ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на Декларации по чл. 49, ал.1,т. 2 и 4 от ЗПК

назад

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК- Декларации по чл. 35,ал.1,т. 2 и 4 от ЗПКОНПИ

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК- Декларации по чл. 49,ал.1,т. 2 и 4 от ЗПК

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР- Списък на Лица по § 2 , ал. 1, т. 1, т.2, т.3 и т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ

 

 

№ по ред

Входящ №/ дата

Вид на декларацията по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Име, фамилия

Месторабота

Длъжност

1

1 /11.05.2018Г.

 

 

 

 

2

2 /11.05.2018Г.

 

 

 

 

3

3 /11.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Вълкова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

4

4 /11.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иванка Вълкова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

5

5 /11.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Любомир Михайлов

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

6

6 /11.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Любомир Михайлов

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

7

7 /11.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Северина Грозданова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

8

8 /11.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Северина Грозданова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

9

9 /11.05.2018Г.

 

     

10

10 /11.05.2018Г.

       

11

11 /11.05.2018Г.

       

12

12 /11.05.2018Г.

 

     

13

13 /11.05.2018Г.

 

 

 

 

14

14 /11.05.2018Г.

 

 

 

 

15

15 /11.05.2018Г.

 

     

16

16 /11.05.2018Г.

 

     

17

17 /11.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Вергиния Вълкова

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Началник отдел

18

18 /11.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Вергиния Вълкова

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Началник отдел

19

19 /11.05.2018Г.

 

 

 

 

20

20 /11.05.2018Г.

 

 

 

 

21

21 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Леон Бабачев

Художествена галерия "Ст. Доспевски", гр. Пазарджик

Директор

22

22 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Леон Бабачев

Художествена галерия "Ст. Доспевски", гр. Пазарджик

Директор

23

23 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ганка Маркова

БМ "Обредни дейности", Община Пазарджик

Управител

24

24 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ганка Маркова

БМ "Обредни дейности", Община Пазарджик

Управител

25

25 /14.05.2018Г.

 

 

 

 

26

26 /14.05.2018Г.

 

 

 

 

27

27 /14.05.2018Г.

       

28

28 /14.05.2018Г.

       

29

29 /14.05.2018Г.

       

30

30 /14.05.2018Г.

       

31

31 /14.05.2018Г.

 

 

 

 

32

32 /14.05.2018Г.

 

 

 

 

33

33 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Радослав Пешалов

Областен информационен център, Община Пазарджик

Управител

34

34 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Радослав Пешалов

Областен информационен център, Община Пазарджик

Управител

35

35 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Емилия Нонинова

Детска градина с. Добровница, Община Пазарджик

Директор

36

36 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Емилия Нонинова

Детска градина с. Добровница, Община Пазарджик

Директор

37

37 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

 

 

 

38

38 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

 

 

 

39

39 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Венета Иванова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

40

40 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Венета Иванова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

41

41 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Венета Ценова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

42

42 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Венета Ценова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

43

43 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Магдалена Гьорева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

44

44 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Магдалена Гьорева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

45

45 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

 

 

 

46

46 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

 

 

 

47

47 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Руска Иванова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

48

48 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Руска Иванова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

49

49 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Боряна Исова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

50

50 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Боряна Исова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

51

51 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Китка Пириндева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

52

52 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Китка Пириндева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

53

53 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

 

 

 

54

54 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

 

 

 

55

55 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Любка Гайтанджиева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

56

56 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Любка Гайтанджиева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

57

57 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Сергей Шербетов

Дирекция ОК,   Община Пазарджик

Главен експерт

58

58 /14.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Сергей Шербетов

Дирекция ОК,   Община Пазарджик

Главен експерт

59

59 /14.05.2018Г.

       

60

60 /14.05.2018Г.

       

61

61 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пламенка Виячева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Началник отдел

62

62 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пламенка Виячева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Началник отдел

63

63 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Павлина Павлова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

64

64 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Павлина Павлова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

65

65 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Богалина Караджова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши специалист

66

66 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Богалина Караджова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши специалист

67

67 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Костадин Малинин

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен експерт

68

68 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Костадин Малинин

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен експерт

69

69 /15.05.2018Г.

       

70

70 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Диана Георгиева

Дирекция ОК,     Община Пазарджик

Счетоводител

71

71 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Диана Георгиева

Дирекция ОК,     Община Пазарджик

Счетоводител

72

72 /15.05.2018Г.

       

73

73 /15.05.2018Г.

       

74

74 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Николина Михова

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Главен специалист

75

75 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Николина Михова

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Главен специалист

76

76 /15.05.2018Г.

       

77

77 /15.05.2018Г.

       

78

78 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Бисерка Трайкова

Дирекция ОК,     Община Пазарджик

Секретар МКБППМН

79

79 /15.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Бисерка Трайкова

Дирекция ОК,     Община Пазарджик

Секретар МКБППМН

80

80 /15.05.2018Г.

 

 

 

 

81

81 /15.05.2018Г.

 

 

 

 

82

82 /16.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоян Атанасов

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

83

83 /16.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стоян Атанасов

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

84

84 /16.05.2018Г.

       

85

85 /16.05.2018Г.

       

86

86 /17.05.2018Г.

       

87

87 /17.05.2018Г.

       

88

88 /21.05.2018Г.

       

89

89 /21.05.2018Г.

       

90

90 /23.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Радина Пенкова

Областен информационен център, Община Пазарджик

Експерт

91

91 /23.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Радина Пенкова

Областен информационен център, Община Пазарджик

Експерт

92

92 /23.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Димка Чалъкова

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Главен специалист

93

93 /23.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Димка Чалъкова

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Главен специалист

94

94 /25.05.2018Г.

       

95

95 /25.05.2018Г.

       

96

96 /29.05.2018Г.

       

97

97 /29.05.2018Г.

       

98

98 /29.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Петрунка Грозданова

Областен информационен център, Община Пазарджик

Експерт

99

99 /29.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Петрунка Грозданова

Областен информационен център, Община Пазарджик

Експерт

100

100 /30.05.2018Г.

       

101

101 /30.05.2018Г.

       

102

102 /30.05.2018Г.

       

103

103 /30.05.2018Г.

       

104

104 /30.05.2018Г.

       

105

105 /30.05.2018Г.

       

106

106 /31.05.2018Г.

       

107

107 /31.05.2018Г.

       

108

108 /31.05.2018Г.

       

109

109 /31.05.2018Г.

       

110

110 /31.05.2018Г.

       

111

111 /31.05.2018Г.

       

112

112 /01.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Боряна Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник сектор

113

113 /01.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Боряна Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник сектор

114

114 /01.06.2018Г.

       

115

115 /01.06.2018Г.

