Разписания

назад

РАЗПИСАНИЕ НА МЕЖДУСЕЛИЩНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ

419679

Движението на автобусите по Коледните и Новогодишни празници


 

                     Уведомяваме Ви че считано от 15.09.2023год. ,

 

фирма „Юнион Ивкони” ООД- клон Пазарджик, възстановява изпълнението на следните направления и съответните часове на отпътуване  по междуселищни разписания , възложени от Община Пазарджик :

 

ОПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ И КУРСОВЕ:

                                              

Автобусна линия № 27гр. Пазарджикс. Паталеница 

 

Маршрут:  Автогара Пазарджик – с. Главиница – с. Алеко Константиново – разклон  Капитан Димитриево – Кариерата – с. Дебращица – Стрелбището – с. Црънча – с. Паталеница  – Баткун /Санаториума/

  Дължина на линията: 25.1 км

  Тръгва от Автогара Пазарджик: 7:10, 10:55, 13:30,  15:50, 17:00, 17:55, 19:30

  Тръгва от  с. Паталеница: 6:30, 8:10, 11:50, 14:30, 16:50,

В празнични и почивни дни:

 Тръгва от Автогара Пазарджик: 7:10, 15:05, 17:55

 Тръгва от  с. Паталеница: 6:30; 8:10; 16:50

  

 

Автобусна линия гр. Пазарджик с. Семчиново

 

Маршрут: Автогара Пазарджик – разклон с. Мокрище – с. Звъничево – с. Братаница – с. Ветрен дол – гара Варвара – с. Варвара – с. Симеоновец – с. Семчиново

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара Пазарджик: 7:05, 9:15,  11:15, 13:25, 15:25, 17:45, 19:40

Тръгва от с. Семчиново:   6:10, 7:50, 10:05,  12:20, 14:20, 16:20, 18:40

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара Пазарджик: 9:15, 13:25, 17:45

Тръгва от с. Семчиново:  10:05, 14:20,  18:40

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик гр. Пещера

 

Маршрут: Автогара Пазарджик – с. Главиница – разклон с. Капитан Димитриево – с. Капитан Димитриево – с. Радилово –  гр. Пещера и обратно.

 В делнични дни:

 Тръгва от Автогара Пазарджик: 6:15, 8:15, 11:15, 14:15, 17:15

 Тръгва от гр. Пещера: 7:15, 9:45, 12:45, 15:45, 18:45

 В празнични дни:

 Тръгва от Автогара Пазарджик: 8:15, 11:15, 14:15, 17:15

Тръгва от гр. Пещера:                     9:45, 12:45, 15:45, 18:45

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Братаница

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Мокрище - с. Ляхово- с. Братаница

Дължина на линията: 16.3 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.15; 9.00; 11.00; 13.20; 14.30*;  17.30; 18.45

Тръгва от с. Братаница: 6.40; 7.40; 9.35; 11.30; 13.50; 15.30*;  18.00

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 

Тръгва от с. Братаница: 8.15ч.

 

 

№ 21 - Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Мало Конаре

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - мост река “Марица” - разклон с. Мало Конаре – с.  Мало Конаре – гр. Пазарджик

Дължина на линията: 13.8 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик:  9.20; 11.40; 14.15; 19.40 ч. (през с. Добровница, с.Пищигово)

Тръгва от с. Мало Конаре: 7.00; 10.00 (през с. Добровница); 12.30; 15.00 ч.

В празнични дни:

Тръгва от с. Мало Конаре: 7.00 ч.

 

 

№ 21А - Автобусна линия гр. Пазарджик – /с. Добровница - с. Пищигово/ – с. Мало Конаре

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - мост река “Марица” – с. Добровница – с. Пищигово  – с.  Мало Конаре – гр. Пазарджик

Дължина на линията: 21.5 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 11.05; 17.40; 19.40 ч.

Тръгва от с. Мало Конаре: 10.00 ч. (не пътува през с. Пищигово); 11.50 ч.

