Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие

назад
№ по ред Регистрационен номер Дата на актуализация Име на ДГ /ЦПЛР и населено място
1 30-00-142/14.03.2022 29.03.2022 ДГ ,,Слънчо'' гр. Пазарджик
2 30-00-138/14.03.2022 29.03.2022 ДГ ,,Валентина Терешкова“ гр. Пазарджик
3 30-00-134/14.03.2022 29.03.2022 ДГ ,,Върбица“ гр. Пазарджик
4 30-00-121/11.03.2022 29.03.2022 ДГ ,,Снежанка'' гр. Пазарджик
5 30-00-122/11.03.2022 29.03.2022 ДГ ,,Здравец'' гр. Пазарджик
6 30-00-130/11.03.2022 29.03.2022 ДГ ,,Дъга“ гр. Пазарджик
7 30-00-131/11.03.2022 29.03.2022 ДГ ,,Радост“ гр. Пазарджик
8 30-00-93/25.03.2022 29.03.2022 ДГ ,,Детство“ с. Мало Конаре
9 30-00-110/09.03.2022 29.03.2022 ДГ ,,Зорница“ гр. Пазарджик
10 30-00-182/23.03.2022 29.03.2022 ДГ ,,Пролет“ гр. Пазарджик
11 30-00-173/22.03.2022 29.03.2022 ДГ ,,Юрий Гагарин“ гр. Пазарджик
12 30-00-213/25.03.2022 29.03.2022 ДГ ,,Калина Малина'' гр. Пазарджик
13 30-00-180/23.03.2022 29.03.2022 Средношколско общежитие гр. Пазарджик
14 30-00-203/24.03.2022 29.03.2022 Център за кариерно ориентиране и консултиране гр. Пазарджик
15 30-00-148/16.03.2022 04.05.2022 ДГ ,,Веселка" с. Ивайло с изнесена група в с. Сарая
16 30-00-139/14.03.2022 04.05.2022 ДГ ,,Детелина" с. Паталеница с изнесени групи ДГ с.Црънча и ДГ с. Дебръщица