       

116

116 /01.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Георги Стефанов

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

117

117 /01.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Георги Стефанов

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

118

118 /01.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елица Мусева

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Главен специалист

119

119 /01.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Елица Мусева

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Главен специалист

120

120 /01.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елена Генова

ДГ "Пролет"                       гр. Пазарджик

Директор

121

121 /01.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Елена Генова

ДГ "Пролет"                       гр. Пазарджик

Директор

122

122 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Малина Ганчева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

123

123 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Малина Ганчева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

124

124 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Стойчева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

125

125 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Стойчева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

126

126 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Петя Иванова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

127

127 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Петя Иванова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

128

128 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Невена Ташева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

129

129 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Невена Ташева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

130

130 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Силвия Баташка

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

131

131 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Силвия Баташка

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

132

132 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Спаска Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

133

133 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Спаска Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

134

134 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Татяна Темнилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

135

135 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Татяна Темнилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

136

136 /04.06.2018Г.

       

137

137 /04.06.2018Г.

       

138

138 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Славка Налбантова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

139

139 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Славка Налбантова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

140

140 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Даниела Серкеджиева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

141

141 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Даниела Серкеджиева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

142

142 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Атанас Чолаков

Ансамбъл за народни песни и танци гр. Пазарджик

Главен художествен ръководител

143

143 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Атанас Чолаков

Ансамбъл за народни песни и танци гр. Пазарджик

Главен художествен ръководител

144

144 /04.06.2018Г.

       

145

145 /04.06.2018Г.

       

146

146 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Веселина Димитрова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Младши експерт

147

147 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Веселина Димитрова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Младши експерт

148

148 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ненка Велкушанова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

149

149 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ненка Велкушанова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

150

150 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Татяна Атанасова

ДГ "Дъга"                       гр. Пазарджик

Директор

151

151 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Татяна Атанасова

ДГ "Дъга"                       гр. Пазарджик

Директор

152

152 /04.06.2018Г.

       

153

153 /04.06.2018Г.

       

154

154 /04.06.2018Г.

       

155

155 /04.06.2018Г.

       

156

156 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иван Сотиров

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

157

157 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иван Сотиров

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

158

158 /04.06.2018Г.

 

 

 

 

159

159 /04.06.2018Г.

 

 

 

 

160

160 /04.06.2018Г.

 

 

 

 

161

161 /04.06.2018Г.

 

 

 

 

162

162 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Женя Янкулова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

163

163 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Женя Янкулова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

164

164 /04.06.2018Г.

       

165

165 /04.06.2018Г.

       

166

166 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Пашова

Кметство с. Юнаците, Община Пазарджик

Главен специалист

167

167 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иванка Пашова

Кметство с. Юнаците, Община Пазарджик

Главен специалист

168

168 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Георги Гайдаров

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Директор

169

169 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Георги Гайдаров

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Директор

170

170 /04.06.2018Г.

 

 

 

 

171

171 /04.06.2018Г.

 

 

 

 

172

172 /04.06.2018Г.

       

173

173 /04.06.2018Г.

       

174

174 /04.06.2018Г.

       

175

175 /04.06.2018Г.

       

176

176 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Гергана Кашева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Инспектор

177

177 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Гергана Кашева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Инспектор

178

178 /04.06.2018Г.

       

179

179 /04.06.2018Г.

       

180

180 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Диана Търпова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

181

181 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Диана Търпова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

182

182 /04.06.2018Г.

       

183

183 /04.06.2018Г.

       

184

184 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Вяра Новакова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

185

185 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Вяра Новакова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

186

186 /04.06.2018Г.

       

187

187 /04.06.2018Г.

       

188

188 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Цветанка Караджова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

189

189 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Цветанка Караджова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

190

190 /04.06.2018Г.

       

191

191 /04.06.2018Г.

       

192

192 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Веселка Петкова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

193

193 /04.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Веселка Петкова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

194

194 /04.06.2018Г.

       

195

195 /04.06.2018Г.

       

196

196 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Албена Гергова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

197

197 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Албена Гергова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

198

198 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Асен Бажлеков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

199

199 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Асен Бажлеков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

200

200 /05.06.2018Г.

       

201

201 /05.06.2018Г.

       

202

202 /05.06.2018Г.

       

203

203 /05.06.2018Г.

       

204

204 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Стоянова

Кметство с. Априлци

Главен специалист

205

205 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иванка Стоянова

Кметство с. Априлци

Главен специалист

206

206 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Виолета Минова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

207

207 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Виолета Минова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

208

208 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Адриана Бостанджийска

Община Пазарджик, отдел "Вътрешен одит"

Вътрешен одитор

209

209 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Адриана Бостанджийска

Община Пазарджик, отдел "Вътрешен одит"

Вътрешен одитор

210

210 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Анна Телбизова

Община Пазарджик, отдел "Вътрешен одит"

Вътрешен одитор

211

211 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Анна Телбизова

Община Пазарджик, отдел "Вътрешен одит"

Вътрешен одитор

212

212 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Анна Николова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши юрисконсулт

213

213 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Анна Николова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши юрисконсулт

214

214 /05.06.2018Г.

       

215

215 /05.06.2018Г.

       

216

216 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Йорданка Ботева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

217

217 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Йорданка Ботева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

218

218 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Теменушка Иванова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

219

219 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Теменушка Иванова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

220

220 /05.06.2018Г.

       

221

221 /05.06.2018Г.

       

222

222 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ирина Славкова

Кметство с. Дебръщица,      Община Пазарджик

Главен специалист

223

223 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ирина Славкова

Кметство с. Дебръщица,      Община Пазарджик

Главен специалист

224

224 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Калинка Ламбрева

Кметство с. Дебръщица,      Община Пазарджик

Главен специалист

225

225 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Калинка Ламбрева

Кметство с. Дебръщица,      Община Пазарджик

Главен специалист

226

226 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Тотка Вълкова

Кметство с. Сбор,      Община Пазарджик

Главен специалист

227

227 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Тотка Вълкова

Кметство с. Сбор,      Община Пазарджик

Главен специалист

228

228 /05.06.2018Г.

       

229

229 /05.06.2018Г.

       

230

230 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Михаела Черешарова

ДГ "Върбица"                       гр. Пазарджик

Директор

231

231 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Михаела Черешарова

ДГ "Върбица"                       гр. Пазарджик

Директор

232

232 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ангелина Иванова

ДГ "Снежанка"                       гр. Пазарджик

Директор

233

233 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ангелина Иванова

ДГ "Снежанка"                       гр. Пазарджик

Директор

234

234 /05.06.2018Г.

       

235

235 /05.06.2018Г.

       

236

236 /05.06.2018Г.

       

237

237 /05.06.2018Г.

       

238

238 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Илиева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

239

239 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Илиева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

240

240 /05.06.2018Г.

       

241

241 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Лилия Петрова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши експерт

242

242 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Лилия Петрова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши експерт

243

243 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Загарьова

Кметство с. Величково, Община Пазарджик

Главен специалист

244

244 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Загарьова

Кметство с. Величково, Община Пазарджик

Главен специалист

245

245 /05.06.2018Г.

       

246

246 /05.06.2018Г.

       

247

247 /05.06.2018Г.

       

248

248 /05.06.2018Г.

       

249

249 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Петринка Ангелова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

250

250 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Петринка Ангелова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

251

251 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Денка Миндова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

252

252 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Денка Миндова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

253

253 /05.06.2018Г.