В празнични и почивни дни:

Не се изпълняват

 

 

№ 20 - Автобусна линия гр. Пазарджик  - с. Сбор

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Ивайло - с. Сарая - с. Гелеменово - с. Априлци - с. Сбор

Дължина на линията: 23.9 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.00;10:20;  13.40; 16.00; 18.00 ч.

Тръгва от с. Сбор: 6.20; 7.50;  11.00; 14:30; 16.50 ч.

 

 

№ 24 - Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Мирянци – с. Синитово

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Мирянци – с. Синитово

Дължина на линията: 11.3 км

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.50; 12.00; 14.40; 17.45 ч.

Тръгва от с. Синитово: 6.50; 9.30; 12.30; 15.10; 18.30 ч.

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.50; 12.00 ч.

Тръгва от с. Синитово: 9.30; 12.30 ч.

 

 

№ 23А Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Мирянци – с. Синитово – с. Огняново- с. Хаджиево – с. Говедаре

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Мирянци – с. Синитово – с. Огняново - с. Хаджиево – с. Говедаре

Дължина на линията: 28.2 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 19.35 ч.

В празнични и почивни дни:  се изпълнява в 18.50 ч.

 

 

№ 23 - Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Говедаре

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Огняново - с. Хаджиево - с. Говедаре

Дължина на линията: 25.1 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.05; 8.20; 9.40; 11.25; 12.20; 13.35; 15.00; 16.55 ч.;19:35*

Тръгва от с. Говедаре:  6.55; 7.50; 9.10; 10.40; 12.10; 13.10; 14.20; 16.00; 18.00 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 9.40; 13.35; 16.55;18:50*

Тръгва от с. Говедаре: 7.50; 10.40; 14.20; 18.00 ч.

 

 

№ 34 - Автобусна линия - с. Овчеполци - гр. Пазарджик

Маршрут: с. Овчеполци - с. Черногорово – с. Крали Марко - с. Ивайло - Автогара гр. Пазарджик

Дължина на линията: 24.4 км

 

В делнични дни:

Тръгва от с. Овчеполци: 6.30 ч.

В празнични и почивни дни - не пътува

 

 

№ 34А - Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Овчеполци - с. Цар Асен – гр. Пазарджик

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Ивайло - с. Крали Марко - с. Черногорово - с. Росен - с. Цар Асен - с. Овчеполци* - с. Черногорово - с. Крали Марко - с. Ивайло – Автогара гр. Пазарджик

Дължина на линията: 61.2 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 14.45; 17.50* ч.

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 14.45 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Цар Асен

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Ивайло - с. Крали Марко - с. Черногорово – с. Росен – с. Цар Асен

Дължина на линията: 29 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.00; 19.30 ч.* (*преминава през с. Овчеполци)

Тръгва от с. Цар Асен: 6.07; 8.45 ч.

В празнични и почивни :

Не се изпълняват

 

 

Автобусна линия – гр. Пазарджик – с. Добровница – с. Пищигово – с. Черногорово

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – мост р. „Марица” - с. Добровница – с. Пищигово – с. Черногорово

Дължина на линията: 18.3 км

 

В делнични дни:

Тръгва от с. Черногорово: 7.30 ч.

В празнични и почивни дни:

Тръгва от с. Черногорово: 7.30 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Ивайло – с. Черногорово – с. Овчеполци – с. Цар Асен - с. Росен - с. Крали Марко - с. Ивайло – гр. Пазарджик

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Ивайло – с. Черногорово – с. Овчеполци – с. Цар Асен - с. Росен - с. Крали Марко - с. Ивайло - бул. “Г. Бенковски” - ул. “Ген. Гурко” – бул. “Г. Бенковски” – бул. “Цар Освободител”  - мост река “Марица” – ул. “Царица Йоанна” - Автогара гр. Пазарджик 

Дължина на линията: 58.2 км

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 10.40 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Крали Марко – с. Черногорово – с. Овчеполци – с. Цар Асен – с. Росен – с. Черногорово- с. Ивайло – Автогара гр. Пазарджик

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Ивайло - с. Крали Марко – с. Черногорово – с. Овчеполци – с. Цар Асен – с. Росен - с. Черногорово- с. Ивайло –  Автогара гр. Пазарджик

Дължина на линията: 58.2 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 12.45 ч.

