ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на Декларации по чл. 35,ал.1,т. 2 и 4 от ЗПКОНПИ

назад

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК- Декларации по чл. 35,ал.1,т. 2 и 4 от ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР- Списък на Лица по § 2 , ал. 1, т. 1, т.2, т.3 и т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ

№ по ред

Входящ №/ дата

Вид на декларацията по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Име, фамилия

Месторабота

Длъжност

1

1 /11.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

     

2

2 /11.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

     

3

3 /11.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Вълкова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

4

4 /11.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иванка Вълкова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

5

5 /11.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Любомир Михайлов

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

6

6 /11.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Любомир Михайлов

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

7

7 /11.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Северина Грозданова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

8

8 /11.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Северина Грозданова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

9

9 /11.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Теодора Кръстева

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

10

10 /11.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Теодора Кръстева

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

11

11 /11.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Йорданка Мизова-Гергененова

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

12

12 /11.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Йорданка Мизова-Гергененова

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

13

13 /11.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

     

14

14 /11.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

     

15

15 /11.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Лазар Халачев

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Главен специалист

16

16 /11.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Лазар Халачев

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Главен специалист

17

17 /11.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Вергиния Вълкова

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Началник отдел

18

18 /11.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Вергиния Вълкова

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Началник отдел

19

19 /11.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

     

20

20 /11.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

     

21

21 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Леон Бабачев

Художествена галерия "Ст. Доспевски", гр. Пазарджик

Директор

22

22 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Леон Бабачев

Художествена галерия "Ст. Доспевски", гр. Пазарджик

Директор

23

23 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ганка Маркова

БМ "Обредни дейности", Община Пазарджик

Управител

24

24 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ганка Маркова

БМ "Обредни дейности", Община Пазарджик

Управител

25

25 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

     

26

26 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

     

27

27 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ваня Гюрова

Детска градина с. Братаница, Община Пазарджик

Директор

28

28 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ваня Гюрова

Детска градина с. Братаница, Община Пазарджик

Директор

29

29 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Зоя Стоянова

Детска градина с. Синитово, Община Пазарджик

Директор

30

30 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Зоя Стоянова

Детска градина с. Синитово, Община Пазарджик

Директор

31

31 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

     

32

32 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

     

33

33 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Радослав Пешалов

Областен информационен център, Община Пазарджик

Управител

34

34 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Радослав Пешалов

Областен информационен център, Община Пазарджик

Управител

35

35 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Емилия Нонинова

Детска градина с. Добровница, Община Пазарджик

Директор

36

36 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Емилия Нонинова

Детска градина с. Добровница, Община Пазарджик

Директор

37

37 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

     

38

38 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

     

39

39 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Венета Иванова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

40

40 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Венета Иванова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

41

41 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Венета Ценова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

42

42 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Венета Ценова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

43

43 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Магдалена Гьорева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

44

44 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Магдалена Гьорева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

45

45 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

     

46

46 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

     

47

47 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Руска Иванова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

48

48 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Руска Иванова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

49

49 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Боряна Исова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

50

50 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Боряна Исова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

51

51 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Китка Пириндева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

52

52 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Китка Пириндева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

53

53 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

     

54

54 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

     

55

55 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Любка Гайтанджиева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

56

56 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Любка Гайтанджиева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

57

57 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Сергей Шербетов

Дирекция ОК,   Община Пазарджик

Главен експерт

58

58 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Сергей Шербетов

Дирекция ОК,   Община Пазарджик

Главен експерт

59

59 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Костадинка Димитрова

ДГ "Детелина" с. Паталеница

Директор

60

60 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Костадинка Димитрова

ДГ "Детелина" с. Паталеница

Директор

61

61 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пламенка Виячева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Началник отдел

62

62 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пламенка Виячева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Началник отдел

63

63 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Павлина Павлова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

64

64 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Павлина Павлова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

65

65 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Богалина Караджова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши специалист

66

66 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Богалина Караджова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши специалист

67

67 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Костадин Малинин

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен експерт

68

68 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Костадин Малинин

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен експерт

69

69 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Спас Бояджиев

Дирекция ОК,     Община Пазарджик

Главен експерт

70

70 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Диана Георгиева

Дирекция ОК,     Община Пазарджик

Счетоводител

71

71 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Диана Георгиева

Дирекция ОК,     Община Пазарджик

Счетоводител

72

72 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Илия Филипов

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Старши специалист

73

73 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Илия Филипов

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Старши специалист

74

74 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Николина Михова

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Главен специалист

75

75 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Николина Михова

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Главен специалист

76

76 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Костадинова

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Старши специалист

77

77 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иванка Костадинова

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Старши специалист

78

78 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Бисерка Трайкова

Дирекция ОК,     Община Пазарджик

Секретар МКБППМН

79

79 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Бисерка Трайкова

Дирекция ОК,     Община Пазарджик

Секретар МКБППМН

80

80 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

     

81

81 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

     

82

82 /16.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоян Атанасов

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

83

83 /16.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стоян Атанасов

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

84

84 /16.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Димитричка Ладжова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

85

85 /16.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Димитричка Ладжова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

86

86 /17.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Адриана Чаушева

ДГ "Детелина"                       с. Черногорово

Директор

87

87 /17.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Адриана Чаушева

ДГ "Детелина"                       с. Черногорово

Директор

88

88 /21.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Нели Тараланска

ДГ "Детелина"                       с. Мирянци

Директор

89

89 /21.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Нели Тараланска

ДГ "Детелина"                       с. Мирянци

Директор

90

90 /23.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Радина Пенкова

Областен информационен център, Община Пазарджик

Експерт

91

91 /23.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Радина Пенкова

Областен информационен център, Община Пазарджик

Експерт

92

92 /23.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Димка Чалъкова

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Главен специалист

93

93 /23.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Димка Чалъкова

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Главен специалист

94

94 /25.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Татяна Попатанасова

ДГ "Зорница"                       с. Говедаре

Директор

95

95 /25.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Татяна Попатанасова

ДГ "Зорница"                       с. Говедаре

Директор

96

96 /29.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Венета Балабанова

ДГ "Юначе" , с. Юнаците

Директор

97

97 /29.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Венета Балабанова

ДГ "Юначе" , с. Юнаците

Директор

98

98 /29.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Петрунка Грозданова

Областен информационен център, Община Пазарджик

Експерт

99

99 /29.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Петрунка Грозданова

Областен информационен център, Община Пазарджик

Експерт

100

100 /30.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мариана Василева

ДГ "Здравец" , с. Дебръщица

Директор

101

101 /30.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мариана Василева

ДГ "Здравец" , с. Дебръщица

Директор

102

102 /30.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Гергана Попова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши юрисконсулт

103

103 /30.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Гергана Попова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши юрисконсулт

104

104 /30.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Милка Серева

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

105

105 /30.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Милка Серева

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

106

106 /31.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Румен Кожухаров

Община Пазарджик

Секретар на община

107

107 /31.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Румен Кожухаров

Община Пазарджик

Секретар на община

108

108 /31.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Димитрина Пищронева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

109

109 /31.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Димитрина Пищронева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

110

110 /31.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Банкова

ДГ "Звънче" , с. Мокрище

Директор

111

111 /31.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пенка Банкова

ДГ "Звънче" , с. Мокрище

Директор

112

112 /01.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Боряна Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник сектор

113

113 /01.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Боряна Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник сектор

114

114 /01.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Гергана Грозданова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

115

115 /01.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Гергана Грозданова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

116

116 /01.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Георги Стефанов

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

117

117 /01.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Георги Стефанов

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

118

118 /01.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елица Мусева

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Главен специалист

119

119 /01.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Елица Мусева

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Главен специалист

120

120 /01.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елена Генова

ДГ "Пролет"                       гр. Пазарджик

Директор

121

121 /01.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Елена Генова

ДГ "Пролет"                       гр. Пазарджик

Директор

122

122 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Малина Ганчева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

123

123 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Малина Ганчева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

124

124 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Стойчева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

125

125 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Стойчева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

126

126 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Петя Иванова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

127

127 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Петя Иванова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

128

128 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Невена Ташева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

129

129 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Невена Ташева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

130

130 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Силвия Баташка

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

131

131 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Силвия Баташка

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

132

132 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Спаска Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

133

133 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Спаска Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

134

134 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Татяна Темнилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

135

135 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Татяна Темнилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

136

136 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Цонка Гайдаджийска

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

137

137 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Цонка Гайдаджийска

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

138

138 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Славка Налбантова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

139

139 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Славка Налбантова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

140

140 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Даниела Серкеджиева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

141

141 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Даниела Серкеджиева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

142

142 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Атанас Чолаков

Ансамбъл за народни песни и танци гр. Пазарджик

Главен художествен ръководител

143

143 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Атанас Чолаков

Ансамбъл за народни песни и танци гр. Пазарджик

Главен художествен ръководител

144

144 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ганка Арабова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

145

145 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ганка Арабова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

146

146 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Веселина Димитрова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Младши експерт

147

147 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Веселина Димитрова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Младши експерт

148

148 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ненка Велкушанова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

149

149 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ненка Велкушанова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

150

150 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Татяна Атанасова

ДГ "Дъга"                       гр. Пазарджик

Директор

151

151 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Татяна Атанасова

ДГ "Дъга"                       гр. Пазарджик

Директор

152

152 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Славка Стойчева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Директор

153

153 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Славка Стойчева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Директор

154

154 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Николай Николов

Община Пазарджик

Служител по сигурността на информацията

155

155 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Николай Николов

Община Пазарджик

Служител по сигурността на информацията

156

156 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иван Сотиров

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

157

157 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иван Сотиров

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

158

158 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

     

159

159 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

     

160

160 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

     

161

161 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

     

162

162 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Женя Янкулова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

163

163 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Женя Янкулова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

164

164 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Веска Маркова

Кметство с. Дебращица, Община Пазарджик

Главен специалист

165

165 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Веска Маркова

Кметство с. Дебращица, Община Пазарджик

Главен специалист

166

166 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Пашова

Кметство с. Юнаците, Община Пазарджик

Главен специалист

167

167 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иванка Пашова

Кметство с. Юнаците, Община Пазарджик

Главен специалист

168

168 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Георги Гайдаров

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Директор

169

169 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Георги Гайдаров

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Директор

170

170 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

     

171

171 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

     

172

172 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Недялка Нонова

Кметство с. Мокрище, Община Пазарджик

Главен специалист

173

173 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Недялка Нонова

Кметство с. Мокрище, Община Пазарджик

Главен специалист

174

174 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Николина Димитрова

ДГ "Радост"                       с. Хаджиево

Директор

175

175 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Николина Димитрова

ДГ "Радост"                       с. Хаджиево

Директор

176

176 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Гергана Кашева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Инспектор

177

177 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Гергана Кашева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Инспектор

178

178 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Христо Вълков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

179

179 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Христо Вълков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

180

180 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Диана Търпова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

181

181 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Диана Търпова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

182

182 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Таня Илкова

ДГ "Щастливо детство"                       с. Звъничево

Директор

183

183 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Таня Илкова

ДГ "Щастливо детство"                       с. Звъничево

Директор

184

184 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Вяра Новакова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

185

185 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Вяра Новакова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

186

186 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ирена Стоянова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Началник отдел

187

187 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ирена Стоянова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Началник отдел

188

188 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Цветанка Караджова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

189

189 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Цветанка Караджова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

190

190 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Лиляна Илиева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