       

254

254 /05.06.2018Г.

       

255

255 /05.06.2018Г.

       

256

256 /05.06.2018Г.

       

257

257 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Лиляна Караджова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

258

258 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Лиляна Караджова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

259

259 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Красимира Радулова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

260

260 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Красимира Радулова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

261

261 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Дупчанова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

262

262 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Дупчанова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

263

263 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Милена Митрева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

264

264 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Милена Митрева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

265

265 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Юлиана Гугуткова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши експерт

266

266 /05.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Юлиана Гугуткова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши експерт

267

267 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стефка Якимова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Началник отдел

268

268 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стефка Якимова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Началник отдел

269

269 /06.06.2018Г.

 

 

 

 

270

270 /06.06.2018Г.

 

 

 

 

271

271 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елисавета Събева

Кметство с. Гелеменово, Община Пазарджик

Главен специалист

272

272 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Елисавета Събева

Кметство с. Гелеменово, Община Пазарджик

Главен специалист

273

273 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Радостина Минчева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши експерт

274

274 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Радостина Минчева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши експерт

275

275 /06.06.2018Г.

 

 

 

 

276

276 /06.06.2018Г.

 

 

 

 

277

277 /06.06.2018Г.

       

278

278 /06.06.2018Г.

       

279

279 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Лазарина Натова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Юрисконсулт

280

280 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Лазарина Натова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Юрисконсулт

281

281 /06.06.2018Г.

       

282

282 /06.06.2018Г.

       

283

283 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Костадинка Илчевска

Кметство с. Ивайло, Община Пазарджик

Главен специалист

284

284 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Костадинка Илчевска

Кметство с. Ивайло, Община Пазарджик

Главен специалист

285

285 /06.06.2018Г.

       

286

286 /06.06.2018Г.

       

287

287 /06.06.2018Г.

       

288

288 /06.06.2018Г.

       

289

289 /06.06.2018Г.

       

290

290 /06.06.2018Г.

       

291

291 /06.06.2018Г.

       

292

292 /06.06.2018Г.

       

293

293 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Лъчезар Риков

РБ "Никола Фурнаджиев"

Директор

294

294 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Лъчезар Риков

РБ "Никола Фурнаджиев"

Директор

295

295 /06.06.2018Г.

       

296

296 /06.06.2018Г.

       

297

297 /06.06.2018Г.

       

298

298 /06.06.2018Г.

       

299

299 /06.06.2018Г.

       

300

300 /06.06.2018Г.

       

301

301 /06.06.2018Г.

       

302

302 /06.06.2018Г.

       

303

303 /06.06.2018Г.

       

304

304 /06.06.2018Г.

       

305

305 /06.06.2018Г.

       

306

306 /06.06.2018Г.

       

307

307 /06.06.2018Г.

       

308

308 /06.06.2018Г.

       

309

309 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Атанаска Тричкова

Кметство с. Черногорово, Община Пазарджик

Главен специалист

310

310 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Атанаска Тричкова

Кметство с. Черногорово, Община Пазарджик

Главен специалист

311

311 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Инна Церовска

БМ " Младежки дом", Община Пазарджик

Ръководител

312

312 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Инна Церовска

БМ " Младежки дом", Община Пазарджик

Ръководител

313

313 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Марияна Лазарова

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

314

314 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Марияна Лазарова

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

315

315 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Росица Божилова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

316

316 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Росица Божилова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

317

317 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Вили Филипова

Кметство с. Огняново, Община Пазарджик

Главен специалист

318

318 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Вили Филипова

Кметство с. Огняново, Община Пазарджик

Главен специалист

319

319 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ивайло Шанов

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

320

320 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ивайло Шанов

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

321

321 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоименка Терзова

Кметство с. Добровница, Община Пазарджик

Главен специалист

322

322 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стоименка Терзова

Кметство с. Добровница, Община Пазарджик

Главен специалист

323

323 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Любка Кръстанова

Кметство с. Црънча, Община Пазарджик

Главен специалист

324

324 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Любка Кръстанова

Кметство с. Црънча, Община Пазарджик

Главен специалист

325

325 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Рангелова

Кметство с. Добровница, Община Пазарджик

Главен специалист

326

326 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иванка Рангелова

Кметство с. Добровница, Община Пазарджик

Главен специалист

327

327 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Асен Велчев

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

328

328 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Асен Велчев

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

329

329 /06.06.2018Г.

       

330

330 /06.06.2018Г.

       

331

331 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Илка Енчева

ДГ "Радост" гр. Пазарджик

Директор

332

332 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Илка Енчева

ДГ "Радост" гр. Пазарджик

Директор

333

333 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Марияна Дончева

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Началник отдел

334

334 /06.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Марияна Дончева

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Началник отдел

335

335 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Венелина Бодурова

ДГ " Калина Малина" гр. Пазарджик

Директор

336

336 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Венелина Бодурова

ДГ " Калина Малина" гр. Пазарджик

Директор

337

337 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Николинка Бизюрева

Дирекция АТУ , Община Пазарджик

Главен експерт

338

338 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Николинка Бизюрева

Дирекция АТУ , Община Пазарджик

Главен експерт

339

339 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Панова

Дирекция АТУ , Община Пазарджик

Главен специалист

340

340 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пенка Панова

Дирекция АТУ , Община Пазарджик

Главен специалист

341

341 /07.06.2018Г.

       

342

342 /07.06.2018Г.

       

343

343 /07.06.2018Г.

 

 

 

 

344

344 /07.06.2018Г.

 

 

 

 

345

345 /07.06.2018Г.

 

 

 

 

346

346 /07.06.2018Г.

       

347

347 /07.06.2018Г.

       

348

348 /07.06.2018Г.

       

349

349 /07.06.2018Г.

       

350

350 /07.06.2018Г.

       

351

351 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Донгова

Кметство с. Пищигово, Община Пазарджик

Главен специалист

352

352 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пенка Донгова

Кметство с. Пищигово, Община Пазарджик

Главен специалист

353

353 /07.06.2018Г.

       

354

354 /07.06.2018Г.

       

355

355 /07.06.2018Г.

       

356

356 /07.06.2018Г.

       

357

357 /07.06.2018Г.

       

358

358 /07.06.2018Г.

       

359

359 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Шантова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

360

360 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Шантова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

361

361 /07.06.2018Г.

 

 

 

 

362

362 /07.06.2018Г.

 

 

 

 

363

363 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Татяна Папазова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Директор

364

364 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Татяна Папазова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Директор

365

365 /07.06.2018Г.

       

366

366 /07.06.2018Г.

       

367

367 /07.06.2018Г.

       

368

368 /07.06.2018Г.

       

369

369 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Емилия Шопова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

370

370 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Емилия Шопова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

371

371 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Марин Янков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

372

372 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Марин Янков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

373

373 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Диана Йорданова

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

374

374 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Диана Йорданова

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

375

375 /07.06.2018Г.

 

 

 

 

376

376 /07.06.2018Г.

