Разписания - вътрешноградски

назад

РАЗПИСАНИЕ НА ВЪТРЕШНОГРАДСКИТЕ АВТОБУСНИ ЛИНИИ

45205

 

№1- Допълнителна автобусна линия: еднопосочна дължина 6.5 км, режим на движение – делничен, времетраене на пътния оборот – 50 мин, интервал 60 мин.

маршрут: - АД “Пътища”- Спирки пожелание -  да се спазват правилата на движение, регламентирани в ЗДП, и да се спира там, където е разрешено - ЖП гара.

Тръгване: от АД Пътища“

в делничен ден

6.25, 7.25, 16.25, 17.25 часа

Тръгване: от Ж.П. гара

в делничен ден

6.50, 7.50, 16.50, 17.50 часа

 

№2- еднопосочна дължина 15.00 км

маршрут: Тръгване от ЖП гара“Еми Стил” – “Хебърстрой” – “Подемстроймаш” – “Елхим Искра” –  парк “Острова” – магазин “Тарита“ – Болницата – Минерална баня  – паметник “Петър Абаджиев” – Щаба  – Полицейското училище – “Стадиона” – павилион “Роза” – Читалище “Отец Паисий” –  Т-образното кръстовище  –  Читалище “Отец Паисий” – Лъвова чешма

маршрут: Тръгване от Лъвова чешмаАД “Пътища” - павилион “Роза” - училище “Стефан Захариев” – Щаба - паметник “Петър Абаджиев” - Минерална баня – банка “Пиреос” - Болницата - магазин “Тарита“ – парк Острова  –  ‘’Елхим Искра’’ – “Професионална гимназия по промишлени технологии” – Плажа – “Автогара-Пазарджик” – Плажа  – Професионална гимназия по промишлени технологии” - “Подемстроймаш” – ‘’Хебърстрой’’- Еми Стил‘’- ЖП гара

 

тръгване: от Лъвова чешма до ЖП гара

в  делничен ден:

 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:55, 19:55

в празнични и почивни дни:

8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:55, 19:25

 

Автобусна линия 2 –Удължена до с.Сарая-еднопосочна дължина 19.00 км.

Маршрут:център на с.Сарая-Т-образно кръстовище-Читалището-Лъвова чешма-АД,,Пътища’’-павилион ,,Роза’’-училище ,,Стефан Захариев’’-Щаба-паметник,,Петър Арабаджиев’’-Минералната баня-банка,, Пиреос’’-МБАЛ Пазарджик-магазин ,,Тарита’’-парк ,,Острова’’-,,Елхим Искра’’-ПГПТ-Плажа-Автогара Пазарджик—Плажа- ПГПТ-,,Подемстроймарш’’-,,Хебърстрой’’-,,Еми Стил’’-ЖП Гара.

         В делнични дни:тръгване от с.Сарая за ЖП Гара

          7:15, 13:45, 19:45

    Тръгване от ЖП Гара за с.Сарая

           6:45, 13:15, 19:15

         

№2А- еднопосочна дължина 16.00 км

маршрут: Тръгване от Т- образното кръстовище Читалището - Лъвова чешма –  АД “Пътища” - павилион “Роза” - училище “Стефан Захариев” – Щаба - паметник “Петър Абаджиев” - Минерална баня – банка “Пиреос” - Болницата - магазин “Тарита“ – парк Острова  –  ’Елхим Искра’’ – “Професионална гимназия по промишлени технологии” – Плажа – “Автогара-Пазарджик” – Плажа  – “Професионална гимназия по промишлени технологии” - “Подемстроймаш” – ‘’Хебърстрой’’- Еми Стил‘’- ЖП гара

маршрут: Тръгване от ЖП гара – “Еми Стил” – “Хебърстрой” – “Подемстроймаш” – “Елхим Искра” –  парк “Острова” – магазин “Тарита“ – Болницата – Минерална баня  – паметник “Петър Абаджиев” – Щаба  – Полицейското училище – “Стадиона” – павилион “Роза” – Читалище “Отец Паисий”  –  Т-образното кръстовище.