191

191 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Лиляна Илиева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

192

192 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Веселка Петкова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

193

193 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Веселка Петкова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

194

194 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Жана Ганева

Кметство с. Величково

Главен специалист

195

195 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Жана Ганева

Кметство с. Величково

Главен специалист

196

196 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Албена Гергова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

197

197 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Албена Гергова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

198

198 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Асен Бажлеков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

199

199 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Асен Бажлеков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

200

200 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Цветанка Пунтева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

201

201 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Цветанка Пунтева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

202

202 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоянка Пенева

ДГ "Радост"                       с. Главиница

Директор

203

203 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стоянка Пенева

ДГ "Радост"                       с. Главиница

Директор

204

204 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Стоянова

Кметство с. Априлци

Главен специалист

205

205 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иванка Стоянова

Кметство с. Априлци

Главен специалист

206

206 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Виолета Минова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

207

207 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Виолета Минова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

208

208 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Адриана Бостанджийска

Община Пазарджик, отдел "Вътрешен одит"

Вътрешен одитор

209

209 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Адриана Бостанджийска

Община Пазарджик, отдел "Вътрешен одит"

Вътрешен одитор

210

210 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Анна Телбизова

Община Пазарджик, отдел "Вътрешен одит"

Вътрешен одитор

211

211 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Анна Телбизова

Община Пазарджик, отдел "Вътрешен одит"

Вътрешен одитор

212

212 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Анна Николова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши юрисконсулт

213

213 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Анна Николова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши юрисконсулт

214

214 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Величка Паскалева

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Старши специалист

215

215 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Величка Паскалева

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Старши специалист

216

216 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Йорданка Ботева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

217

217 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Йорданка Ботева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

218

218 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Теменушка Иванова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

219

219 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Теменушка Иванова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

220

220 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Венета Кобакова

Кметство с. Мокрище, Община Пазарджик

Главен специалист

221

221 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Венета Кобакова

Кметство с. Мокрище, Община Пазарджик

Главен специалист

222

222 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ирина Славкова

Кметство с. Дебръщица,      Община Пазарджик

Главен специалист

223

223 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ирина Славкова

Кметство с. Дебръщица,      Община Пазарджик

Главен специалист

224

224 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Калинка Ламбрева

Кметство с. Дебръщица,      Община Пазарджик

Главен специалист

225

225 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Калинка Ламбрева

Кметство с. Дебръщица,      Община Пазарджик

Главен специалист

226

226 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Тотка Вълкова

Кметство с. Сбор,      Община Пазарджик

Главен специалист

227

227 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Тотка Вълкова

Кметство с. Сбор,      Община Пазарджик

Главен специалист

228

228 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоимен Спасов

БМ "СУОПКД", Община Пазарджик

Управител

229

229 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стоимен Спасов

БМ "СУОПКД", Община Пазарджик

Управител

230

230 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

     

231

231 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

     

232

232 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ангелина Иванова

ДГ "Снежанка"                       гр. Пазарджик

Директор

233

233 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ангелина Иванова

ДГ "Снежанка"                       гр. Пазарджик

Директор

234

234 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Галя Кочева

Кметство с. Юнаците, Община Пазарджик

Главен специалист

235

235 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Галя Кочева

Кметство с. Юнаците, Община Пазарджик

Главен специалист

236

236 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Петрова

ДГ с. Сарая

Директор

237

237 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Петрова

ДГ с. Сарая

Директор

238

238 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Илиева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

239

239 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Илиева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

240

240 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Магдалена Манолова

Кметство с. Главиница, Община Пазарджик

Главен специалист

241

241 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Лилия Петрова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши експерт

242

242 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Лилия Петрова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши експерт

243

243 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Загарьова

Кметство с. Величково, Община Пазарджик

Главен специалист

244

244 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Загарьова

Кметство с. Величково, Община Пазарджик

Главен специалист

245

245 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Йорданка Тодорова

Кметство с. Хаджиево, Община Пазарджик

Главен специалист

246

246 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Йорданка Тодорова

Кметство с. Хаджиево, Община Пазарджик

Главен специалист

247

247 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Зорница Минчева

Кметство с. Сарая, Община Пазарджик

Главен специалист

248

248 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Зорница Минчева

Кметство с. Сарая, Община Пазарджик

Главен специалист

249

249 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Петринка Ангелова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

250

250 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Петринка Ангелова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

251

251 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Денка Миндова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

252

252 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Денка Миндова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

253

253 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Анка Карагеоргиева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

254

254 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Анка Карагеоргиева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

255

255 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Грозденка Гявурова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

256

256 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Грозденка Гявурова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

257

257 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Лиляна Караджова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

258

258 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Лиляна Караджова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

259

259 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Красимира Радулова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

260

260 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Красимира Радулова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

261

261 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Дупчанова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

262

262 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Дупчанова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

263

263 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Милена Митрева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

264

264 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Милена Митрева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

265

265 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Юлиана Гугуткова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши експерт

266

266 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Юлиана Гугуткова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши експерт

267

267 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стефка Якимова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Началник отдел

268

268 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стефка Якимова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Началник отдел

269

         

270

         

271

271 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елисавета Събева

Кметство с. Гелеменово, Община Пазарджик

Главен специалист

272

272 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Елисавета Събева

Кметство с. Гелеменово, Община Пазарджик

Главен специалист

273

273 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Радостина Минчева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши експерт

274

274 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Радостина Минчева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши експерт

275

275 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

     

276

276 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

     

277

277 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Капитанска

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

278

278 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пенка Капитанска

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

279

279 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Лазарина Натова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Юрисконсулт

280

280 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Лазарина Натова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Юрисконсулт

281

281 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Йорданка Шаркова

ДГ с. Црънча, Община Пазарджик

Директор

282

282 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Йорданка Шаркова

ДГ с. Црънча, Община Пазарджик

Директор

283

283 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Костадинка Илчевска

Кметство с. Ивайло, Община Пазарджик

Главен специалист

284

284 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Костадинка Илчевска

Кметство с. Ивайло, Община Пазарджик

Главен специалист

285

285 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стойка Белнейска

Кметство с. Ивайло, Община Пазарджик

Главен специалист

286

286 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стойка Белнейска

Кметство с. Ивайло, Община Пазарджик

Главен специалист

287

287 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

     

288

288 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

     

289

289 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ралица Гогова

ДГ с. Овчеполци, Община Пазарджик

Директор

290

290 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ралица Гогова

ДГ с. Овчеполци, Община Пазарджик

Директор

291

291 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Веска Ненчева

ДГ  "Здравец", гр. Пазарджик

Директор

292

292 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Веска Ненчева

ДГ  "Здравец", гр. Пазарджик

Директор

293

293 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Лъчезар Риков

РБ "Никола Фурнаджиев"

Директор

294

294 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Лъчезар Риков

РБ "Никола Фурнаджиев"

Директор

295

295 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоянка Спасова

Кметство с. Огняново, Община Пазарджик

Главен специалист

296

296 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стоянка Спасова

Кметство с. Огняново, Община Пазарджик

Главен специалист

297

297 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Албена Айналиева

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

298

298 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Албена Айналиева

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

299

299 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мая Бойчева

ДГ  "Слънчо", гр. Пазарджик

Директор

300

300 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мая Бойчева

ДГ  "Слънчо", гр. Пазарджик

Директор

301

301 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ваня Дюлгерова

Отдел КК, Община Пазарджик

Младши експерт

302

302 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ваня Дюлгерова

Отдел КК, Община Пазарджик

Младши експерт

303

303 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ива Забуртова

Отдел КК, Община Пазарджик

Началник отдел

304

304 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ива Забуртова

Отдел КК, Община Пазарджик

Началник отдел

305

305 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Катерина Георгиева

ДГ  "Пролет", с. Огняново

Директор

306

306 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Катерина Георгиева

ДГ  "Пролет", с. Огняново

Директор

307

307 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Теодора Коева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

308

308 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Теодора Коева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

309

309 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Атанаска Тричкова

Кметство с. Черногорово, Община Пазарджик

Главен специалист

310

310 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Атанаска Тричкова

Кметство с. Черногорово, Община Пазарджик

Главен специалист

311

311 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Инна Церовска

БМ " Младежки дом", Община Пазарджик

Ръководител

312

312 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Инна Церовска

БМ " Младежки дом", Община Пазарджик

Ръководител

313

313 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Марияна Лазарова

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

314

314 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Марияна Лазарова

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

315

315 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Росица Божилова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

316

316 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Росица Божилова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

317

317 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Вили Филипова

Кметство с. Огняново, Община Пазарджик

Главен специалист

318

318 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Вили Филипова

Кметство с. Огняново, Община Пазарджик

Главен специалист

319

319 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ивайло Шанов

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

320

320 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ивайло Шанов

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

321

321 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоименка Терзова

Кметство с. Добровница, Община Пазарджик

Главен специалист

322

322 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стоименка Терзова

Кметство с. Добровница, Община Пазарджик

Главен специалист

323

323 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Любка Кръстанова

Кметство с. Црънча, Община Пазарджик

Главен специалист

324

324 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Любка Кръстанова

Кметство с. Црънча, Община Пазарджик

Главен специалист

325

325 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Рангелова

Кметство с. Добровница, Община Пазарджик

Главен специалист

326

326 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иванка Рангелова

Кметство с. Добровница, Община Пазарджик

Главен специалист

327

327 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Асен Велчев

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

328

328 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Асен Велчев

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

329

329 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Златка Ибишева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

330

330 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Златка Ибишева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

331

331 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Илка Енчева

ДГ "Радост" гр. Пазарджик

Директор

332

332 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Илка Енчева

ДГ "Радост" гр. Пазарджик

Директор

333

333 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Марияна Дончева

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Началник отдел

334

334 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Марияна Дончева

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Началник отдел

335

335 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Венелина Бодурова

ДГ " Калина Малина" гр. Пазарджик

Директор

336

336 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Венелина Бодурова

ДГ " Калина Малина" гр. Пазарджик

Директор

337

337 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Николинка Бизюрева

Дирекция АТУ , Община Пазарджик

Главен експерт

338

338 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Николинка Бизюрева

Дирекция АТУ , Община Пазарджик

Главен експерт

339

339 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Панова

Дирекция АТУ , Община Пазарджик

Главен специалист

340

340 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пенка Панова

Дирекция АТУ , Община Пазарджик

Главен специалист

341

341 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоянка Игнатова

Кметство с. Ивайло, Община Пазарджик

Главен специалист

342

342 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стоянка Игнатова

Кметство с. Ивайло, Община Пазарджик

Главен специалист

343

343 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

     

344

344 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

     

345

345 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

     

346

346 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

     

347

347 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Валя Божилова

Кметство с. Гелеменово, Община Пазарджик

Главен специалист

348

348 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Валя Божилова

Кметство с. Гелеменово, Община Пазарджик

Главен специалист

349

349 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Румен Стефанов

Дирекция АТУ , Община Пазарджик

Началник отдел

350

350 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Румен Стефанов

Дирекция АТУ , Община Пазарджик

Началник отдел

351

351 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Донгова

Кметство с. Пищигово, Община Пазарджик

Главен специалист

352

352 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пенка Донгова

Кметство с. Пищигово, Община Пазарджик

Главен специалист

353

353 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Виолетка Димитрова

Кметство с. Пищигово, Община Пазарджик

Главен специалист

354

354 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Виолетка Димитрова

Кметство с. Пищигово, Община Пазарджик

Главен специалист

355

355 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Десислава Данова

Кметство с. Огняново, Община Пазарджик

Главен специалист

356

356 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Десислава Данова

Кметство с. Огняново, Община Пазарджик

Главен специалист

357

357 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Гергана Петкова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

358

358 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Гергана Петкова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

359

359 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Шантова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

360

360 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Шантова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

361

361 /07.06.2018Г.