 

 

 

 

377

377 /07.06.2018Г.

       

378

378 /07.06.2018Г.

       

379

379 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Славейко Комсалов

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Директор

380

380 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Славейко Комсалов

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Директор

381

381 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Донка Терзийска

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Началник отдел

382

382 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Донка Терзийска

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Началник отдел

383

383 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Василева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши специалист

384

384 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пенка Василева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши специалист

385

385 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Райна Симеонова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

386

386 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Райна Симеонова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

387

387 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Веселина Георгиева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

388

388 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Веселина Георгиева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

389

389 /07.06.2018Г.

 

 

 

 

390

390 /07.06.2018Г.

 

 

 

 

391

391 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Живка Спасова

ДГ "В. Терешкова" гр. Пазарджик

Директор

392

392 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Живка Спасова

ДГ "В. Терешкова" гр. Пазарджик

Директор

393

393 /07.06.2018Г.

       

394

394 /07.06.2018Г.

       

395

395 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Жозефина Сертова

ДГ "Юрий Гагарин" гр. Пазарджик

Директор

396

396 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Жозефина Сертова

ДГ "Юрий Гагарин" гр. Пазарджик

Директор

397

397 /07.06.2018Г.

 

 

 

 

398

398 /07.06.2018Г.

 

 

 

 

399

399 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Панкева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен експерт

400

400 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иванка Панкева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен експерт

401

401 /07.06.2018Г.

       

402

402 /07.06.2018Г.

       

403

403 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Невенка Никленова

Кметство с. Црънча, Община Пазарджик

Главен специалист

404

404 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Невенка Никленова

Кметство с. Црънча, Община Пазарджик

Главен специалист

405

405 /07.06.2018Г.

 

 

 

 

406

406 /07.06.2018Г.

 

 

 

 

407

407 /07.06.2018Г.

 

 

 

 

408

408 /07.06.2018Г.

 

 

 

 

409

409 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елисавета Аргирова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

410

410 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Елисавета Аргирова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

411

411 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Минко Минков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

412

412 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Минко Минков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

413

413 /07.06.2018Г.

       

414

414 /07.06.2018Г.

       

415

415 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Ваклинова

Кметство с. Хаджиево, Община Пазарджик

Главен специалист

416

416 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Ваклинова

Кметство с. Хаджиево, Община Пазарджик

Главен специалист

417

417 /07.06.2018Г.

 

 

 

 

418

418 /07.06.2018Г.

 

 

 

 

419

419 /07.06.2018Г.

 

 

 

 

420

420 /07.06.2018Г.

 

 

 

 

421

421 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Александра Александрова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

422

422 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Александра Александрова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

423

423 /07.06.2018Г.

       

424

424 /07.06.2018Г.

       

425

425 /07.06.2018Г.

       

426

426 /07.06.2018Г.

       

427

427 /07.06.2018Г.

       

428

428 /07.06.2018Г.

       

429

429 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Дафинка Костадинова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

430

430 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Дафинка Костадинова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

431

431 /07.06.2018Г.

       

432

432 /07.06.2018Г.

       

433

433 /07.06.2018Г.

       

434

434 /07.06.2018Г.

       

435

435 /07.06.2018Г.

       

436

436 /07.06.2018Г.

       

437

437 /07.06.2018Г.

       

438

438 /07.06.2018Г.

       

439

439 /07.06.2018Г.

       

440

440 /07.06.2018Г.

       

441

441 /07.06.2018Г.

       

442

442 /07.06.2018Г.

       

443

443 /07.06.2018Г.

       

444

444 /07.06.2018Г.

       

445

445 /07.06.2018Г.

       

446

446 /07.06.2018Г.

       

447

447 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Василка Спасова

Кметство с. Синитево, Община Пазарджик

Главен специалист

448

448 /07.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Василка Спасова

Кметство с. Синитево, Община Пазарджик

Главен специалист

449

449 /07.06.2018Г.

       

450

450 /07.06.2018Г.

       

451

451 /08.06.2018Г.

       

452

452 /08.06.2018Г.

       

453

453 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Гергана Златанова

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

454

454 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Гергана Златанова

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

455

455 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Надя Копанова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен експерт

456

456 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Надя Копанова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен експерт

457

457 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Георги Дундаров

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

458

458 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Георги Дундаров

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

459

459 /08.06.2018Г.

       

460

460 /08.06.2018Г.

       

461

461 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Емилия Делирадева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

462

462 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Емилия Делирадева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

463

463 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Надежда Дончева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

464

464 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Надежда Дончева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

465

465 /08.06.2018Г.

       

466

466 /08.06.2018Г.

       

467

467 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стойна Борисова

Кметство с. Росен, Община Пазарджик

Главен специалист

468

468 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стойна Борисова

Кметство с. Росен, Община Пазарджик

Главен специалист

469

469 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Галя Дончева

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

470

470 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Галя Дончева

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

471

471 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Антоанета Бангеева

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

472

472 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Антоанета Бангеева

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

473

473 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Атанаска Въгларова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Началник отдел

474

474 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Атанаска Въгларова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Началник отдел

475

475 /08.06.2018Г.

       

476

476 /08.06.2018Г.

       

477

477 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Райна Котрабакова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

478

478 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Райна Котрабакова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

479

479 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Анка Кочева

Кметство с. Алеко Константиново, Община Пазарджик

Главен специалист

480

480 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Анка Кочева

Кметство с. Алеко Константиново, Община Пазарджик

Главен специалист

481

481 /08.06.2018Г.

       

482

482 /08.06.2018Г.

       

483

483 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Таня Ташева

Кметство с. Тополи дол, Община Пазарджик

Главен специалист

484

484 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Таня Ташева

Кметство с. Тополи дол, Община Пазарджик

Главен специалист

485

485 /08.06.2018Г.

       

486

486 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Анна  Илиева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

487

487 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Анна  Илиева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

488

488 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Валентина Морунова

Кметство с. Паталеница, Община Пазарджик

Главен специалист

489

489 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Валентина Морунова

Кметство с. Паталеница, Община Пазарджик

Главен специалист

490

490 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Борис Хаджийски

РИМ- гр. Пазарджик

Директор

491

491 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Борис Хаджийски

РИМ- гр. Пазарджик

Директор

492

492 /08.06.2018Г.

       

493

493 /08.06.2018Г.

       

494

494 /08.06.2018Г.

       

495

495 /08.06.2018Г.

       

496

496 /08.06.2018Г.

       

497

497 /08.06.2018Г.

       

498

498 /08.06.2018Г.

       

499

499 /08.06.2018Г.

       

500

500 /08.06.2018Г.

       

501

501 /08.06.2018Г.

       

502

502 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Димитрия Церова

БМ "ОСДУ", Община Пазарджик

Директор

503

503 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Димитрия Церова

БМ "ОСДУ", Община Пазарджик

Директор

504

504 /08.06.2018Г.

       

505

505 /08.06.2018Г.

       

506

506 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ана Смиленова

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

507

507 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ана Смиленова

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

508

508 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Соня Тенкова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

509

509 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Соня Тенкова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

510

510 /08.06.2018Г.

