Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи - азот и фосфор на гр. Пазарджик

назад
Процедура: номер 129 / четвъртък, 19 март 2020 10:38
Открита процедура
Състояние: Активно

Електронна преписка