Разписания - вътрешноградски

назад

РАЗПИСАНИЕ НА ВЪТРЕШНОГРАДСКИТЕ АВТОБУСНИ ЛИНИИ

62422

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автобусна линия №1

 

 

Разстоя-

ние /км/

 

Тръгва от АД “Пътища”

 

Спирки

 

 

Тръгва от „ЖП гара”.

 

 

6.5

 

 

 

 

 

 

 В делничен ден

  6:25;  7:25;  16:25; 17:25

В празнични и почивни дни не пътува

 

АД “Пътища”

В делничен ден

   6:50;  7:50;  16:50; 17:50

В празнични и почивни дни не пътува

 

                         

 

ул.’’Стоян Ангелов’’

ул.’’8-ми март’’

ПГИМ

бул.’’Христо Ботев’’

ПГМЕТ

бул.’’Ал.Стамболийски’’

Адвокатура

ул.’’К.Величков’’

Пожарната

магазин ‘’Билла’’

моста на р.Марица

Автогара

Търговия

ЖП гара

 

Не пътува в празнични и почивни дни

 

Автобусна линия № 2

 

 

Разстоя-

ние /км/

 

 

Тръгва от ”Лъвова чешма”

 

Спирки

 

 

Тръгва от  “ЖП гара”

 

 

15.00

 

Делничен  ден

5:45; 6.45;7:45; 8:45; 9:45; 10:45; 11:45; 12:45; 14:45;  15:45; 16:45; 17:45; 18:45;  19:45; 20:45

 

 

 

 

В празнични и почивни дни

8.45;  9.45; 10.45; 11.45; 12.45; 13.45,  14.45;  15.45;  16.45; 17.45;  18.55;  19.55

 

 

Делничен ден

5:15; 7:15; 8:15; 9:15; 10:15; 11:15; 12:15; 14:15;  15:15; 18:25; 20:15

 

 

 

 

 

В празнични и почивни дни:

8,15; 9,15; 10,15; 11,15; 12,15; 13,15; 14,15; 15,15;   16,15; 17,15; 18.25; 19,25

 

 

Лъвова чешма

АД “ Пътища”

павилион.”Роза”

у-ще ”Ст.Захариев”

Щаба-

паметник

”Петър Абаджиев”

Минерална  баня

Банка “Пиреос”

МБАЛ Пазарджик

магазин ”Тарита”

парк Острова

“ Елхим Искра”

ПГПТ

Плажа

Автогара Пазарджик

Плажа

ПГПТ

Подемстроймаш

„Хебърстрой”

„Еми Стил”

ЖП гара

 

 

Автобусна линия № 2  - Удължена до с.Сарая 

 

 

Разстоя-

ние /км/

 

Тръгва от с.Сарая

 

Спирки

 

 

Тръгва от  “ЖП гара”

 

 

19.00

 

В делнични дни:

7:15, 13:45, 19:45

 

в празнични и почивни дни- не пътува

 

Център на с.Сарая

В делнични  дни:

6:45; 13:15; 19:15

 

в празнични и почивни дни- не пътува

 

 

Т-образно кръстовище

Читалището

Лъвова чешма

АД ‘’Пътища”

Павилион ‘’Роза’’

у-ще „Стефан Захариев”

Щаба

Паметник

„Петър Абаджиев”

Минерална баня

Банка ‘’Пиреос”

МБАЛ  Пазарджик

Магазин ‘’Тарита’’

парк Острова

‘’Елхим Искра’’

ПГПТ

Плажа

Автогара Пазарджик

Плажа

ПГПТ

„Подемстроймаш”

„Хебърстрой”

‘’Еми Стил’’

ЖП Гара

Не пътува в празнични и почивни дни

 

 

Автобусна линия № 2А

 

 

Разстоя-

ние /км/

 

Тръгва от Т-образното кръстовище

 

Спирки

 

 

Тръгва от „ЖП гара”

 

 

16.00

 

 

 

 

 

 

В делничен ден

4:45; 5:45, 6:15; 6:45; 7:45;  8:15;  8:45,  9:15; 9:45, 10:15; 10:45; 11:15; 11:45; 12:15; 12:45; 13:15; 14:15; 14:45; 15:15; 15:45;  16:15; 16:45; 17:15; 17:45; 18:15; 18:45, 19:15; 20.15.