       

511

511 /08.06.2018Г.

       

512

512 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Веселина Пеева

ДГ "Детство", с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Директор

513

513 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Веселина Пеева

ДГ "Детство", с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Директор

514

514 /08.06.2018Г.

       

515

515 /08.06.2018Г.

       

516

516 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоян Георгиев

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Младши специалист

517

517 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стоян Георгиев

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Младши специалист

518

518 /08.06.2018Г.

       

519

519 /08.06.2018Г.

       

520

520 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Димитър Шалдъров

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

521

521 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Димитър Шалдъров

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

522

522 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елена Атанасова

Кметство с. Синитево, Община Пазарджик

Главен специалист

523

523 /08.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Елена Атанасова

Кметство с. Синитево, Община Пазарджик

Главен специалист

524

524 /09.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Екатерина Василева

Кметство Братаница, Община Пазарджик

Главен специалист

525

525 /09.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Екатерина Василева

Кметство Братаница, Община Пазарджик

Главен специалист

526

526 /11.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Бойка Николова

Кметство Братаница, Община Пазарджик

Главен специалист

527

527 /11.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Бойка Николова

Кметство Братаница, Община Пазарджик

Главен специалист

528

528 /14.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Георгиева

Кметство с. Паталеница, Община Пазарджик

Главен специалист

529

529 /14.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пенка Георгиева

Кметство с. Паталеница, Община Пазарджик

Главен специалист

530

530 /28.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Емилия Спасова

ОДК Пазарджик, Община Пазарджик

Директор

531

531 /28.06.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Емилия Спасова

ОДК Пазарджик, Община Пазарджик

Директор

532

532/02.08.2018

       

533

533/02.08.2018

       

534

534/23.8.2018

       

535

535/23.8.2018

       

536

536/19.9.2018

       

537

537/26.09.2018

       

538

538/26.09.2018

       

539

539/26.09.2018

       

540

540/26.09.2018

       

541

541/26.09.2018

       

542

542/28.09.2018

 

 

 

 

543

543/28.09.2018

 

 

 

 

544

544/8.10.2018

       

545

545/8.10.2018

       

546

546/8.10.2018

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Юлия Гивечева

Кметство с. Главиница, Община Пазарджик

Главен специалист

547

547/8.10.2018

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Юлия Гивечева

Кметство с. Главиница, Община Пазарджик

Главен специалист

548

548/6.11.2018

 

 

 

 

549

54986.11.2018

 

 

 

 

550

550/6.11.2018

 

 

 

 

551

551/3.12.2018

 

 

 

 

552

552/9.1.2019

 

 

 

 

553

553/14.01.2019

       

554

554/14.01.2019

       

555

555/17.01.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Цветелина Наскова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Инспектор

556

556/17.01.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Цветелина Наскова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Инспектор

557

557/08.02.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Здравка Петрова

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

558

558/08.02.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Здравка Петрова

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

559

559/08.02.2019

 

 

 

 

560

560/08.02.2019

 

 

 

 

561

561/07.03.2019

       

562

562/07.03.2019

       

563

563/20.03.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Катя Мурджева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

564

564/20.03.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Катя Мурджева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

565

565/08.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Надежда Стоицева

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

566

566/08.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Надежда Стоицева

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

567

567/08.04.2019

       

568

568/08.04.2019

       

569

569/08.04.2019

       

570

570/08.04.2019

       

571

571/08.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Пашова

Кметство с. Юнаците, Община Пазарджик

Главен специалист

572

572/08.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иванка Пашова

Кметство с. Юнаците, Община Пазарджик

Главен специалист

573

573/18.04.2019

       

574

574/18.04.2019

       

575

575/22.04.2019

       

576

576/22.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Диана Стоименова Николова

Кметство с. Драгор, Община Пазарджик

Главен специалист

577

577/22.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Диана Стоименова Николова

Кметство с. Драгор, Община Пазарджик

Главен специалист

578

578/22.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Десислава Стоянова Ташкова

Кметство с. Драгор, Община Пазарджик

Главен специалист

579

579/22.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Десислава Стоянова Ташкова

Кметство с. Драгор, Община Пазарджик

Главен специалист

580

580/23.04.2019

       

581

581/23.04.2019

       

582

582/23.04.2019

       

583

583/23.04.2019

       

584

584/23.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Загарьова

Кметство с. Величково, Община Пазарджик

Главен специалист

585

585/23.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Загарьова

Кметство с. Величково, Община Пазарджик

Главен специалист

586

586/23.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Димитър Шалдъров

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

587

587/23.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Димитър Шалдъров

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

588

588/23.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Стоянова

Кметство с. Априлци, Община Пазарджик

Главен специалист

589

589/23.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иванка Стоянова

Кметство с. Априлци, Община Пазарджик

Главен специалист

590

590/24.04.2019

       

591

591/24.04.2019

       

592

592/30.04.2019

       

593

593/30.04.2019

       

594

594/30.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Павлина Павлова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

595

595/30.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Павлина Павлова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

596

596/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Калинка Ламбрева

Кметство с. Мирянци, Община Пазарджик

Главен специалист

597

597/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Калинка Ламбрева

Кметство с. Мирянци, Община Пазарджик

Главен специалист

598

598/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Костадинка Илчевска

Кметство с. Ивайло, Община Пазарджик

Главен специалист

599

599/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Костадинка Илчевска

Кметство с. Ивайло, Община Пазарджик

Главен специалист

600

600/02.05.2019

       

601

601/02.05.2019

       

602

602/02.05.2019

       

603

603/02.05.2019

       

604

604/02.05.2019

       

605

605/02.05.2019

       

606

606/02.05.0219

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ирина Славкова

Кметство с. Дебращица, Община Пазарджик

Главен специалист

607

607/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ирина Славкова

Кметство с. Дебращица, Община Пазарджик

Главен специалист

608

608/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Донгова

Кметство с. Пищигово, Община Пазарджик

Главен специалист

609

609/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пенка Донгова

Кметство с. Пищигово, Община Пазарджик

Главен специалист

610

610/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Валентина Морунова

Кметство с. Паталеница, Община Пазарджик

Главен специалист

611

611/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Валентина Морунова

Кметство с. Паталеница, Община Пазарджик

Главен специалист

612

612/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Георгиева

Кметство с. Паталеница, Община Пазарджик

Главен специалист

613

613/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пенка Георгиева

Кметство с. Паталеница, Община Пазарджик

Главен специалист

614

614/03.05.2019

       

615

615/03.05.2019

       

616

616/03.05.2019

       

617

617/03.05.2019

       

618

618/03.05.2019

       

619

619/03.05.2019

       

620

620/03.05.2019

       

621

621/03.05.2019

       

622

622/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ивайло Шанов

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

623

623/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ивайло Шанов

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

624

624/03.05.2019

       

625

625/03.05.2019

       

626

626/03.05.2019

       

627

627/03.05.2019

       

628

628/03.05.2019

       

629

629/03.05.2019

       

630

630/03.05.2019

       