       

362

362 /07.06.2018Г.

       

363

363 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Татяна Папазова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Директор

364

364 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Татяна Папазова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Директор

365

365 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Георги Пейчев

Община Пазарджик

Финансов контрольор

366

366 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Георги Пейчев

Община Пазарджик

Финансов контрольор

367

367 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Илия Томов

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

368

368 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Илия Томов

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

369

369 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Емилия Шопова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

370

370 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Емилия Шопова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

371

371 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Марин Янков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

372

372 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Марин Янков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

373

373 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Диана Йорданова

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

374

374 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Диана Йорданова

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

375

375 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

     

376

376 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

     

377

377 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Славка Стоянова

Дирекция АТУ , Община Пазарджик

Старши специалист

378

378 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Славка Стоянова

Дирекция АТУ , Община Пазарджик

Старши специалист

379

379 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Славейко Комсалов

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Директор

380

380 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Славейко Комсалов

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Директор

381

381 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Донка Терзийска

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Началник отдел

382

382 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Донка Терзийска

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Началник отдел

383

383 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Василева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши специалист

384

384 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пенка Василева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши специалист

385

385 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Райна Симеонова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

386

386 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Райна Симеонова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

387

387 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Веселина Георгиева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

388

388 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Веселина Георгиева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

389

389 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

     

390

390 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

     

391

391 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Живка Спасова

ДГ "В. Терешкова" гр. Пазарджик

Директор

392

392 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Живка Спасова

ДГ "В. Терешкова" гр. Пазарджик

Директор

393

393 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоянка Илиева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

394

394 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стоянка Илиева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

395

395 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Жозефина Сертова

ДГ "Юрий Гагарин" гр. Пазарджик

Директор

396

396 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Жозефина Сертова

ДГ "Юрий Гагарин" гр. Пазарджик

Директор

397

397 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

     

398

398 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

     

399

399 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Панкева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен експерт

400

400 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иванка Панкева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен експерт

401

401 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Татяна Желева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

402

402 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Татяна Желева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

403

403 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Невенка Никленова

Кметство с. Црънча, Община Пазарджик

Главен специалист

404

404 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Невенка Никленова

Кметство с. Црънча, Община Пазарджик

Главен специалист

405

405 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

     

406

406 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

     

407

407 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

     

408

408 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

     

409

409 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елисавета Аргирова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

410

410 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Елисавета Аргирова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

411

411 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Минко Минков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

412

412 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Минко Минков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

413

413 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Димитър Стоянов

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

414

414 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Димитър Стоянов

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

415

415 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Ваклинова

Кметство с. Хаджиево, Община Пазарджик

Главен специалист

416

416 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Ваклинова

Кметство с. Хаджиево, Община Пазарджик

Главен специалист

417

417 /07.06.2018Г.

       

418

418 /07.06.2018Г.

       

419

419 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

     

420

420 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

     

421

421 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Александра Александрова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

422

422 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Александра Александрова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

423

423 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стойчо Гълъбинов

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

424

424 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стойчо Гълъбинов

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

425

425 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Люся Анова

Кметство с. Черногорово, Община Пазарджик

Главен специалист

426

426 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Люся Анова

Кметство с. Черногорово, Община Пазарджик

Главен специалист

427

427 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Андреана Петкова

Дирекция ОК,   Община Пазарджик

Главен специалист

428

428 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Андреана Петкова

Дирекция ОК,   Община Пазарджик

Главен специалист

429

429 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Дафинка Костадинова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

430

430 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Дафинка Костадинова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

431

431 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Катерина Бабачева

Кметство с. Овчеполци, Община Пазарджик

Главен специалист

432

432 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Катерина Бабачева

Кметство с. Овчеполци, Община Пазарджик

Главен специалист

433

433 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Адриана Вачева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

434

434 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Адриана Вачева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

435

435 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Недялка Златарева

Кметство с. Овчеполци, Община Пазарджик

Главен специалист

436

436 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Недялка Златарева

Кметство с. Овчеполци, Община Пазарджик

Главен специалист

437

437 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Даниела Щерева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

438

438 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Даниела Щерева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

439

439 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Кънева

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

440

440 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пенка Кънева

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

441

441 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Яна Гергинска

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

442

442 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Яна Гергинска

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

443

443 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Десислава Кръстева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

444

444 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Десислава Кръстева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

445

445 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Велина Витекова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

446

446 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Велина Витекова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

447

447 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Василка Спасова

Кметство с. Синитево, Община Пазарджик

Главен специалист

448

448 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Василка Спасова

Кметство с. Синитево, Община Пазарджик

Главен специалист

449

449 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ангелина Цинцарова

Кметство с. Главиница, Община Пазарджик

Главен специалист

450

450 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ангелина Цинцарова

Кметство с. Главиница, Община Пазарджик

Главен специалист

451

451 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Диляна Матакиева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен експерт

452

452 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Диляна Матакиева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен експерт

453

453 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Гергана Златанова

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

454

454 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Гергана Златанова

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

455

455 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Надя Копанова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен експерт

456

456 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Надя Копанова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен експерт

457

457 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Георги Дундаров

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

458

458 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Георги Дундаров

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

459

459 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Надя Фърцова

Отдел КК, Община Пазарджик

Старши експерт

460

460 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Надя Фърцова

Отдел КК, Община Пазарджик

Старши експерт

461

461 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Емилия Делирадева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

462

462 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Емилия Делирадева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

463

463 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Надежда Дончева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

464

464 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Надежда Дончева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

465

465 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Камберова

Кметство с. Росен, Община Пазарджик

Главен специалист

466

466 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Камберова

Кметство с. Росен, Община Пазарджик

Главен специалист

467

467 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стойна Борисова

Кметство с. Росен, Община Пазарджик

Главен специалист

468

468 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стойна Борисова

Кметство с. Росен, Община Пазарджик

Главен специалист

469

469 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Галя Дончева

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

470

470 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Галя Дончева

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

471

471 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Антоанета Бангеева

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

472

472 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Антоанета Бангеева

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

473

473 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Атанаска Въгларова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Началник отдел

474

474 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Атанаска Въгларова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Началник отдел

475

475 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Антоанета Генова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

476

476 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Антоанета Генова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

477

477 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Райна Котрабакова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

478

478 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Райна Котрабакова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

479

479 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Анка Кочева

Кметство с. Алеко Константиново, Община Пазарджик

Главен специалист

480

480 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Анка Кочева

Кметство с. Алеко Константиново, Община Пазарджик

Главен специалист

481

481 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Гергана Табакова

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Директор

482

482 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Гергана Табакова

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Директор

483

483 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Таня Ташева

Кметство с. Тополи дол, Община Пазарджик

Главен специалист

484

484 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Таня Ташева

Кметство с. Тополи дол, Община Пазарджик

Главен специалист

485

485 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Антония Петрова

ДГ с. Алеко Константиново

Директор

486

486 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Анна  Илиева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

487

487 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Анна  Илиева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

488

488 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Валентина Морунова

Кметство с. Паталеница, Община Пазарджик

Главен специалист

489

489 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Валентина Морунова

Кметство с. Паталеница, Община Пазарджик

Главен специалист

490

490 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Борис Хаджийски

РИМ- гр. Пазарджик

Директор

491

491 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Борис Хаджийски

РИМ- гр. Пазарджик

Директор

492

492 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Генова

ДГ "Веселка" с. Ивайло, Община Пазарджик

Директор

493

493 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Генова

ДГ "Веселка" с. Ивайло, Община Пазарджик

Директор

494

494 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Женя Александрова

Кметство с. Говедаре, Община Пазарджик

Главен специалист

495

495 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Женя Александрова

Кметство с. Говедаре, Община Пазарджик

Главен специалист

496

496 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Меглена Недкова

Кметство с. Говедаре, Община Пазарджик

Главен специалист

497

497 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Меглена Недкова

Кметство с. Говедаре, Община Пазарджик

Главен специалист

498

498 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елена Илчева

Кметство с. Ляхово, Община Пазарджик

Главен специалист

499

499 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Елена Илчева

Кметство с. Ляхово, Община Пазарджик

Главен специалист

500

500 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Георги Шикерджиев

БМ "Паркинги и охрана", Община Пазарджик

Управител

501

501 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Георги Шикерджиев

БМ "Паркинги и охрана", Община Пазарджик

Управител

502

502 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Димитрия Церова

БМ "ОСДУ", Община Пазарджик

Директор

503

503 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Димитрия Церова

БМ "ОСДУ", Община Пазарджик

Директор

504

504 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Златка Хрисчева

Кметство с. Крали Марко, Община Пазарджик

Главен специалист

505

505 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Златка Хрисчева

Кметство с. Крали Марко, Община Пазарджик

Главен специалист

506

506 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ана Смиленова

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

507

507 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ана Смиленова

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

508

508 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Соня Тенкова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

509

509 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Соня Тенкова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

510

510 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Петкана Бекярова

Кметство с. Тополи дол, Община Пазарджик

Кметски наместник

511

511 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Петкана Бекярова

Кметство с. Тополи дол, Община Пазарджик

Кметски наместник

512

512 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Веселина Пеева

ДГ "Детство", с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Директор

513

513 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Веселина Пеева

ДГ "Детство", с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Директор

514

514 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Душка Ширинян

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен касиер

515

515 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Душка Ширинян

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен касиер

516

516 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоян Георгиев

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Младши специалист

517

517 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стоян Георгиев

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Младши специалист

518

518 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иван Стефанов

БМ "СПЖФНСИ", Община Пазарджик

Управител

519

519 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иван Стефанов

БМ "СПЖФНСИ", Община Пазарджик

Управител

520

520 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Димитър Шалдъров

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

521

521 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Димитър Шалдъров

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

522

522 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елена Атанасова

Кметство с. Синитево, Община Пазарджик

Главен специалист

523

523 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Елена Атанасова

Кметство с. Синитево, Община Пазарджик

Главен специалист

524

524 /09.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Екатерина Василева

Кметство Братаница, Община Пазарджик

Главен специалист

525

525 /09.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Екатерина Василева

Кметство Братаница, Община Пазарджик

Главен специалист

526

526 /11.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Бойка Николова

Кметство Братаница, Община Пазарджик

Главен специалист

527

527 /11.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Бойка Николова

Кметство Братаница, Община Пазарджик

Главен специалист

528

528 /14.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Георгиева

Кметство с. Паталеница, Община Пазарджик

Главен специалист

529

529 /14.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пенка Георгиева

Кметство с. Паталеница, Община Пазарджик

Главен специалист

530

530 /28.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Емилия Спасова

ОДК Пазарджик, Община Пазарджик

Директор

531

531 /28.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Емилия Спасова

ОДК Пазарджик, Община Пазарджик

Директор

532

532/02.08.2018

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Венцислава Стоилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

533

533/02.08.2018

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Венцислава Стоилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

534

534/23.8.2018

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

     

535

535/23.8.2018

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

     

536

536/19.9.2018

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

     

537

537/26.09.2018

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

     

