализация Име на ДГ /ЦПЛР и населено място
1 30-00-100/16.02.2021 26.02.2021 ДГ ,,Здравец'' гр. Пазарджик
2 30-00-119/22.02.2021 26.02.2021 ДГ ,,Снежанка'' гр. Пазарджик
3 30-00-110/18.02.2021 26.02.2021 ДГ ,,Слънчо'' гр. Пазарджик
4 30-00-122/22.02.2021 26.02.2021 ДГ ,,Калина Малина'' гр. Пазарджик
5 30-00-105/17.02.2021 26.02.2021 ДГ ,,Юрий Гагарин“ гр. Пазарджик
6 30-00-115/19.02.2021 26.02.2021 ДГ ,,Дъга“ гр. Пазарджик
7 30-00-124/22.02.2021 26.02.2021 ДГ ,,Валентина Терешкова“ гр. Пазарджик
8 30-00-108/18.02.2021 26.02.2021 ДГ ,,Пролет“ гр. Пазарджик
9 30-00-118/22.02.2021 26.02.2021 ДГ ,,Радост“ гр. Пазарджик
10 30-00-126/22.02.2021 26.02.2021 ДГ ,,Върбица“ гр. Пазарджик
11 30-00-114/19.02.2021 26.02.2021 ДГ ,,Зорница“ гр. Пазарджик
12 30-00-121/22.02.2021 26.02.2021 ДГ ,,Детство“ с. Мало Конаре
13 30-00-1143/27.12.2016 21.02.2019 ДГ с. Алеко Константиново
14 30-00-1088/27.12.2016 20.02.2019 ДГ с. Братаница
15 30-00-1163/27.12.2016 19.02.2019 ДГ ,,Мир“ с. Величково
16 30-00-1124/27.12.2016 22.02.2019 ДГ ,,Радост“ с. Главиница
17 30-00-1161/27.12.2016 22.02.2019 ДГ ,,Зорница“ с. Говедаре
18 30-00-1144/27.12.2016 21.02.2019 ДГ ,,Здравец“ с. Дебръщица
19 30-00-1025/27.12.2016 19.02.2019 ДГ с. Добровница
20 30-00-1103/27.12.2016 19.02.2019 ДГ ,,Щастливо детство“ с. Звъничево
21 30-00-127/22.02.2021 26.02.2021 ДГ ,,Веселка“ с. Ивайло
22 30-00-1127/27.12.2016 21.02.2019 ДГ ,,Детелина“ с. Мирянци
23 30-00-1133/27.12.2016 19.02.2019 ДГ ,,Звънче“ с. Мокрище
24 30-00-1128/27.12.2016 18.02.2019 ДГ ,,Знаме на мира“ с. Овчеполци
25 30-00-1115/27.12.2016 22.02.2019 ДГ ,,Пролет“ с. Огняново
26 30-00-117/22.02.2021 26.02.2021 ДГ ,,Детелина“ с. Паталеница
27 30-00-1137/27.12.2016 21.02.2019 ДГ ,,Мир“ с. Синитово
28 30-00-1123/27.12.2016 20.02.2019 ДГ ,,Радост“ с. Хаджиево
29 30-00-1106/27.12.2016 21.02.2019 ДГ ,, Детелина“ с. Черногорово
30 30-00-1142/27.12.2016 21.02.2019 ДГ с. Црънча
31 30-00-1155/27.12.2016 21.02.2019 ДГ ,,Юначе“ с. Юнаците
32 30-00-109/18.02.2021 26.02.2021 Средношколско общежитие гр. Пазарджик
33 30-00-111/18.22.2021 26.02.2021 Общински детски комплекс гр. Пазарджик
34 30-00-1081/30.10.2017 21.02.2019 ДГ с. Сарая
35 30-00-128/23.02.2021 26.02.2021 Център за кариерно  ориентиране и консултиране гр. Пазарджик