631

631/03.05.2019

       

632

632/03.05.2019

       

633

633/03.05.2019

       

634

634/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елена Атанасова

Кметство с. Синитево, Община Пазарджик

Главен специалист

635

635/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Елена Атанасова

Кметство с. Синитево, Община Пазарджик

Главен специалист

636

636/05.05.2019

       

637

637/05.05.2019

       

638

638/07.05.2019

       

639

639/07.05.2019

       

640

640/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Галя Дончева

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

641

641/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Галя Дончева

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

642

642/07.05.2019

       

643

643/07.05.2019

       

644

644/07.05.2019

       

645

645/07.05.2019

       

646

646/07.05.2019

       

647

647/07.05.2019

       

648

648/07.05.2019

       

649

649/07.05.2019

       

650

650/07.05.2019

       

651

651/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Екатерина Василева

Кметство с. Братаница, Община Пазарджик

Главен специалист

652

652/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Екатерина Василева

Кметство с. Братаница, Община Пазарджик

Главен специалист

653

653/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Сергей Шербетов

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен експерт

654

654/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Сергей Шербетов

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен експерт

655

655/07.05.2019

       

656

656/07.05.2019

       

657

657/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стойна Борисова

Кметство с. Росен, Община Пазарджик

Главен специалист

658

658/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стойна Борисова

Кметство с. Росен, Община Пазарджик

Главен специалист

659

659/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Надя Копанова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен експерт

660

660/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Надя Копанова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен експерт

661

661/07.05.2019

       

662

662/07.05.2019

       

663

663/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Бойка Николова

Кметство с.Братаница, Община Пазарджик

Главен специалист

664

664/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Бойка Николова

Кметство с.Братаница, Община Пазарджик

Главен специалист

665

665/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Жозефина Сертова

ДГ "Юрий Гагарин" гр. Пазарджик

Директор

666

666/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Жозефина Сертова

ДГ "Юрий Гагарин" гр. Пазарджик

Директор

667

667/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Вили Филипова

Кметство с. Огняново, Община Пазарджик

Главен специалист

668

668/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Вили Филипова

Кметство с. Огняново, Община Пазарджик

Главен специалист

669

669/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Анка Кочева

Кметство с. Алеко Константиново, Община Пазарджик

Главен специалист

670

670/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Анка Кочева

Кметство с. Алеко Константиново, Община Пазарджик

Главен специалист

671

671/08.05.2019

       

672

672/08.05.2019

       

673

673/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Ваклинова

Кметство с. Хаджиево, Община Пазарджик

Главен специалист

674

674/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Ваклинова

Кметство с. Хаджиево, Община Пазарджик

Главен специалист

675

675/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Веселка Петкова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

676

676/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Веселка Петкова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

677

677/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Живка Спасова

ДГ "В. Терешкова" гр. Пазарджик

Директор

678

678/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Живка Спасова

ДГ "В. Терешкова" гр. Пазарджик

Директор

679

679/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Адриана Вачева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

680

680/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Адриана Вачева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

681

681/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Даниела Серкеджиева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

682

682/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Даниела Серкеджиева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

683

683/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Цветанка Караджова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

684

684/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Цветанка Караджова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

685

685/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Славка Налбантова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

686

686/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Славка Налбантова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

687

687/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Боряна Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник сектор

688

688/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Боряна Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник сектор

689

689/08.05.2019

       

690

690/08.05.2019

       

691

691/08.05.2019

       

692

692/08.05.2019

       

693

693/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Атанаска Тричкова

Кметство с. Черногорово, Община Пазарджик

Главен специалист

694

694/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Атанаска Тричкова

Кметство с. Черногорово, Община Пазарджик

Главен специалист

695

695/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Тотка Вълкова

Кметство с. Сбор,      Община Пазарджик

Главен специалист

696

696/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Тотка Вълкова

Кметство с. Сбор,      Община Пазарджик

Главен специалист

697

697/08.05.2019

       

698

698/08.05.2019

       

699

699/09.05.2019

       

700

700/09.05.2019

       

701

701/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоименка Терзова

Кметство с. Добровница, Община Пазарджик

Главен специалист

702

702/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стоименка Терзова

Кметство с. Добровница, Община Пазарджик

Главен специалист

703

703/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Илиева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

704

704/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Илиева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

705

705/09.05.2019

       

706

706/09.05.2019

       

707

707/09.05.2019

       

708

708/09.05.2019

       

709

709/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Анна Телбизова

Община Пазарджик

Вътрешен одитор

710

710/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Анна Телбизова

Община Пазарджик

Вътрешен одитор

711

711/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Асен Велчев

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

712

712/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Асен Велчев

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

713

713/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Веселина Димитрова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Младши експерт

714

714/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Веселина Димитрова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Младши експерт

715

715/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Адриана Бостанджийска

Община Пазарджик

Вътрешен одитор

716

716/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Адриана Бостанджийска

Община Пазарджик

Вътрешен одитор

717

717/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Славейко Комсалов

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Директор

718

718/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Славейко Комсалов

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Директор

719

719/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Василка Спасова

Кметство с. Синитево, Община Пазарджик

Главен специалист

720

720/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Василка Спасова

Кметство с. Синитево, Община Пазарджик

Главен специалист

721

721/09.05.2019

       

722

722/09.05.2019

       

723

723/09.05.2019

       

724

724/09.05.2019

       

725

725/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ненка Велкушанова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

726

726/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ненка Велкушанова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

727

727/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Дафинка Костадинова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

728

728/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Дафинка Костадинова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

729

729/09.05.2019

       

730

730/09.05.2019

       

731

731/09.05.2019

       

732

732/09.05.2019

       

733

733/09.05.2019

       

734

734/09.05.2019

       

735

735/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Таня Ташева

Кметство с. Тополи дол, Община Пазарджик

Главен специалист

736

736/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Таня Ташева

Кметство с. Тополи дол, Община Пазарджик

Главен специалист

737

737/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Рангелова

Кметство с. Добровница, Община Пазарджик

Главен специалист

738

738/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иванка Рангелова

Кметство с. Добровница, Община Пазарджик

Главен специалист

739

739/09.05.2019

       

740

740/09.05.2019

       

741

741/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Стойчева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

742

742/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Стойчева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

743

743/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Малина Ганчева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

744

744/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Малина Ганчева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

745

745/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Гергана Кашева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

746

746/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Гергана Кашева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

747

747/09.05.2019

       

748

748/09.05.2019

       

749

749/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Женя Янкулова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

750

750/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Женя Янкулова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

751

751/09.05.2019

       

752

752/09.05.2019

       

753

753/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Любка Кръстанова

Кметство с. Црънча, Община Пазарджик

Главен специалист

754

754/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Любка Кръстанова

Кметство с. Црънча, Община Пазарджик

Главен специалист

755

755/09.05.2019

       

756

756/09.05.2019

       