538

538/26.09.2018

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Вяра Пейкина

ДГ "Зорница"                       гр. Пазарджик

Директор

539

539/26.09.2018

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Вяра Пейкина

ДГ "Зорница"                       гр. Пазарджик

Директор

540

540/26.09.2018

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ненка Стоянова

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

541

541/26.09.2018

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ненка Стоянова

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

542

542/28.09.2018

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

     

543

543/28.09.2018

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

     

544

544/8.10.2018

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Деница Павлова-Кълвачева

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Главен специалист

545

545/8.10.2018

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Деница Павлова-Кълвачева

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Главен специалист

546

546/8.10.2018

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Юлия Гивечева

Кметство с. Главиница, Община Пазарджик

Главен специалист

547

547/8.10.2018

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Юлия Гивечева

Кметство с. Главиница, Община Пазарджик

Главен специалист

548

548/6.11.2018

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

     

549

54986.11.2018

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

     

550

550/6.11.2018

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

     

551

551/3.12.2018

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

     

552

552/9.1.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

     

553

553/14.01.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Върбина Поюкова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

554

554/14.01.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Върбина Поюкова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

555

555/17.01.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Цветелина Наскова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Инспектор

556

556/17.01.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Цветелина Наскова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Инспектор

557

557/08.02.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Здравка Петрова

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

558

558/08.02.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Здравка Петрова

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

559

559/08.02.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

     

560

560/08.02.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

     

561

561/07.03.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Неда Кацарова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Младши експерт

562

562/07.03.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Неда Кацарова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Младши експерт

563

563/20.03.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Катя Мурджева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

564

564/20.03.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Катя Мурджева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

565

565/08.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Надежда Стоицева

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

566

566/08.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Надежда Стоицева

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

567

567/08.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Анна Пашова

Кметство с. Звъничево, Община Пазарджик

Главен специалист

568

568/08.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Анна Пашова

Кметство с. Звъничево, Община Пазарджик

Главен специалист

569

569/08.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Веселина Янова

Кметство с. Цар Асен, Община Пазарджик

Главен специалист

570

570/08.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Веселина Янова

Кметство с. Цар Асен, Община Пазарджик

Главен специалист

571

571/08.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Пашова

Кметство с. Юнаците, Община Пазарджик

Главен специалист

572

572/08.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иванка Пашова

Кметство с. Юнаците, Община Пазарджик

Главен специалист

573

573/18.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Димитрина Пищронева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

574

574/18.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Димитрина Пищронева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

575

575/22.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Магдалена Манолова

Кметство с. Главиница, Община Пазарджик

Главен специалист

576

576/22.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Диана Стоименова Николова

Кметство с. Драгор, Община Пазарджик

Главен специалист

577

577/22.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Диана Стоименова Николова

Кметство с. Драгор, Община Пазарджик

Главен специалист

578

578/22.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Десислава Стоянова Ташкова

Кметство с. Драгор, Община Пазарджик

Главен специалист

579

579/22.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Десислава Стоянова Ташкова

Кметство с. Драгор, Община Пазарджик

Главен специалист

580

580/23.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Галя Кочева

Кметство с. Юнаците, Община Пазарджик

Главен специалист

581

581/23.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Галя Кочева

Кметство с. Юнаците, Община Пазарджик

Главен специалист

582

582/23.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Жана Ганева

Кметство с. Величково, Община Пазарджик

Главен специалист

583

583/23.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Жана Ганева

Кметство с. Величково, Община Пазарджик

Главен специалист

584

584/23.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Загарьова

Кметство с. Величково, Община Пазарджик

Главен специалист

585

585/23.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Загарьова

Кметство с. Величково, Община Пазарджик

Главен специалист

586

586/23.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Димитър Шалдъров

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

587

587/23.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Димитър Шалдъров

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

588

588/23.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Стоянова

Кметство с. Априлци, Община Пазарджик

Главен специалист

589

589/23.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иванка Стоянова

Кметство с. Априлци, Община Пазарджик

Главен специалист

590

590/24.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Виолетка Димитрова

Кметство с. Пищигово, Община Пазарджик

Главен специалист

591

591/24.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Виолетка Димитрова

Кметство с. Пищигово, Община Пазарджик

Главен специалист

592

592/30.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Димитричка Ладжова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

593

593/30.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Димитричка Ладжова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

594

594/30.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Павлина Павлова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

595

595/30.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Павлина Павлова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

596

596/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Калинка Ламбрева

Кметство с. Мирянци, Община Пазарджик

Главен специалист

597

597/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Калинка Ламбрева

Кметство с. Мирянци, Община Пазарджик

Главен специалист

598

598/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Костадинка Илчевска

Кметство с. Ивайло, Община Пазарджик

Главен специалист

599

599/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Костадинка Илчевска

Кметство с. Ивайло, Община Пазарджик

Главен специалист

600

600/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоянка Игнатова

Кметство с. Ивайло, Община Пазарджик

Главен специалист

601

601/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стоянка Игнатова

Кметство с. Ивайло, Община Пазарджик

Главен специалист

602

602/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стойка Белнейска

Кметство с. Ивайло, Община Пазарджик

Главен специалист

603

603/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стойка Белнейска

Кметство с. Ивайло, Община Пазарджик

Главен специалист

604

604/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Веска Маркова

Кметство с. Дебращица, Община Пазарджик

Главен специалист

605

605/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Веска Маркова

Кметство с. Дебращица, Община Пазарджик

Главен специалист

606

606/02.05.0219

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ирина Славкова

Кметство с. Дебращица, Община Пазарджик

Главен специалист

607

607/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ирина Славкова

Кметство с. Дебращица, Община Пазарджик

Главен специалист

608

608/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Донгова

Кметство с. Пищигово, Община Пазарджик

Главен специалист

609

609/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пенка Донгова

Кметство с. Пищигово, Община Пазарджик

Главен специалист

610

610/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Валентина Морунова

Кметство с. Паталеница, Община Пазарджик

Главен специалист

611

611/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Валентина Морунова

Кметство с. Паталеница, Община Пазарджик

Главен специалист

612

612/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Георгиева

Кметство с. Паталеница, Община Пазарджик

Главен специалист

613

613/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пенка Георгиева

Кметство с. Паталеница, Община Пазарджик

Главен специалист

614

614/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ваня Гюрова

ДГ с. Братаница

Директор

615

615/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ваня Гюрова

ДГ с. Братаница

Директор

616

616/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Георги Шикерджиев

БМ ПО , Община Пазарджик

Управител

617

617/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Георги Шикерджиев

БМ ПО , Община Пазарджик

Управител

618

618/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Недялка Нонова

Кметство с. Мокрище, Община Пазарджик

Главен специалист

619

619/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Недялка Нонова

Кметство с. Мокрище, Община Пазарджик

Главен специалист

620

620/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Надя Фърцова

Отдел КК, Община Пазарджик

Старши експерт

621

621/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Надя Фърцова

Отдел КК, Община Пазарджик

Старши експерт

622

622/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ивайло Шанов

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

623

623/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ивайло Шанов

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

624

624/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Женя Александрова

Кметство с. Говедаре, Община Пазарджик

Главен специалист

625

625/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Женя Александрова

Кметство с. Говедаре, Община Пазарджик

Главен специалист

626

626/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иван Александров

отдел КК, Община Пазарджик

Главен експерт

627

627/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иван Александров

отдел КК, Община Пазарджик

Главен експерт

628

628/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Петко Коцев

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

629

629/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Петко Коцев

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

630

630/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Венета Кобакова

Кметство с. Мокрище, Община Пазарджик

Главен специалист

631

631/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Венета Кобакова

Кметство с. Мокрище, Община Пазарджик

Главен специалист

632

632/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Банкова

ДГ с. Мокрище, Община Пазарджик

Директор

633

633/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пенка Банкова

ДГ с. Мокрище, Община Пазарджик

Директор

634

634/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елена Атанасова

Кметство с. Синитево, Община Пазарджик

Главен специалист

635

635/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Елена Атанасова

Кметство с. Синитево, Община Пазарджик

Главен специалист

636

636/05.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Чалъкова

ДГ с. Величково, Община Пазарджик

Директор

637

637/05.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Чалъкова

ДГ с. Величково, Община Пазарджик

Директор

638

638/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елена Илчева

Кметство с. Ляхово, Община Пазарджик

Главен специалист

639

639/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Елена Илчева

Кметство с. Ляхово, Община Пазарджик

Главен специалист

640

640/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Галя Дончева

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

641

641/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Галя Дончева

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

642

642/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Магдалена Манолова

Кметство с. Главиница, Община Пазарджик

Главен специалист

643

643/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Магдалена Манолова

Кметство с. Главиница, Община Пазарджик

Главен специалист

644

644/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Антония Петрова

ДГ с. Алеко Константиново

Директор

645

645/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоянка Пенева

ДГ с. Главиница, Община Пазарджик

Директор

646

646/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стоянка Пенева

ДГ с. Главиница, Община Пазарджик

Директор

647

647/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Йорданка Шаркова

ДГ с. Црънча, Община Пазарджик

Директор

648

648/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Йорданка Шаркова

ДГ с. Црънча, Община Пазарджик

Директор

649

649/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Меглена Недкова

Кметство с. Говедаре, Община Пазарджик

Главен специалист

650

650/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Меглена Недкова

Кметство с. Говедаре, Община Пазарджик

Главен специалист

651

651/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Екатерина Василева

Кметство с. Братаница, Община Пазарджик

Главен специалист

652

652/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Екатерина Василева

Кметство с. Братаница, Община Пазарджик

Главен специалист

653

653/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Сергей Шербетов

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен експерт

654

654/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Сергей Шербетов

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен експерт

655

655/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Камберова

Кметство с. Росен, Община Пазарджик

Главен специалист

656

656/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Камберова

Кметство с. Росен, Община Пазарджик

Главен специалист

657

657/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стойна Борисова

Кметство с. Росен, Община Пазарджик

Главен специалист

658

658/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стойна Борисова

Кметство с. Росен, Община Пазарджик

Главен специалист

659

659/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Надя Копанова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен експерт

660

660/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Надя Копанова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен експерт

661

661/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мариана Василева

ДГ с. Дебращица

Директор

662

662/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мариана Василева

ДГ с. Дебращица

Директор

663

663/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Бойка Николова

Кметство с.Братаница, Община Пазарджик

Главен специалист

664

664/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Бойка Николова

Кметство с.Братаница, Община Пазарджик

Главен специалист

665

665/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Жозефина Сертова

ДГ "Юрий Гагарин" гр. Пазарджик

Директор

666

666/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Жозефина Сертова

ДГ "Юрий Гагарин" гр. Пазарджик

Директор

667

667/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Вили Филипова

Кметство с. Огняново, Община Пазарджик

Главен специалист

668

668/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Вили Филипова

Кметство с. Огняново, Община Пазарджик

Главен специалист

669

669/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Анка Кочева

Кметство с. Алеко Константиново, Община Пазарджик

Главен специалист

670

670/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Анка Кочева

Кметство с. Алеко Константиново, Община Пазарджик

Главен специалист

671

671/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Йорданка Тодорова

Кметство с. Хаджиево, Община Пазарджик

Главен специалист

672

672/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Йорданка Тодорова

Кметство с. Хаджиево, Община Пазарджик

Главен специалист

673

673/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Ваклинова

Кметство с. Хаджиево, Община Пазарджик

Главен специалист

674

674/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Ваклинова

Кметство с. Хаджиево, Община Пазарджик

Главен специалист

675

675/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Веселка Петкова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