 

тръгване: от Т- образното кръстовище /разклон за с.Ивайло/ - ЖП гара 

в делничен ден:

4:45, 5:45,6:15, 6:45, 7:45, 8:15,8:45, 9:15,9:45,10:15, 10:45,11:15,11:45, 12:15,12:45,13:15, 14:15,14:45, 15:15, 15:45,16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 19:15, 20:15.

 

в празнични и почивни дни:

6:45, 7:45, 16:45, 17:45

 

тръгване: от ЖП гара –Пазарджик - до Т- образното кръстовище /разклон за с.Ивайло/

в делничен ден:

5:15,5:45, 6:15,  7:15, 7:45,8:15, 8:45, 9:15,9:45,10:15,10:45,11:15, 11:45, 12:15,12:45, 13:45, 14:15,14:45, 15:15,15:45, 16:15; 16:45, 17:15, 17:45,18:15, 18:45, 19:45,21:45.

 

в празнични и почивни дни:

6:15, 7:15, 16:15, 17:15

 

№3А - еднопосочна дължина 12.0 км

маршрут: Училище “Д. Гачев”- ул. “Рила”- ул. “Вихрен”- ПГ по строителство – Щаба – паметник “П. Абаджиев”- Минерална баня – Болницата – парк Острова – “Елхим Искра” – “Професионална гимназия по промишлени технологии” – Плажа – “Автогара-Пазарджик” – Плажа  – Професионална гимназия по промишлени технологии” - “Подемстроймаш” – “Хебърстрой” - Еми Стил”- ЖП гара

 

 

Часове на тръгване: от у-ще “Димитър Гачев”

в делничен ден:

7:00, 8:00, 10:00, 16:00, 17:00

 

Часове на тръгване: от -  ЖП гара 

в делничен ден:

7:30, 8:30, 10:30, 16:30, 17:30

в празнични и почивни дни не пътува

 

№6 - еднопосочна дължина 14.1 км, режим на движение- ежедневен, времетраене на пълния оборот -53 мин, интервал 60 мин

маршрут: ЖП гара – “Агрофарм” - ПГ по селско стопанство – Казармата – магазин “Билла” – бул. “Христо Ботев” - склад “Успех” - магазин “Крез” - Пазара за автомобили - ресторант “Манастирите” - училище “Стефан Захариев” - Щаба – квартал “Младост” - ул. “Вихрен”- ул. “Рила” - училище “Климент Охридски” - църква “Света Петка” – Болницата - магазин “Тарита” – парк Острова - “Елхим Искра” - ПГ по машиностроене - търговски складове – “Агрофарм” - ЖП гара

 

тръгване: от ЖП гара

в делничен ден:

6.45

в празнични и почивни дни не пътува

 

№7 - еднопосочна дължина 14.1 км, режим на движение- ежедневен, времетраене на пълния оборот-53 мин.

маршрут: ЖП гара – “Агрофарм”- търговски складове - ПГ по машиностроене - магазин “Тарита” – Болницата - църква “Света Петка” - училище “Климент Охридски”- ул. “Веслец” - ул. “Рила” - ул. “Вихрен” - квартал “Младост”- Щаба- Полицейско училище - ресторант “Манастирите” - Пазара за автомобили - магазин “Крез”  - склад “Успех” – бул. “Христо Ботев” – Топливо – магазин “Билла” – Казармата - ПГ по селско стопанство -  “Агрофарм” - ЖП гара

 

тръгване: от ЖП гара

в делничен ден:

17.15

в празнични и почивни дни не пътува

 

№10 - еднопосочна дължина 10.0 км, режим на движение- ежедневен, времетраене на пълния оборот- 52 мин, интервал 30 мин