757

757/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Юлия Гивечева

Кметство с.Главиница, Община Пазарджик

Главен специалист

758

758/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Юлия Гивечева

Кметство с. Главиница, Община Пазарджик

Главен специалист

759

759/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ангелина Иванова

ДГ "Снежанка", гр.Пазарджик

Директор

760

760/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ангелина Иванова

ДГ "Снежанка", гр. Пазарджик

Директор

761

761/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Галина Величкова

Кметство с. Звъничево, Община Пазарджик

Главен специалист

762

762/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Галина Величкова

Кметство с. Звъничево, Община Пазарджик

Главен специалист

763

763/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Спаска Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

764

764/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Спаска Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

765

765/10.05.2019

       

766

766/10.05.2019

       

767

767/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Теменушка Иванова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

768

768/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Теменушка Иванова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

769

769/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Татяна Темнилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

770

770/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Татяна Темнилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

771

771/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Силвия Баташка

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

772

772/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Силвия Баташка

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

773

773/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Петя Иванова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

774

774/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Петя Иванова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

775

775/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Невена Ташева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

776

776/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Невена Ташева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

777

777/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Асен Бажлеков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

778

778/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Асен Бажлеков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

779

779/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Албена Гергова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

780

780/10.05.219

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Албена Гергова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

781

781/10.05.2019

       

782

782/10.05.2019

       

783

783/10.05.2019

       

784

784/10.05.2019

       

785

785/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Инна Церовска

Младежки дом- Пазарджик

Директор

786

786/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Инна Церовска

Младежки дом- Пазарджик

Директор

787

787/10.05.2019

       

788

788/10.05.2019

       

789

789/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Марин Янков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

790

790/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Марин Янков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

791

791/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иван Сотиров

Дирекция СТОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

792

792//10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иван Сотиров

Дирекция СТОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

793

793/10.05.2019

       

794

794/10.05.2019

       

795

795/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Диана Търпова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

796

796/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Диана Търпова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

797

797/10.05.2019

       

798

798/10.05.2019

       

799

799/10.05.2019

       

800

800/10.05.2019

       

801

801/10.05.2019

       

802

802/10.05.2019

       

803

803/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Йорданка Ботева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

804

804/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Йорданка Ботева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

805

805/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Веселина Пеева

ДГ с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Директор

806

806/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Веселина Пеева

ДГ с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Директор

807

807/10.05.2019

       

808

808/10.05.2019

       

809

809/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Георги Гайдаров

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Директор

810

810/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Георги Гайдаров

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Директор

811

811/10.05.2019

       

812

812/10.05.2019

       

813

813/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елисавета Събева

Кметство с. Гелеменово, Община Пазарджик

Главен специалист

814

814/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Елисавета Събева

Кметство с. Гелеменово, Община Пазарджик

Главен специалист

815

815/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Емилия Шопова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

816

816/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Емилия Шопова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

817

817/13.05.2019

       

818

818/13.05.2019

       

819

819/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Илка Енчева

ДГ Радост, Община Пазарджик

Директор

820

820/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Илка Енчева

ДГ Радост, Община Пазарджик

Директор

821

821/13.05.2019

       

822

822/13.05.2019

       

823

823/13.05.2019

       

824

824/13.05.2019

       

825

825/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Невенка Никленова

Кметство с. Црънча, Община Пазарджик

Главен специалист

826

826/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Невенка Никленова

Кметство с. Црънча, Община Пазарджик

Главен специалист

827

827/13.05.2019

       

828

828/13.05.2019

       

829

829/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мариана Лазарова

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

830

830/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мариана Лазарова

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

831

831/13.05.2019

       

832

832/13.05.2019

       

833

833/13.05.2019

       

834

834/13.05.2019

       

835

835/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елисавета Аргирова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

836

836/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Елисавета Аргирова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

837

837/13.05.2019

       

838

838/13.05.2019

       

839

839/13.05.2019

       

840

840/13.05.2019

       

841

841/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Диана Йорданова

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

842

842/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Диана Йорданова

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

843

843/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Петринка Ангелова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

844

844/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Петринка Ангелова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

845

845/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пламенка Виячева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен юрисконсулт

846

846/13.05.0219

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пламенка Виячева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен юрисконсулт

847

847/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Георги Дундаров

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

848

848/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Георги Дундаров

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

849

849/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Вълкова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

850

850/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иванка Вълкова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

851

851/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Надежда Дончева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

852

852/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Надежда Дончева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

853

853/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Татяна Атанасова

ДГ "Дъга" гр. Пазарджик, Община Пазарджик

Директор

854

854/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Татяна Атанасова

ДГ "Дъга" гр. Пазарджик, Община Пазарджик

Директор

855

855/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Анна Илиева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

856

856/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Анна Илиева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

857

857/14.05.2019

       

858

858/14.05.2019

       

859

859/14.05.2019

       

860

860/14.05.2019

       

861

861/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Виолета Минова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

862

862/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Виолета Минова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

863

863/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Венелина Бодурова

ДГ "Калина Малина", Община Пазарджик

Директор

864

864/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Венелина Бодурова

ДГ "Калина Малина", Община Пазарджик

Директор

865

865/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Лилия Петрова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши експерт

866

866/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Лилия Петрова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши експерт

867

867/14.05.2019

       

868

868/14.05.2019

       

869

869/14.05.2019

       

870

870/14.05.2019

       

871

871/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ана Смиленова

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

872

872/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ана Смиленова

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

873

873/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Антоанета Бангеева

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

874

874/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Антоанета Бангеева

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

875

875/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Магдалена Гьорева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

876

876/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Магдалена Гьорева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

877

877/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елица Мусева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

878

878/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Елица Мусева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

879

879/14.05.2019

       

880

880/14.05.2019

       

881

881/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Борис Хаджийски

РИМ гр. Пазарджик

Директор

882

882/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Борис Хаджийски

РИМ гр. Пазарджик

Директор

883

883/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Любка Гайтанджиева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен кексперт

884

884/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Любка Гайтанджиева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен кексперт

885

885/14.05.2019

       

886

886/14.05.2019

       

887

887/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Леон Бабачев

ХГ "Станислав Доспевски" гр. Пазарджик

Директор

888

888/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Леон Бабачев

ХГ "Станислав Доспевски" гр. Пазарджик

Директор

889

889/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоян Атанасов

Дирекциа ПАО, Община Пазарджик

Главен специалист

890

890/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стоян Атанасов

Дирекциа ПАО, Община Пазарджик

Главен специалист

891

891/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Николина Михова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

892

892/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Николина Михова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

893

893/14.05.2019

       

894

894/14.05.2019

       

895

895/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Николина Бизюрева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

896

896/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Николина Бизюрева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

897

897/14.05.2019

       

898

898/14.05.2019

       

899

899/14.05.219

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ганка Маркова

БМ " Обредни дейности", Община Пазарджик

Управител

900

900/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ганка Маркова

БМ " Обредни дейности", Община Пазарджик

Управител

901

901/14.05.2019

       

902

902/14.05.2019

       

903

903/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Емилия Спасова

ОДК гр. Пазарджик

Директор

904

904/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Емилия Спасова

ОДК гр. Пазарджик

Директор

905

905/14.05.2019

       