676

676/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Веселка Петкова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

677

677/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Живка Спасова

ДГ "В. Терешкова" гр. Пазарджик

Директор

678

678/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Живка Спасова

ДГ "В. Терешкова" гр. Пазарджик

Директор

679

679/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Адриана Вачева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

680

680/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Адриана Вачева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

681

681/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Даниела Серкеджиева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

682

682/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Даниела Серкеджиева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

683

683/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Цветанка Караджова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

684

684/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Цветанка Караджова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

685

685/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Славка Налбантова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

686

686/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Славка Налбантова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

687

687/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Боряна Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник сектор

688

688/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Боряна Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник сектор

689

689/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стойчо Гълъбинов

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

690

690/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стойчо Гълъбинов

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

691

691/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Люся Анова

Кметство с. Черногорово, Община Пазарджик

Главен специалист

692

692/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Люся Анова

Кметство с. Черногорово, Община Пазарджик

Главен специалист

693

693/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Атанаска Тричкова

Кметство с. Черногорово, Община Пазарджик

Главен специалист

694

694/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Атанаска Тричкова

Кметство с. Черногорово, Община Пазарджик

Главен специалист

695

695/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Тотка Вълкова

Кметство с. Сбор,      Община Пазарджик

Главен специалист

696

696/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Тотка Вълкова

Кметство с. Сбор,      Община Пазарджик

Главен специалист

697

697/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Катерина Георгиева

ДГ с. Огняново, Община Пазарджик

Директор

698

698/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Катерина Георгиева

ДГ с. Огняново, Община Пазарджик

Директор

699

699/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Катерина Бабачева

Кметство с. Овчеполци, Община Пазарджик

Главен специалист

700

700/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Катерина Бабачева

Кметство с. Овчеполци, Община Пазарджик

Главен специалист

701

701/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоименка Терзова

Кметство с. Добровница, Община Пазарджик

Главен специалист

702

702/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стоименка Терзова

Кметство с. Добровница, Община Пазарджик

Главен специалист

703

703/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Илиева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

704

704/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Илиева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

705

705/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Цветанка Пунтева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

706

706/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Цветанка Пунтева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

707

707/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Венцислава Стоилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

708

708/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Венцислава Стоилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

709

709/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Анна Телбизова

Община Пазарджик

Вътрешен одитор

710

710/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Анна Телбизова

Община Пазарджик

Вътрешен одитор

711

711/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Асен Велчев

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

712

712/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Асен Велчев

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

713

713/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Веселина Димитрова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Младши експерт

714

714/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Веселина Димитрова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Младши експерт

715

715/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Адриана Бостанджийска

Община Пазарджик

Вътрешен одитор

716

716/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Адриана Бостанджийска

Община Пазарджик

Вътрешен одитор

717

717/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Славейко Комсалов

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Директор

718

718/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Славейко Комсалов

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Директор

719

719/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Василка Спасова

Кметство с. Синитево, Община Пазарджик

Главен специалист

720

720/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Василка Спасова

Кметство с. Синитево, Община Пазарджик

Главен специалист

721

721/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Анна Николова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши юрисконсулт

722

722/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Анна Николова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши юрисконсулт

723

723/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоянка Спасова

Кметство с. Огняново, Община Пазарджик

Главен специалист

724

724/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стоянка Спасова

Кметство с. Огняново, Община Пазарджик

Главен специалист

725

725/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ненка Велкушанова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

726

726/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ненка Велкушанова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

727

727/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Дафинка Костадинова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

728

728/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Дафинка Костадинова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

729

729/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Таня Илкова

ДГ с. Звъничево, Община Пазарджик

Директор

730

730/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Таня Илкова

ДГ с. Звъничево, Община Пазарджик

Директор

731

731/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Славка Стоянова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

732

732/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Славка Стоянова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

733

733/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Десислава Данова

Кметство с. Огняново, Община Пазарджик

Главен специалист

734

734/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Десислава Данова

Кметство с. Огняново, Община Пазарджик

Главен специалист

735

735/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Таня Ташева

Кметство с. Тополи дол, Община Пазарджик

Главен специалист

736

736/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Таня Ташева

Кметство с. Тополи дол, Община Пазарджик

Главен специалист

737

737/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Рангелова

Кметство с. Добровница, Община Пазарджик

Главен специалист

738

738/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иванка Рангелова

Кметство с. Добровница, Община Пазарджик

Главен специалист

739

739/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Петя Кръстева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник сектор

740

740/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Петя Кръстева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник сектор

741

741/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Стойчева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

742

742/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Стойчева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

743

743/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Малина Ганчева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

744

744/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Малина Ганчева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

745

745/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Гергана Кашева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

746

746/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Гергана Кашева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

747

747/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Христо Вълков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

748

748/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Христо Вълков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

749

749/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Женя Янкулова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

750

750/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Женя Янкулова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

751

751/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Адриана Чаушева

ДГ с. Черногорово, Община Пазарджик

Директор

752

752/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Адриана Чаушева

ДГ с. Черногорово, Община Пазарджик

Директор

753

753/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Любка Кръстанова

Кметство с. Црънча, Община Пазарджик

Главен специалист

754

754/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Любка Кръстанова

Кметство с. Црънча, Община Пазарджик

Главен специалист

755

755/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Васка Коларова

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Младши експерт

756

756/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Васка Коларова

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Младши експерт

757

757/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Юлия Гивечева

Кметство с.Главиница, Община Пазарджик

Главен специалист

758

758/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Юлия Гивечева

Кметство с. Главиница, Община Пазарджик

Главен специалист

759

759/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ангелина Иванова

ДГ "Снежанка", гр.Пазарджик

Директор

760

760/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ангелина Иванова

ДГ "Снежанка", гр. Пазарджик

Директор

761

761/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Галина Величкова

Кметство с. Звъничево, Община Пазарджик

Главен специалист

762

762/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Галина Величкова

Кметство с. Звъничево, Община Пазарджик

Главен специалист

763

763/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Спаска Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

764

764/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Спаска Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

765

765/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Златка Хрисчева

Кметство с. Крали Марко, Община Пазарджик

Главен специалист

766

766/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Златка Хрисчева

Кметство с. Крали Марко, Община Пазарджик

Главен специалист

767

767/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Теменушка Иванова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

768

768/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Теменушка Иванова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

769

769/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Татяна Темнилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

770

770/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Татяна Темнилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

771

771/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Силвия Баташка

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

772

772/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Силвия Баташка

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

773

773/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Петя Иванова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

774

774/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Петя Иванова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

775

775/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Невена Ташева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

776

776/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Невена Ташева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

777

777/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Асен Бажлеков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

778

778/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Асен Бажлеков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

779

779/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Албена Гергова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

780

780/10.05.219

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Албена Гергова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

781

781/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Цонка Гайдаджийска

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

782

782/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Цонка Гайдаджийска

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

783

783/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Недялка Златарева

Кметство с. Овчеполци, Община Пазарджик

Главен специалист

784

784/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Недялка Златарева

Кметство с. Овчеполци, Община Пазарджик

Главен специалист

785

785/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Инна Церовска

Младежки дом- Пазарджик

Директор

786

786/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Инна Церовска

Младежки дом- Пазарджик

Директор

787

787/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Николай Николов

Община Пазарджик

Служител по сигурността на информацията

788

788/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Николай Николов

Община Пазарджик

Служител по сигурността на информацията

789

789/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Марин Янков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

790

790/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Марин Янков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

791

791/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иван Сотиров

Дирекция СТОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

792

792//10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иван Сотиров

Дирекция СТОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

793

793/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Славка Стойчева

Дирекция СТОС,     Община Пазарджик

Директор

794

794/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Славка Стойчева

Дирекция СТОС,     Община Пазарджик

Директор

795

795/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Диана Търпова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

796

796/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Диана Търпова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

797

797/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Душка Ширинян

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен касиер

798

798/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Душка Ширинян

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен касиер

799

799/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ганка Арабова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

800

800/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ганка Арабова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

801

801/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Гергана Грозданова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

802

802/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Гергана Грозданова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

803

803/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Йорданка Ботева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

804

804/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Йорданка Ботева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

805

805/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Веселина Пеева

ДГ с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Директор

806

806/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Веселина Пеева

ДГ с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Директор

807

807/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Костадинка Димитрова

ДГ с. Паталеница, Община Пазарджик

Директор

808

808/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Костадинка Димитрова

ДГ с. Паталеница, Община Пазарджик

Директор

809

809/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Георги Гайдаров

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Директор

810

810/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Георги Гайдаров

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Директор

811

811/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Йосифова

ДГ с. Сарая

Директор

812

812/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Йосифова

ДГ с. Сарая

Директор

813

813/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елисавета Събева

Кметство с. Гелеменово, Община Пазарджик

Главен специалист

814

814/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Елисавета Събева

Кметство с. Гелеменово, Община Пазарджик

Главен специалист

815

815/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Емилия Шопова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

816

816/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Емилия Шопова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

817

817/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Зоя Стоянова

ДГ с. Синитово, Община Пазарджик

Директор

818

818/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Зоя Стоянова

ДГ с. Синитово, Община Пазарджик

Директор

819

819/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Илка Енчева

ДГ Радост, Община Пазарджик

Директор

820

820/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Илка Енчева

ДГ Радост, Община Пазарджик

Директор

821

821/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Зорница Минчева

Кметство с. Сарая, Община Пазарджик

Главен специалист

822

822/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Зорница Минчева

Кметство с. Сарая, Община Пазарджик

Главен специалист

823

823/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Валя Божилова

Кметство с. Гелеменово, Община Пазарджик

Главен специалист

824

824/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Валя Божилова

Кметство с. Гелеменово, Община Пазарджик

Главен специалист

825

825/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Невенка Никленова

Кметство с. Црънча, Община Пазарджик

Главен специалист

826

826/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Невенка Никленова

Кметство с. Црънча, Община Пазарджик

Главен специалист

827

827/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ралица Гогова

ДГ с. Овчеполци, Община Пазарджик

Директор

828

828/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ралица Гогова

ДГ с. Овчеполци, Община Пазарджик

Директор

829

829/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мариана Лазарова

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

830

830/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мариана Лазарова

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

831

831/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Яна Гергинска

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

832

832/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Яна Гергинска

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

833

833/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ненка Стоянова

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

834

834/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ненка Стоянова

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

835

835/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елисавета Аргирова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

836

836/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Елисавета Аргирова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

837

837/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоянка Илиева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

838

838/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стоянка Илиева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

839

839/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Кънева

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

840

840/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пенка Кънева

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

841

841/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Диана Йорданова

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

842

842/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Диана Йорданова

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

843

843/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Петринка Ангелова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

844

844/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Петринка Ангелова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

845

845/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пламенка Виячева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен юрисконсулт

846

846/13.05.0219

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пламенка Виячева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен юрисконсулт

847

847/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Георги Дундаров

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

848

848/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Георги Дундаров

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

849

849/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Вълкова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

850

850/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иванка Вълкова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

851

851/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Надежда Дончева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

852

852/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Надежда Дончева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

853

853/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Татяна Атанасова

ДГ "Дъга" гр. Пазарджик, Община Пазарджик

Директор

854

854/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Татяна Атанасова

ДГ "Дъга" гр. Пазарджик, Община Пазарджик

Директор

855

855/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Анна Илиева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

856

856/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Анна Илиева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

857

857/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Йорданка Мизова-Гергененова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