 

 

№ 19 - Автобусна линия гр. Пазарджик- с. Добровница

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Добровница

Дължина на линията: 8.1 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.00; 13.10; 18.40 ч.

Тръгва от с. Добровница: 6.50; 8.30; 13.45 ч.

 В празнични и почивни дни - не пътува

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик  - с. Тополи дол

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Добровница - с. Пищигово - с. Черногорово - с. Тополи дол

Дължина на линията: 26.8 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 14.10 ч.

Тръгва от с. Тополи дол: 6.45; 15.00 ч.

 

 

№ 29 - Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Лесичово

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Драгор – с. Динката - с. Щърково - с.Динката – с. Калугерово - с. Лесичово

Дължина на линията: 33.3 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 11.10; 17.45 ч.

Тръгва от с. Лесичово: 6.20; 8.15; 12.00 ч.

В празнични и почивни дни не пътува

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Лесичово – с. Церово

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Драгор – с. Динката - с. Щърково - с.Динката – с. Калугерово - с.Лесичово- с. Церово

Дължина на линията: 39.3 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.30 ч.

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.30 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Славовица - с. Церово

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - разклон с. Юнаците - разклон с. Величково – с. Бошуля – с. Карабунар – училище с. Виноградец – с. Виноградец – с. Славовица - с. Церово

Дължина на линията: 40.0 км

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 12.55 ч.

Тръгва от с. Церово: 8.30 ч.

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 12.55 ч.

Тръгва от с. Церово: 8:30

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Славовица - с. Церово - с. Лесичово

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Юнаците - с. Величково – с. Бошуля – с. Карабунар – училище с. Виноградец – с. Виноградец – с. Славовица - с. Церово- с. Лесичово

Дължина на линията: 50.0 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.10 ч.

 

 

Автобусна линия - гр. Пазарджик - с. Церово

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - разклон с. Юнаците- разклон с. Величково - с. Бошуля - с. Карабунар - училище с. Виноградец - с. Виноградец - разклон с. Славовица – с. Церово

Дължина на линията: 34.1 км

Дължина на линията*/през с. Юнаците и с. Величково/: 38.1 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 9.25; 19.30 ч.* /през с. Юнаците и с. Величково/

Тръгва от с. Церово: 6.20; 10.30; 14.00 ч.

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 9.25 ч.

Тръгва от с. Церово: 10.30; 14.00 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Памидово - с. Динката

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик -  с. Юнаците - с. Величково- с. Памидово- с. Динката

Дължина на линията: 21.5 км.

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.20; 12.20 ч.

Тръгва от с. Динката: 8.55; 13.00 ч.

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.20; 12.20 ч.

Тръгва от с. Динката: 8.55; 13.00 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик - гр. Ветрен

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - разклон с. Юнаците - разклон с. Величково- с. Бошуля - гр. Ветрен

Дължина на линията: 28.6 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 11.40; 14.40; 18.40 ч.

Тръгва от гр. Ветрен: 6.45; 12.45; 15.30 ч.

В празнични и почивни дни:

Не се изпълнява

 

 

№ 28 - Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Виноградец

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - разклон с. Юнаците - разклон с. Величково - с. Бошуля - с. Карабунар - Винарна с.Виноградец - училище с. Виноградец - с. Виноградец

Дължина на линията: 23.7 км

Дължина на линията*/през с. Юнаците и с. Величково/: 27.7 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 17.25 ч.*/през с. Юнаците и с. Величково/;

Тръгва от с. Виноградец: 5.45 ч.

В празнични и почивни дни - не пътува

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Калугерово

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Юнаците - с. Величково - с. Памидово - с. Динката - с. Щърково - с. Динката - с. Калугерово

Дължина на линията: 30.8 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 10.10; 14.10 ч.