 

В празнични и почивни дни

6:45; 7:45; 16:45; 17:45

 

 

Т-образното кръстовище

В делничен ден

5:15; 5:45; 6:15; 7,15; 7:45; 8:15; 8:45; 9:15; 9:45; 10:15; 10.45; 11:15; 11:45; 12:15; 12.45; 13.45; 14:15 14:45; 15:15; 15:45; 16:15; 16:45; 17:15; 17:45; 18:15; 18:45; 19.45; 21:45

 

В празнични и почивни дни

6:15; 7:15;  16:15; 17:15

 

 

Читалището

Лъвова чешма

АД “ Пътища”

пав.”Роза”

у-ще ”Ст.Захариев”

Щаба-

паметник” П.Абаджиев”

Мин. баня

банка“Пиреос ”

МБАЛ Пазарджик

магазин ”Тарита”

патк Острова

“ Елхим Искра”

ПГПТ

Плажа

Автогара Пазарджик

Плажа

ПГПТ

„Подемстроймаш”

„Хебърстрой”

Еми Стил”

ЖП гара

 

 

 

Автобусна линия №3А

 

 

Разстоя-

ние /км/

 

Тръгва от У-ще “Д.Гачев”

 

Спирки

 

 

Тръгва от „ЖП гара”

 

 

12.0

 

 

 

 

 

 

 В делничен ден

7:00; 8:00; 10:00; 16:00; 17:00

 

В празничени и почивни дни- не пътува

 

У-ще “Д.Гачев”

В делничен ден

7:30; 8:30; 10:30; 16:30; 17:30

 

В празничени и почивни дни-не пътува

 

 

 

 

 

 

Ул.”Рила”

Ул.”Вихрен”

ПГСА

Щаба

Паметник

”П.Абаджиев”

Минерална баня

МБАЛ  Пазарджик

Парк Острова

„Елхим Искра’’

ПГПТ

Плажа

Автогара Пазарджик

Плажа

ПГПТ

„Подемстроймаш’'

„Хебърстрой’

‘’Еми Стил’’

ЖП Гара

 

 

 

 

Не пътува в празнични и почивни дни

 

 

Автобусна линия №  6

 

Разстоя-

ние /км/

 

Тръгва от сп. „ЖП гара”-

 

Спирки

 

 

 

  14.1 

 

В делничен ден

6.45

 

В празнични и почивни дни не пътува

 

 

 

 

.

ЖП гара

 

 

 

Агрофарм

ПГСС

 Казармата

Магазин Билла

Бул. “Христо Ботев

 склад ”Успех” 

магазин”Крез”

Пазара за автомабили

 ресторант. ”Манастира”

 У-ще ”Ст.Захариев”

Щаба

квартал ”Младост”

 ул. „Вихрен”  

ул. „Рила” 

у-ще ”Климент Охридски”

църква “Света Петка”

 МБАЛ Пазарджик

Магазин ”Тарита”

 парк Острова

“ Елхим Искра”

ПГ по машиностроене

Търговски складове

 “Агрофарм”

ЖП гара

 

Не пътува в празнични и почивни дни

 

 

Автобусна линия № 7

 

 

Разстоя-

ние /км/

 

Тръгва от сп. “ЖП гара”

 

Спирки

 

 

 

 

    14.1

в делничен ден

17.15

 

в празнични и почивни дни

не пътува

ЖП гара

 

Агрофарм

Търговски складове

ПГ по машиностроене

Магазин ”Тарита”

Болницата

Църква “Св.Петка”

Уч.”Клим. Охридски”

ул. „Веслец”  

ул. „Рила”

ул.„Вихрен”

кв.”Младост”

Щаба

Полицейско училище

ресторант ”Манастира”

пазара за автомобили

 магазин ”Крез”

склад ”Успех”

бул.’’Христо Ботев’’

Топливо

Магазин ‘’Билла’’ 

 Казармата

ПГСС

ЖПгара

 

 

 

 

Не пътува в празнични и почивни дни

 

Автобусна линия №10

 

 

Разстоя-

ние /км/

 

Тръгва от сп.”кв.”Запад”

 

Спирки

 

 

 

 

  10.00

В делничен ден

 

6:40; 7:10;  8:10; 9:10; 10:10; 11:10; 12:10; 13:10; 14:10; 15:10; 16:10,17:10;  18,00; 18:40

 

В празнични и почивни дни

 

6:40; 7:10; 8:10; 9:10; 10:10; 11:10; 12:10; 13:10; 14:10; 15:10; 16:10,17:10; 18:00; 18:40

 

 

кв.Запад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 П. Волов

 Тинтява

 Топливо

МБАЛ ‘’Здраве’’

 Аптека №5

 Гимназия ‘’Ив.Аксаков’’

Паметник ”Св.св.Кирил  Методий”

 банка „Пиреос’’-

Печатницата

Бирена фабрика

магазин ”Тарита”  

МБАЛ Пазарджик

 банка „Пиреос ‘’

 ЕVN

Пощата

 Аптека № 5

 МБАЛ „Здраве“

Топливо

ул.’’Тинтява’’

Ул.”П. Волов”

кв. Запад

.