858

858/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Йорданка Мизова-Гергененова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

859

859/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Гергана Попова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши юрисконсулт

860

860/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Гергана Попова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши юрисконсулт

861

861/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Виолета Минова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

862

862/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Виолета Минова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

863

863/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Венелина Бодурова

ДГ "Калина Малина", Община Пазарджик

Директор

864

864/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Венелина Бодурова

ДГ "Калина Малина", Община Пазарджик

Директор

865

865/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Лилия Петрова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши експерт

866

866/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Лилия Петрова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши експерт

867

867/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Велина Витекова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

868

868/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Велина Витекова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

869

869/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Румен Кожухаров

Община Пазарджик

Секретар

870

870/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Румен Кожухаров

Община Пазарджик

Секретар

871

871/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ана Смиленова

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

872

872/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ана Смиленова

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

873

873/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Антоанета Бангеева

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

874

874/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Антоанета Бангеева

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

875

875/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Магдалена Гьорева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

876

876/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Магдалена Гьорева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

877

877/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елица Мусева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

878

878/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Елица Мусева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

879

879/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Деница Павлова-Кълвачева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

880

880/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Деница Павлова-Кълвачева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

881

881/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Борис Хаджийски

РИМ гр. Пазарджик

Директор

882

882/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Борис Хаджийски

РИМ гр. Пазарджик

Директор

883

883/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Любка Гайтанджиева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен кексперт

884

884/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Любка Гайтанджиева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен кексперт

885

885/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Антония Петрова

ДГ с. Алеко Константиново

Директор

886

886/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Антония Петрова

ДГ с. Алеко Константиново

Директор

887

887/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Леон Бабачев

ХГ "Станислав Доспевски" гр. Пазарджик

Директор

888

888/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Леон Бабачев

ХГ "Станислав Доспевски" гр. Пазарджик

Директор

889

889/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоян Атанасов

Дирекциа ПАО, Община Пазарджик

Главен специалист

890

890/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стоян Атанасов

Дирекциа ПАО, Община Пазарджик

Главен специалист

891

891/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Николина Михова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

892

892/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Николина Михова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

893

893/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ирена Стоянова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Началник отдел

894

894/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ирена Стоянова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Началник отдел

895

895/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Николина Бизюрева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

896

896/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Николина Бизюрева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

897

897/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Блага Янкова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

898

898/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Блага Янкова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

899

899/14.05.219

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ганка Маркова

БМ " Обредни дейности", Община Пазарджик

Управител

900

900/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ганка Маркова

БМ " Обредни дейности", Община Пазарджик

Управител

901

901/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Румен Стефанов

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Началник отдел

902

902/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Румен Стефанов

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Началник отдел

903

903/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Емилия Спасова

ОДК гр. Пазарджик

Директор

904

904/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Емилия Спасова

ОДК гр. Пазарджик

Директор

905

905/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоимен Спасов

БМ "СУОПКД", Община Пазарджик

Управител

906

906/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стоимен Спасов

БМ "СУОПКД", Община Пазарджик

Управител

907

907/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Лилияна Илиева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

908

908/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Лилияна Илиева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

909

909/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Татяна Попатанасова

ДГ с. Говедаре

Директор

910

910/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Татяна Попатанасова

ДГ с. Говедаре

Директор

911

911/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Райна Симеонова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

912

912/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Райна Симеонова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

913

913/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Донка Терзийска

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Началник отдел

914

914/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Донка Терзийска

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Началник отдел

915

915/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Десислава Кръстева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Счетоводител

916

916/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Десислава Кръстева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Счетоводител

917

917/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Райна Котрабакова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

918

918/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Райна Котрабакова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

919

919/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Радостина Минчева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши експерт

920

920/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Радостина Минчева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши експерт

921

921/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Соня Тенкова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

922

922/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Соня Тенкова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

923

923/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Капитанска

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши специалист

924

924/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пенка Капитанска

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши специалист

925

925/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Атанаска Въгларова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Началник отдел

926

926/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Атанаска Въгларова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Началник отдел

927

927/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стефка Якимова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Началник отдел

928

928/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стефка Якимова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Началник отдел

929

929/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Татяна Папазова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Директор

930

930/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Татяна Папазова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Директор

931

931/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Милена Митрева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

932

932/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Милена Митрева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

933

933/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Юлиана Гугуткова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши експерт

934

934/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Юлиана Гугуткова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши експерт

935

935/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Лазарина Натова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Юрисконсулт

936

936/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Лазарина Натова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Юрисконсулт

937

937/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Лиляна Караджова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

938

938/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Лиляна Караджова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

939

939/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Антоанета Генова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

940

940/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Антоанета Генова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

941

941/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Денка Миндова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

942

942/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Денка Миндова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

943

943/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Анка Карагеоргиева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

944

944/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Анка Карагеоргиева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

945

945/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Шантова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

946

946/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Шантова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

947

947/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Красимира Радулова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

948

948/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Красимира Радулова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

949

949/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Димитър Стоянов

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

950

950/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Димитър Стоянов

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

951

951/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Грозденка Гявурова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

952

952/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Грозденка Гявурова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

953

953/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Дупчанова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

954

954/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Дупчанова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

955

955/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Милена Метева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши специалист

956

956/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Милена Метева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши специалист

957

957/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Гергана Петкова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

958

958/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Гергана Петкова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

959

959/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мая Бойчева

ДГ "Слънчо" гр. Пазарджик

Директор

960

960/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мая Бойчева

ДГ "Слънчо" гр. Пазарджик

Директор

961

961/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Величка Паскалева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

962

962/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Величка Паскалева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

963

963/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Костадинова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

964

964/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иванка Костадинова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

965

965/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Росица Божилова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

966

966/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Росица Божилова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

967

967/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Минко Минков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

968

968/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Минко Минков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

969

969/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Албена Айналиева

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

970

970/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Албена Айналиева

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

971

971/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Теодора Коева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

972

972/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Теодора Коева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

973

973/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Милка Серева

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

974

974/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Милка Серева

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

975

975/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ваня Дюлгерова

отдел КК, Община Пазарджик

Младши експерт

976

976/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ваня Дюлгерова

отдел КК, Община Пазарджик

Младши експерт

977

977/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Димитрия Церова

БМ "ОСДУ", Община Пазарджик

Директор

978

978/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Димитрия Церова

БМ "ОСДУ", Община Пазарджик

Директор

979

979/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Вергиния Вълкова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Началник отдел

980

980/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Вергиния Вълкова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Началник отдел

981

981/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Георги Стефанов

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

982

982/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Георги Стефанов

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

983

983/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Панова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

984

984/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пенка Панова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

985

985/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Даниела Щерева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

986

986/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Даниела Щерева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

987

987/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Александра Михова

ДГ "Върбица" гр. Пазарджик

Директор

988

988/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Александра Михова

ДГ "Върбица" гр. Пазарджик

Директор

989

989/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ива Забуртова

отдел КК, Община Пазарджик

Началник отдел

990

990/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ива Забуртова

отдел КК, Община Пазарджик

Началник отдел

991

991/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Гергана Табакова

Дирекция ОК

Директор

992

992/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Гергана Табакова

Дирекция ОК

Директор

993

993/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Андрей Генов

ЦПЛР гр. Пазарджик, Община Пазарджик

Директор

994

994/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Андрей Генов

ЦПЛР гр. Пазарджик, Община Пазарджик

Директор

995

995/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Емилия Нонинова

ДГ с. Добровница

Директор

996

996/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Емилия Нонинова

ДГ с. Добровница

Директор

997

997/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Златка Ибишева

Дирекция СТОС

Главен експерт

998

998/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Златка Ибишева

Дирекция СТОС

Главен експерт

999

999/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Спас Бояджиев

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен експерт

1000

1000/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Спас Бояджиев

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен експерт

1001

1001/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Емилия Делирадева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

1002

1002/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Емилия Делирадева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

1003

1003/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Вяра Пейкина

ДГ "Зорница" гр. Пазарджик

Директор

1004

1004/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Вяра Пейкина

ДГ "Зорница" гр. Пазарджик

Директор

1005

1005/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Венета Иванова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1006

1006/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Венета Иванова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1007

1007/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Лазар Халачев

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1008

1008/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Лазар Халачев

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1009

1009/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Венета Ценова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Началник отдел

1010

1010/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Венета Ценова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Началник отдел

1011

1011/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Диляна Матакиева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен експерт

1012

1012/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Диляна Матакиева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен експерт

1013

1013/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Лъчезар Риков

РБ "Н. Фурнаджиев" гр. Пазарджик

Директор

1014

1014/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Лъчезар Риков

РБ "Н. Фурнаджиев" гр. Пазарджик

Директор

1015

1015/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Вяра Новакова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

1016

1016/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Вяра Новакова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

1017

1017/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Марияна Дончева

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Началник отдел

1018

1018/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Марияна Дончева

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Началник отдел

1019

1019/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иван Стефанова

БМ "СПЖФНСИ", Община Пазарджик

Управител

1020

1020/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иван Стефанова

БМ "СПЖФНСИ", Община Пазарджик

Управител

1021

1021/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Спаска Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

1022

1022/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Спаска Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

1023

1023/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Татяна Желева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

1024

1024/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Татяна Желева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

1025

1025/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Боряна Исова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

1026

1026/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Боряна Исова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

1027

1027/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Панкева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен експерт

1028

1028/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иванка Панкева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен експерт

1029

1029/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Николина Димитрова

ДГ с. Хаджиево

Директор

1030

1030/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Николина Димитрова

ДГ с. Хаджиево

Директор

1031

1031/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Нели Тараланска

ДГ с. Мирянци

Директор

1032

1032/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Нели Тараланска

ДГ с. Мирянци

Директор

1033

1033/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елена Генова

ДГ "Пролет" гр. Пазарджик

Директор

1034

1034/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Елена Генова

ДГ "Пролет" гр. Пазарджик

Директор

1035

1035/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Гергана Златанова

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

1036

1036/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Гергана Златанова

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

1037

1037/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Димка Чалъкова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1038

1038/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Димка Чалъкова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1039

1039/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Любомир Михайлов

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

1040

1040/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Любомир Михайлов

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

1041

1041/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Атанас Чолаков

Ансамбъл за народни песни и танци гр. Пазарджик

Главен художествен ръководител

1042

1042/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Атанас Чолаков

Ансамбъл за народни песни и танци гр. Пазарджик

Главен художествен ръководител

1043

1043/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Илия Томов

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

1044

1044/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Илия Томов

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

1045

1045/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Костадин Малинин

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен експерт

1046

1046/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Костадин Малинин

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен експерт

1047

1047/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Веселина Георгиева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

1048

1048/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Веселина Георгиева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

1049

1049/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Руска Иванова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1050

1050/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Руска Иванова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1051

1051/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Илия Филипов

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

1052

1052/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Илия Филипов

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

1053

1053/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Андреана Петкова

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

1054

1054/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Андреана Петкова

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

1055

1055/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Богалина Караджова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши специалист

1056

1056/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Богалина Караджова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши специалист

1057

1057/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Диана Георгиева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Счетоводител

1058

1058/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Диана Георгиева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Счетоводител

1059

1059/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Генова

ДГ с. Ивайло, Община Пазарджик

Директор

1060

1060/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Генова

ДГ с. Ивайло, Община Пазарджик

Директор

1061

1061/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Василева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши специалист