маршрут: кв.“Запад” – ул.“П. Волов” - ул.“Тинтява” – Топливо – МБАЛ “Здраве” /Поликлиниката/ - Аптека №5 – Гимназия “Ив.Аксаков” - паметник “Св. Св. Кирил  Методий” – банка “Пиреос” – Печатницата - Бирена фабрика – магазин “Тарита”  - Болницата - банка “Пиреос” – ЕVN /Енергото/ – Пощата - Аптека № 5 – МБАЛ “Здраве” /Поликлиниката/ – Топливо – ул. “Тинтява” – ул. “П. Волов”- кв. “Запад”

 

в делничен ден

6.40, 7.10, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.00, 18.40

в празнични и почивни дни

6.40, 7.10, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.00, 18.40

 

№13 - еднопосочна дължина 13.6 км, режим на движение- ежедневен, времетраене на пълния оборот- 48 мин, интервал 20 мин

маршрут: кв. “Запад” – ул.“П. Волов”- ул. “Ив. Батаклиев”- фирма “ПАКО” - кв. “Устрем”- Павилиона - кв. “Ставропол”- павилион “Роза”- училище “Стефан Захариев”- Щаба - паметник “П. Абаджиев” - Минерална баня - банка “Пиреос” – Ветеринарна лечебница – КАТ – магазин “Технополис” - Болницата - магазин “Тарита”- банка “Пиреос” - Минерална баня - паметник “П. Абаджиев” -  Щаба - Полицейско училище – аптека “Панацея” - кв. “Ставропол”- Павилиона - кв. “Устрем” – фирма “ПАКО”- ул.“Иван Батаклиев” - ул.“П. Волов”- кв.“Запад”

 

тръгване: от кв. Запад”

в делничен ден

5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.10, 8.30, 8.50, 9.10, 9.30, 9.50, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 15.50, 16.10, 16.30, 17.10, 17.30, 17.50, 18.10, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30

 

в празнични и почивни дни

6.00, 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.30, 17.30, 18.00, 18.30,  19.00, 19.30, 20.00

 

№13А - еднопосочна дължина 18.0 км, режим на движение- ежедневен, времетраене на пълния оборот- 48 мин, интервал 20 мин

маршрут: кв.“Запад” – ул.“П. Волов”- ул.“Иван Батаклиев”- фирма “ПАКО”- кв. “Устрем” - Павилиона - кв.“Ставропол”- павилион “Роза”- училище “Стефан Захариев”- Щаба – паметник “П. Абаджиев” - Минерална баня - банка “Пиреос” - Ветеринарна лечебница – КАТ - Комплекс “Зора” – магазин “Технополис” – Болницата – магазин “Тарита” - банка “Пиреос” - Минерална баня - паметник “П.Абаджиев” -  Щаба – Полицейско училище – аптека “Панацея” - кв. “Ставропол” – Павилиона - кв. “Устрем” – фирма “ПАКО”- ул.“Ив. Батаклиев” - ул.“П. Волов” - кв.“Запад”

 

тръгване: от кв.Запад”

в делничен ден

6.50, 7.15, 7.50, 16.50, 18,30

 

в празнични и почивни дни

В събота: 7.00, 8.00, 17.00

В неделя: 7.00, 8.00, 18.00

 

№14 - еднопосочна дължина 6.4 км, режим на движение- в празнични и почивни дни, времетраене на пълния оборот- 40 мин, интервал 60 мин

маршрут: кв. “Запад”- бул.“Христо Ботев” – Пожарната – МБАЛ “Здраве” /Поликлиниката/ - Спортна  зала “Хебър” - Щаба – паметник “П. Абаджиев”- Минерална баня - банка “Пиреос” -  училище “Кл. Охридски” - училище “Димитър Гачев” - ул. “Рила”- ул. “Вихрен” - бул. “Ст. Караджа” - Гробищен парк

 

Тръгва: от кв.“Запад”

7.35, 8.35, 9.35, 10.35, 11.35, 12.35

 

Тръгва: от Гробищен парк

7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 11.55, 12.55

Пътува само в празнични и почивни дни