Работно проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строителни дейности на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

назад
Процедура: номер 11 / петък, 21 октомври 2016 00:00
Открита процедура
Състояние: Активно

Електронна преписка