1062

1062/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пенка Василева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши специалист

1063

1063/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Александра Александрова

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

1064

1064/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Александра Александрова

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

1065

1065/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Бисерка Трайкова

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Секретар на МКБППМН

1066

1066/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Бисерка Трайкова

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Секретар на МКБППМН

1067

1067/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Венета Балабанова

ДГ "Юначе" с. Юнаците, Община Пазарджик

Директор

1068

1068/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Георги Пейчев

Община Пазарджик

Финансов контрольор

1069

1069/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Георги Пейчев

Община Пазарджик

Финансов контрольор

1070

1070/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Теодора Кръстева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

1071

1071/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Теодора Кръстева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

1072

1072/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Христо Опанов

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

1073

1073/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Христо Опанов

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

1074

1074/23.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоянка Трифонова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Счетоводител

1075

1075/23.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стоянка Трифонова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Счетоводител

1076

1076/03.06.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Блага Янкова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

1077

1077/10.6.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Борис Кошеджийски

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

1078

1078/10.06.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Борис Кошеджийски

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

1079

1079/15.06.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Гергана Златанова

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

1080

1080/01.07.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Радка Атанасова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Младши специалист

1081

1081/01.07.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Радка Атанасова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Младши специалист

1082

1082/08.07.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Северина Грозданова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

1083

1083/08.07.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Северина Грозданова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

1084

1084/17.07.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Гайтана Димитрова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

1085

1085/17.07.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Гайтана Димитрова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

1086

1086/20.08.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Димитър Острев

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1087

1087/20.08.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Димитър Острев

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1088

1088/04.10.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Галина Танева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Счетоводител

1089

1089/04.10.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Галина Танева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Счетоводител

1090

1090/13.01.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част І

Илиана Пашова

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

1091

1091/13.01.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Илиана Пашова

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

1092

1092/11.02.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Григор Паликаров

СОД "Маестро Г. Атанасов"

Главен художествен ръководител

1093

1093/11.02.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Григор Паликаров

СОД "Маестро Г. Атанасов"

Главен художествен ръководител

1094

1094/24.02.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Михаела Черешарова

ДГ "Слънчо" гр. Пазарджик

Директор

1095

1095/24.02.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Михаела Черешарова

ДГ "Слънчо" гр. Пазарджик

Директор

1096

1096/02.03.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Евгени Атанасов

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Младши експерт

1097

1097/02.03.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Евгени Атанасов

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Младши експерт

1098

1098/05.03.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ирена Стоянова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Началник отдел

1099

1099/05.03.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Ирена Стоянова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Началник отдел

1100

1100/05.03.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ирена Стоянова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Началник отдел

1101

1101/05.03.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Ирена Стоянова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Началник отдел

1102

1102/10.03.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Лозинка Дасова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши специалист

1103

1103/10.03.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Лозинка Дасова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши специалист

1104

1104/16.03.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Емилия Спасова

ОДК, гр. Пазарджик

Директор

1105

1105/16.03.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Емилия Спасова

ОДК, гр. Пазарджик

Директор

1106

1106/31.03.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ралица Боянова

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

1107

1107/31.03.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Ралица Боянова

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

1108

1108/28.04.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Ангелиева

Дирекция ПО, Община Пазарджик

Юрисконсулт

1109

1109/28.04.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Мария Ангелиева

Дирекция ПО, Община Пазарджик

Юрисконсулт

1110

1110/30.04.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Любомир Михайлов

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

1111

1111/30.04.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Любомир Михайлов

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

1112

1112/30.04.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Марина Радева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

1113

1113/30.04.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Марина Радева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

1114

1114/30.04.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Тотка Вълкова

Кметство с. Сбор,      Община Пазарджик

Главен специалист

1115

1115/04.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Стоянова

Кметство с. Априлци, Община Пазарджик

Главен специалист

1116

1116/04.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Иванка Стоянова

Кметство с. Априлци, Община Пазарджик

Главен специалист

1117

1117/05.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елена Илчева

Кметство с. Ляхово, Община Пазарджик

Главен специалист

1118

1118/05.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Елена Илчева

Кметство с. Ляхово, Община Пазарджик

Главен специалист

1119

1119/07.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Недялка Нонова

Кметство с. Мокрище, Община Пазарджик

Главен специалист

1120

1120/07.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Недялка Нонова

Кметство с. Мокрище, Община Пазарджик

Главен специалист

1121

1121/08.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Делка Куртакова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1122

1122/08.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Делка Куртакова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1123