 

Автобусна линия №13 

Разстоя-

ние /км/

Тръгва от сп. Кв. „Запад”

       Спирки

 

 

 

 13.6 км

 

В делничен ден

5:00; 5:30; 6:00; 6:30; 7:00; 7:30; 8:10; 8:30; 8:50; 9:10; 9:30; 9:50; 10:00; 10:30; 11:00; 11:30; 12:00; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 15:50; 16:10; 16:30; 17:10; 17:30; 17:50; 18:10; 19:00; 19:30; 20:00; 20:30

 

 

В празнични и почивни дни  6:00; 6:30; 7:00, 7:30; 8:00, 8:30; 9:00; 9:30; 10:00; 10:30; 11:00; 11:30; 12:00; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00, 17:30; 18:00; 18:30; 19:00; 19:30; 20:00

 

                          

 

Кв. „Запад”

 

 ул. „П.Волов”

 ул.„Ив.Батаклиев”-

фирма”ПАКО”-

кв.”Устрем”

Павилиона

кв.”Ставропол”-

павилион ”Роза”

 у-ще“Стефан Захариев”

Щаба

паметник” П.Абаджиев”

 Минерална  баня-

 банка „Пиреос”

 Ветеринарна лечебница

 КАТ

 магазин “Технополис”

МБАЛ Пазарджик

магазин ”Тарита”

банка ‘’Пиреос’’

 Минерална  баня

 паметник” П.Абаджиев”

-  Щаба

Полицейско училище

 аптека”Панацея”

кв.”Ставропол”

Павилиона

 кв.”Устрем”  

фирма”ПАКО

 ул. „Иван Батаклиев”

 ул. „П.Волов”

 Кв. „Запад”

 

 

 Автобусна линия №13А

 

 

Разстоя-

ние /км/

 

Тръгва от сп. Кв. „Запад”

 

Спирки

 

 

 

 

 

18.0 км

 

В делничен ден

6:50; 7:15;; 7:50; 16:50; 18:30

 

 

празнични и почивни дни

В събота: 7:00; 8:00; 17:00

В неделя: 7:00; 8:00; 18:00

 

 

Кв. „Запад”

 

 ул. „П.Волов”

 ул.„Ив.Батаклиев”-

фирма”ПАКО”-

Кв.”Устрем”

Павилиона

Кв.”Ставропол”-

павилион ”Роза”

 у-ще“Стефан Захариев”

Щаба

паметник” П.Абаджиев”

 Минерална баня

 банка „Пиреос”

 Ветеринарна лечебница

 КАТ

Комплекс „Зора”

РАИС

 магазин “Технополис”

МБАЛ Пазарджик

магазин ”Тарита”

банка ‘’Пиреос’’

 Минерална  баня

 паметник” П.Абаджиев”

-  Щаба

Полицейско училище

 аптека”Панацея”

кв.”Ставропол”

Павилиона

 кв.”Устрем”  

фирма”ПАКО

 ул. „Иван  Батаклиев”

 ул. „П.Волов”

 Кв. „Запад”

 

 

 

Автобусна линия №14

 

 

Разстоя-

ние /км/

 

Тръгва от сп. Кв. „Запад”

 

Спирки

 

 

Тръгва от Гробищен парк

 

 

  6.4 км

В празнични и почивни дни

 7:35; 8:35; 9:35; 10:35; 11:35; 12:35

 

кв. „Запад”

В празнични и почивни дни

 7:55; 8:55; 9:55; 10:55; 11:55; 12:55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бул.„Хр.Ботев”

пожарната

МБАЛ ” Здраве”-

спорт.зала”Хебър”

Щаба-

памет.”П.Абаджиев”

Минерална баня

банка ‘’Пиреос’’      

у-ще”Кл.Охридски”

у-ще “Димитър Гачев”

ул. “Рила”

ул. “Вихрен”

бул.„Ст.Караджа” 

Гробищен парк