Тръгва от с. Калугерово: 6.00; 11.05; 15.15 ч.

В празнични и почивни дни

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 10.10; 14.10 ч.

Тръгва от с. Калугерово: 11.05; 15.15 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Памидово - с. Церово

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Юнаците - с. Величково - с. Бошуля – с. Памидово- с. Карабунар - училище с. Виноградец - с. Виноградец - разклон с. Славовица - с. Церово

Дължина на линията: 47.0 км

В празнични и почивни дни не пътува:

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – гр. Пловдив

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - мост река  “Марица”- бул. “Стефан Стамболов” - разклон с. Мало Конаре - разклон с. Говедаре - разклон с. Цалапица - 9 ти километър - гр. Пловдив

Дължина на линията: 39.0 км

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик:   8.00; 10.00;  14.00; 16.00; 18.00

Тръгване от гр. Пловдив:                     9.00; 11.00; 15.00; 17.00; 19.00

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик:   8.00;  14.00;  18.00

Тръгване от гр. Пловдив:                    9.00;  15.00;  19.00

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик - гр. София

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - мост река “Марица” - бул. “Цар Освободител” - спирка д-р Лонг – спирка Лидъл - ул. “Кочо Честименски” - бул. “Г. Бенковски” - гр. София - Централна  Автогара гр. София

Дължина на линията: 120 км

В делнични дни :

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 6:15, 13:00

Тръгва от гр. София:  18:00

В празнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 6:15

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик - гр. Ветрен

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - разклон с. Юнаците - разклон с. Величково- с. Бошуля - гр. Ветрен

Дължина на линията: 28.6 км

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик:  14.40;

Тръгва от гр. Ветрен:  15.30 ч.

 

                                                                                                                                                         

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Братаница

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Мокрище - с. Ляхово- с. Братаница

Дължина на линията: 16.3 км

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 16:30

Тръгва от с. Братаница:  17:00 ч          

 В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 9.00; 12.30; 17:35

Тръгва от с. Братаница:  11.30; 14.30 ч    

     

 

№ 23 - Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Говедаре

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Огняново - с. Хаджиево - с. Говедаре

Дължина на линията: 25.1 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 17.45 ч.

Тръгва от с. Говедаре: 6.20;

 

 

№ 19 - Автобусна линия гр. Пазарджик- с. Добровница

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Добровница

Дължина на линията: 8.1 км

В празнични и почивни дни не пътува:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.00 ч.

Тръгва от с. Добровница: 8.30 ч.

 

 

№ 29 - Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Лесичово

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Драгор – с. Динката - с. Щърково - с.Динката – с. Калугерово - с. Лесичово

Дължина на линията: 33.3 км

В празнични и почивни дни не пътува

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 19.45 ч.

Тръгва от с. Лесичово: 6.20 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Памидово - с. Церово

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Юнаците - с. Величково - с. Бошуля – с. Памидово- с. Карабунар - училище с. Виноградец - с. Виноградец - разклон с. Славовица - с. Церово

Дължина на линията: 47.0 км

В празнични и почивни дни не пътува:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 19.40 ч.

Тръгва от с. Церово: 5.30 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – гр. Пловдив

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - мост река  “Марица”- бул. “Стефан Стамболов” - разклон с. Мало Конаре - разклон с. Говедаре - разклон с. Цалапица - 9 ти километър - гр. Пловдив

Дължина на линията: 39.0 км

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик:   6:00; 07:30;  12:00; 20:00; 

Тръгване от гр. Пловдив:                     7:00; 08:30; 13:00; 21:00;

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик:   6:00; 10:00; 12:00; 16:00;20:00; 

Тръгване от гр. Пловдив:                     7:00; 11:00;13:00; 17:00;21:00;

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Цар Асен

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Ивайло - с. Крали Марко - с. Черногорово – с. Росен – с. Цар Асен

Дължина на линията: 29 км

В празнични и почивни :

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.00 ч.

Тръгва от с. Цар Асен: 8.45 ч.