1123/08.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Атанаска Тричкова

Кметство с. Черногорово, Община Пазарджик

Главен специалист

1124

1124/08.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Атанаска Тричкова

Кметство с. Черногорово, Община Пазарджик

Главен специалист

1125

1125//11.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Ваклинова

Кметство с. Хаджиево, Община Пазарджик

Главен специалист

1126

1126/11.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Мария Ваклинова

Кметство с. Хаджиево, Община Пазарджик

Главен специалист

1127

1127/11.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Йорданка Тодорова

Кметство с. Хаджиево, Община Пазарджик

Главен специалист

1128

1128/11.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Йорданка Тодорова

Кметство с. Хаджиево, Община Пазарджик

Главен специалист

1129

1129/11.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Люся Анова

Кметство с. Черногорово, Община Пазарджик

Главен специалист

1130

1130/11.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Люся Анова

Кметство с. Черногорово, Община Пазарджик

Главен специалист

1131

1131/12.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Виолетка Димитрова

Кметство с. Пищигово, Община Пазарджик

Главен специалист

1132

1132/12.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Виолетка Димитрова

Кметство с. Пищигово, Община Пазарджик

Главен специалист

1133

1133/12.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Донгова

Кметство с. Пищигово, Община Пазарджик

Главен специалист

1134

1134/12.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Пенка Донгова

Кметство с. Пищигово, Община Пазарджик

Главен специалист

1135

1135/12.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Загарьова

Кметство с. Величково, Община Пазарджик

Главен специалист

1136

1136/12.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Мария Загарьова

Кметство с. Величково, Община Пазарджик

Главен специалист

1137

1137/12.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Атанас Чолаков

Ансамбъл за народни песни и танци гр. Пазарджик

Главен художествен ръководител

1138

1138/12.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Атанас Чолаков

Ансамбъл за народни песни и танци гр. Пазарджик

Главен художествен ръководител

1139

1139/12.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Пашова

Кметство с. Юнаците, Община Пазарджик

Главен специалист

1140

1140/12.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Иванка Пашова

Кметство с. Юнаците, Община Пазарджик

Главен специалист

1141

1141/12.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Анна Пашова

Кметство с. Звъничево, Община Пазарджик

Главен специалист

1142

1142/12.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Анна Пашова

Кметство с. Звъничево, Община Пазарджик

Главен специалист

1143

1143/12.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Галина Величкова

Кметство с. Звъничево, Община Пазарджик

Главен специалист

1144

1144/12.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Галина Величкова

Кметство с. Звъничево, Община Пазарджик

Главен специалист

1145

1145/13.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стефка Иванова

Дирекция Социални дейности
Община Пазарджик

Счетоводител

1146

1146/13.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Стефка Иванова

Дирекция Социални дейности
Община Пазарджик

Счетоводител

1147

1147/13.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Димана Василева

Дирекция Социални дейности
Община Пазарджик

Главен специалист

1148

1148/13.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Димана Василева

Дирекция Социални дейности
Община Пазарджик

Главен специалист

1149

1149/13.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Десислава Спасова

Дирекция Социални дейности
Община Пазарджик

Счетоводител

1150

1150/13.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Десислава Спасова

Дирекция Социални дейности
Община Пазарджик

Счетоводител

1151

1151/13.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Анка Кочева

Кметство с. Алеко Константиново,
Община Пазарджик

Главен специалист

1152

1152/13.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Анка Кочева

Кметство с. Алеко Константиново,
Община Пазарджик

Главен специалист

1153

1153/13.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Северина Грозданова

Дирекция ПО,
Община Пазарджик

Юрисконсулт

1154

1154/13.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Северина Грозданова

Дирекция ПО,
Община Пазарджик

Юрисконсулт

1155

1155/13.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пламенка Виячева

Дирекция ПО,
Община Пазарджик

Главен юрисконсулт

1156

1156/13.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Пламенка Виячева

Дирекция ПО,
Община Пазарджик

Главен юрисконсулт

1157

1157/13.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Апостолова

Кметство с. Крали Марко,
Община Пазарджик

Кметски наместник

1158

1158/13.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Мария Апостолова

Кметство с. Крали Марко,
Община Пазарджик

Кметски наместник

1159

1159/13.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Галя Дончева

Кметство с. Мало Конаре,
Община Пазарджик

Главен специалист

1160

1160/13.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Галя Дончева

Кметство с. Мало Конаре,
Община Пазарджик

Главен специалист

1161

1161/13.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Вили Филипова

Кметство с. Огняново,
Община Пазарджик

Главен специалист

1162

1162/13.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Вили Филипова

Кметство с. Огняново,
Община Пазарджик

Главен специалист

1163

1163/13.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елисавета Събева

Кметство с. Гелеменово,
Община Пазарджик

Главен специалист

1164

1164/13.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Елисавета Събева

Кметство с. Гелеменово,
Община Пазарджик

Главен специалист

1165

1165/13.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Валя Божилова

Кметство с. Гелеменово,
Община Пазарджик

Главен специалист

1166

1166/13.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Валя Божилова

Кметство с. Гелеменово,
Община Пазарджик

Главен специалист

1167

1167/13.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Златка Хрисчева

Кметство с. Крали Марко,
Община Пазарджик

Главен специалист

1168

1168/13.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Златка Хрисчева

Кметство с. Крали Марко,
Община Пазарджик

Главен специалист

1169

1169/13.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоянка Спасова

Кметство с. Огняново
Община Пазарджик

Главен специалист

1170

1170/13.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Стоянка Спасова

Кметство с. Огняново
Община Пазарджик

Главен специалист

1171

1171/13.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Десислава Данова

Кметство с. Огняново
Община Пазарджик

Главен специалист

1172

1172/13.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Десислава Данова

Кметство с. Огняново
Община Пазарджик

Главен специалист

1173

1173/13.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Камберова

Кметство с. Росен,
Община Пазарджик

Главен специалист

1174

1174/13.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Мария Камберова

Кметство с. Росен,
Община Пазарджик

Главен специалист

1175

1175/13.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стойна Борисова

Кметство с. Росен,
Община Пазарджик

Главен специалист

1176

1176/13.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Стойна Борисова

Кметство с. Росен,
Община Пазарджик

Главен специалист

1177

1177/13.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Вяра Новакова

Дирекция ЕФСПЕУ,
Община Пазарджик

Началник отдел

1178

1178/13.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Вяра Новакова

Дирекция ЕФСПЕУ,
Община Пазарджик

Началник отдел

1179

1179/13.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Костадинка Илчевска

Кметство с. Ивайло,
Община Пазарджик

Главен специалист

1180

1180/13.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Костадинка Илчевска

Кметство с. Ивайло,
Община Пазарджик

Главен специалист

1181

1181/14.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стойка Досева

Кметство с. Ивайло,
Община Пазарджик

Главен специалист

1182

1182/14.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Стойка Досева

Кметство с. Ивайло,
Община Пазарджик

Главен специалист

1183

1183/14.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Рангелова

Кметство с.Добровница,
 Община Пазарджик

Главен специалист

1184

1184/14.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Иванка Рангелова

Кметство с.Добровница,
 Община Пазарджик

Главен специалист

1185

1185/14.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоименка Терзова

Кметство с.Добровница,
 Община Пазарджик

Главен специалист

1186

1186/14.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Стоименка Терзова

Кметство с.Добровница,
 Община Пазарджик

Главен специалист

1187

1187/14.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Катерина Бабачева

Кметство с. Овчеполци,
Община Пазарджик

Главен специалист

1188

1188/14.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Катерина Бабачева

Кметство с. Овчеполци,
Община Пазарджик

Главен специалист

1189

1189/14.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Недялка Златарева

Кметство с. Овчеполци,
Община Пазарджик

Главен специалист

1190

1190/14.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Недялка Златарева

Кметство с. Овчеполци,
Община Пазарджик

Главен специалист

1191

1191/14.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Веселина Янова

Кметство с. Цар Асен,
Община Пазарджик

Главен специалист

1192

1192/14.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Веселина Янова

Кметство с. Цар Асен,
Община Пазарджик

Главен специалист

1193

1193/14.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Георги Спасов

Кметство с. Цар Асен,
Община Пазарджик

Кметски наместник

1194

1194/14.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Георги Спасов

Кметство с. Цар Асен,
Община Пазарджик

Кметски наместник

1195

1195/14.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Славка Стоянова

Дирекция АТУ,
Община Пазарджик

Старши специалист

1196

1196/14.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Славка Стоянова

Дирекция АТУ,
Община Пазарджик

Старши специалист

1197

1197/14.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Дафинка Костадинова

Дирекция АТУ,
Община Пазарджик

Старши специалист

1198

1198/14.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Дафинка Костадинова

Дирекция АТУ,
Община Пазарджик

Старши специалист

1199

1199/14.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ирина Славкова

Кметство с. Дебращица,
Община Пазарджик

Главен специалист

1200

1200/14.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Ирина Славкова

Кметство с. Дебращица,
Община Пазарджик

Главен специалист

1201

1201/14.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Петкана Бекярова

Кметство с. Тополи дол,
Община Пазарджик

Кметски наместник

1202

1202/14.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Петкана Бекярова

Кметство с. Тополи дол,
Община Пазарджик

Кметски наместник

1203

1203/14.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елена Гайдева

Дирекция СД
Община Пазарджик

Старши счетоводител

1204

1204/14.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Елена Гайдева

Дирекция СД
Община Пазарджик

Старши счетоводител

1205

1205/14.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Вяра Пейкина

ДГ "Зорница"
гр. Пазарджик

Директор

1206

1206/14.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Вяра Пейкина

ДГ "Зорница"
гр. Пазарджик

Директор

1207

1207/14.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Василка Спасова

Кметство с. Синитево,
Община Пазарджик

Главен специалист

1208

1208/14.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Василка Спасова

Кметство с. Синитево,
Община Пазарджик

Главен специалист

1209

1209/14.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Любка Кръстанова

Дирекция ФСД,
Община Пазарджик

Главен специалист

1210

1210/14.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Любка Кръстанова

Дирекция ФСД,
Община Пазарджик

Главен специалист

1211

1211/14.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Валентина Морунова

Кметство с. Паталеница,
Община Пазарджик

Главен специалист

1212

1212/14.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Валентина Морунова

Кметство с. Паталеница,
Община Пазарджик

Главен специалист

1213

1213/14.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Георгиева

Дирекция ФСД,
Община Пазарджик

Главен специалист

1214

1214/14.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Пенка Георгиева

Дирекция ФСД,
Община Пазарджик

Главен специалист

1215

1215/14.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Невенка Никленова

Кметство с. Црънча,
 Община Пазарджик

Главен специалист

1216

1216/14.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Невенка Никленова

Кметство с. Црънча,
 Община Пазарджик

Главен специалист

1217

1217/14.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Венета Кобакова

Кметство с. Мокрище,
Община Пазарджик

Главен специалист

1218

1218/14.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Венета Кобакова

Кметство с. Мокрище,
Община Пазарджик

Главен специалист

1219

1219/14.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Бойка Николова

Кметство с. Братаница,
Община Пазарджик

Главен специалист

1220

1220/14.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Бойка Николова

Кметство с. Братаница,
Община Пазарджик

Главен специалист

1221

1221/14.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Екатерина Василева

Кметство с. Братаница,
Община Пазарджик

Главен специалист

1222

1222/14.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Екатерина Василева

Кметство с. Братаница,
Община Пазарджик

Главен специалист

1223

1223/14.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стефан Димитров

Кметство с. Сбор,
Община Пазарджик

Кметски наместник

1224

1224/14.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Стефан Димитров

Кметство с. Сбор,
Община Пазарджик

Кметски наместник

1225

1225/15.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ивайло Шанов

Дирекция СТОС,
Община Пазарджик

Главен експерт

1226

1226/15.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Ивайло Шанов

Дирекция СТОС,
Община Пазарджик

Главен експерт

1227

1227/15.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Юлия Гивечева

Кметство с. Главиница,
Община Пазарджик

Главен специалист

1228

1228/15.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Юлия Гивечева

Кметство с. Главиница,
Община Пазарджик

Главен специалист

1229

1229/19.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Славейко Комсалов

Дирекция ЕФСПЕУ,
Община Пазарджик

Директор

1230

1230/19.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Славейко Комсалов

Дирекция ЕФСПЕУ,
Община Пазарджик

Директор

1231

1231/19.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Димитър Шалдъров

Дирекция АТУ ,
Община Пазарджик

Старши специалист

1232

1232/19.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Димитър Шалдъров

Дирекция АТУ ,
Община Пазарджик

Старши специалист

1233

1233/19.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Жозефина Сертова

ДГ "Юрий Гагарин"
гр. Пазарджик

Директор

1234

1234/19.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Жозефина Сертова

ДГ "Юрий Гагарин"
гр. Пазарджик

Директор

1235

1235/19.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Джинка Анова

Дирекция СД
Община Пазарджик

Главен специалист

1236

1236/19.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Джинка Анова

Дирекция СД
Община Пазарджик

Главен специалист

1237

1237/22.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Анна Николова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

1238

1238/22.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Анна Николова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

1239

1239/22.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Таня Ташева

Кметство с.Тополи дол,
Община Пазарджик

Главен специалист

1240

1240/22.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Таня Ташева

Кметство с.Тополи дол,
Община Пазарджик

Главен специалист

1241

1241/22.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Богалина Караджова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши специалист

1242

1242/22.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Богалина Караджова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши специалист

1243

1243/22.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ирина Шанова

Дирекция СД
Община Пазарджик

Главен специалист

1244

1244/22.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Ирина Шанова

Дирекция СД
Община Пазарджик

Главен специалист

1245

1245/22.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Силвия Баташка

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1246

1246/22.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Силвия Баташка

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1247

1247/22.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Петя Иванова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1248

1248/22.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Петя Иванова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1249

1249/22.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Стойчева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1250

1250/22.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Мария Стойчева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1251

1251/22.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Лилияна Илиева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1252

1252/22.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Лилияна Илиева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1253

1253/22.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Йорданка Ботева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

1254

1254/22.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Йорданка Ботева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

1255

1255/22.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Гергана Кашева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1256

1256/22.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Гергана Кашева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1257

1257/22.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Даниела Серкеджиева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1258

1258/22.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Даниела Серкеджиева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1259

1259/22.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Асен Бажлеков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1260

1260/22.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Асен Бажлеков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1261

1261/29.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Женя Янкулова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

1262

1262/29.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Женя Янкулова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

1263

1263/29.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Албена Айналиева

отдел КК,
Община Пазарджик

Главен специалист

1264

1264/29.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Албена Айналиева

отдел КК,
Община Пазарджик

Главен специалист

1265

1265/29.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Веселина Димитрова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Младши специалист

1266

1266/29.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Веселина Димитрова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Младши специалист

1267

1267/29.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Надя Копанова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен експерт

1268

1268/29.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Надя Копанова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен експерт

1269

1269/29.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Венцислава Стоилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

1270

1270/29.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Венцислава Стоилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

1271

1271/29.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стойчо Стойчев

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

1272

1272/29.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Стойчо Стойчев

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

1273

1273/29.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ненка Велкушанова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

1274

1274/29.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Ненка Велкушанова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

1275

1275/29.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Боряна Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник сектор

1276

1276/29.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Боряна Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник сектор

1277

1277/29.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Цветанка Караджова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

1278

1278/29.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Цветанка Караджова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

1279

1279/29.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Гергана Грозданова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

1280

1280/29.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Гергана Грозданова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

1281

1281/29.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Христо Вълков

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

1282

1282/29.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Христо Вълков

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

1283

1283/29.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Невена Ташева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1284

1284/29.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Невена Ташева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1285

1285/29.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Спаска Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1286

1286/29.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Спаска Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1287

1287/29.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Петринка Ангелова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

1288

1288/29.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Петринка Ангелова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

1289

1289/29.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Татяна Атанасова

ДГ "Дъга"                       гр. Пазарджик

Директор

1290

1290/29.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Татяна Атанасова

ДГ "Дъга"                       гр. Пазарджик

Директор

1291

1291/29.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Райна Симеонова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

1292

1292/29.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Райна Симеонова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

1293

1293/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Теменушка Иванова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

1294

1294/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Теменушка Иванова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

1295

1295/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Венелина Бодурова

ДГ "Калина Малина", Община Пазарджик

Директор

1296

1296/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Венелина Бодурова

ДГ "Калина Малина", Община Пазарджик

Директор

1297

1297/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Албена Гергова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1298

1298/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Албена Гергова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1299

1299/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Цветелина Наскова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

инспектор

1300

1300/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Цветелина Наскова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

инспектор

1301

1301/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Цонка Гайдаджийска

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1302

1302/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Цонка Гайдаджийска

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1303

1303/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Веселка Петкова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1304

1304/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Веселка Петкова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1305

1305/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Татяна Темнилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1306

1306/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Татяна Темнилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1307

1307/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Диана Търпова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1308

1308/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Диана Търпова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1309

1309/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Душка Ширинян

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен касиер

1310

1310/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Душка Ширинян

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен касиер

1311

1311/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ганка Арабова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

1312

1312/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Ганка Арабова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

1313

1313/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Магдалена Гьорева

Дирекция АТУ ,
Община Пазарджик

Главен специалист

1314

1314/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Магдалена Гьорева

Дирекция АТУ ,
Община Пазарджик

Главен специалист

1315

1315/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Славка Налбантова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник сектор

1316

1316/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Славка Налбантова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник сектор

1317

1317/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Светла Нанкинова

Дирекция Социални дейности
Община Пазарджик

Главен специалист

1318

1318/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Светла Нанкинова

Дирекция Социални дейности
Община Пазарджик

Главен специалист

1319

1319/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Живка Спасова

ДГ "В. Терешкова" гр. Пазарджик

Директор

1320

1320/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Живка Спасова

ДГ "В. Терешкова" гр. Пазарджик

Директор

1321

1321/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Илка Енчева

ДГ "Радост" гр. Пазарджик

Директор

1322

1322/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Илка Енчева

ДГ "Радост" гр. Пазарджик

Директор

1323

1323/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Александра Михова

ДГ "Върбица" гр. Пазарджик

Директор

1324

1324/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Александра Михова

ДГ "Върбица" гр. Пазарджик

Директор

1325

1325/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Татяна Василева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

1326

1326/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Татяна Василева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

1327

1327/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І