906

906/14.05.2019

       

907

907/14.05.2019

       

908

908/14.05.2019

       

909

909/14.05.2019

       

910

910/14.05.2019

       

911

911/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Райна Симеонова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

912

912/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Райна Симеонова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

913

913/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Донка Терзийска

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Началник отдел

914

914/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Донка Терзийска

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Началник отдел

915

915/14.05.2019

       

916

916/14.05.2019

       

917

917/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Райна Котрабакова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

918

918/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Райна Котрабакова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

919

919/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Радостина Минчева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши експерт

920

920/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Радостина Минчева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши експерт

921

921/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Соня Тенкова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

922

922/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Соня Тенкова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

923

923/14.05.2019

       

924

924/14.05.2019

       

925

925/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Атанаска Въгларова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Началник отдел

926

926/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Атанаска Въгларова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Началник отдел

927

927/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стефка Якимова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Началник отдел

928

928/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стефка Якимова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Началник отдел

929

929/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Татяна Папазова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Директор

930

930/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Татяна Папазова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Директор

931

931/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Милена Митрева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

932

932/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Милена Митрева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

933

933/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Юлиана Гугуткова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши експерт

934

934/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Юлиана Гугуткова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши експерт

935

935/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Лазарина Натова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Юрисконсулт

936

936/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Лазарина Натова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Юрисконсулт

937

937/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Лиляна Караджова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

938

938/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Лиляна Караджова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

939

939/14.05.2019

       

940

940/14.05.2019

       

941

941/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Денка Миндова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

942

942/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Денка Миндова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

943

943/14.05.2019

       

944

944/14.05.2019

       

945

945/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Шантова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

946

946/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Шантова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

947

947/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Красимира Радулова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

948

948/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Красимира Радулова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

949

949/14.05.2019

       

950

950/14.05.2019

       

951

951/14.05.2019

       

952

952/14.05.2019

       

953

953/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Дупчанова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

954

954/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Дупчанова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

955

955/14.05.2019

       

956

956/14.05.2019

       

957

957/14.05.2019

       

958

958/14.05.2019

       

959

959/14.05.2019

       

960

960/14.05.2019

       

961

961/14.05.2019

       

962

962/14.05.2019

       

963

963/14.05.2019

       

964

964/14.05.2019

       

965

965/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Росица Божилова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

966

966/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Росица Божилова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

967

967/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Минко Минков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

968

968/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Минко Минков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

969

969/14.05.2019

       

970

970/14.05.2019

       

971

971/14.05.2019

       

972

972/14.05.2019

       

973

973/14.05.2019

       

974

974/14.05.2019

       

975

975/14.05.2019

       

976

976/14.05.2019

       

977

977/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Димитрия Церова

БМ "ОСДУ", Община Пазарджик

Директор

978

978/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Димитрия Церова

БМ "ОСДУ", Община Пазарджик

Директор

979

979/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Вергиния Вълкова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Началник отдел

980

980/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Вергиния Вълкова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Началник отдел

981

981/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Георги Стефанов

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

982

982/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Георги Стефанов

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

983

983/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Панова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

984

984/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пенка Панова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

985

985/15.05.2019

       

986

986/15.05.2019

       

987

987/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Александра Михова

ДГ "Върбица" гр. Пазарджик

Директор

988

988/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Александра Михова

ДГ "Върбица" гр. Пазарджик

Директор

989

989/15.05.2019

       

990

990/15.05.2019

       

991

991/15.05.2019

       

992

992/15.05.2019

       

993

993/15.05.2019

       

994

994/15.05.2019

       

995

995/15.05.2019

       

996

996/15.05.2019

       

997

997/15.05.2019

       

998

998/15.05.2019

       

999

999/15.05.2019

       

1000

1000/15.05.2019

       

1001

1001/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Емилия Делирадева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

1002

1002/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Емилия Делирадева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

1003

1003/15.05.2019

       

1004

1004/15.05.2019

       

1005

1005/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Венета Иванова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1006

1006/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Венета Иванова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1007

1007/15.05.2019

       

1008

1008/15.05.2019

       

1009

1009/15.05.2019

       

1010

1010/15.05.2019

       

1011

1011/15.05.2019

       

1012

1012/15.05.2019

       

1013

1013/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Лъчезар Риков

РБ "Н. Фурнаджиев" гр. Пазарджик

Директор

1014

1014/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Лъчезар Риков

РБ "Н. Фурнаджиев" гр. Пазарджик

Директор

1015

1015/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Вяра Новакова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

1016

1016/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Вяра Новакова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

1017

1017/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Марияна Дончева

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Началник отдел

1018

1018/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Марияна Дончева

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Началник отдел

1019

1019/15.05.2019

       

1020

1020/15.05.2019

       

1021

1021/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Спаска Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

1022

1022/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Спаска Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

1023

1023/15.05.2019

       

1024

1024/15.05.2019

       

1025

1025/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Боряна Исова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

1026

1026/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Боряна Исова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

1027

1027/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Панкева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен експерт

1028

1028/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иванка Панкева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен експерт

1029

1029/15.05.2019

       

1030

1030/15.05.2019

       

1031

1031/15.05.2019

       

1032

1032/15.05.2019

       

1033

1033/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елена Генова

ДГ "Пролет" гр. Пазарджик

Директор

1034

1034/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Елена Генова

ДГ "Пролет" гр. Пазарджик

Директор

1035

1035/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Гергана Златанова

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

1036

1036/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Гергана Златанова

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

1037

1037/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Димка Чалъкова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1038

1038/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Димка Чалъкова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1039

1039/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Любомир Михайлов

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

1040

1040/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Любомир Михайлов

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

1041

1041/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Атанас Чолаков

Ансамбъл за народни песни и танци гр. Пазарджик

Главен художествен ръководител

1042

1042/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Атанас Чолаков

Ансамбъл за народни песни и танци гр. Пазарджик

Главен художествен ръководител

1043

1043/15.05.2019

       

1044

1044/15.05.2019

       

1045

1045/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Костадин Малинин

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен експерт

1046

1046/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Костадин Малинин

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен експерт

1047

1047/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Веселина Георгиева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

1048

1048/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Веселина Георгиева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

1049

1049/15.05.2019

       

1050

1050/15.05.2019

       

1051

1051/15.05.2019

       

1052

1052/15.05.2019

       

1053

1053/15.05.2019

       

1054

1054/15.05.2019

       

1055

1055/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Богалина Караджова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши специалист

1056

1056/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Богалина Караджова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши специалист

1057

1057/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Диана Георгиева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Счетоводител

1058

1058/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Диана Георгиева Дирекция ОК, Община Пазарджик Счетоводител

1059

1059/15.05.2019

       

1060

1060/15.05.2019

       

1061

1061/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Василева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши специалист

1062

1062/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пенка Василева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши специалист

1063

1063/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Александра Александрова

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

1064

1064/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Александра Александрова

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

1065

1065/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Бисерка Трайкова

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Секретар на МКБППМН

1066

1066/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Бисерка Трайкова

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Секретар на МКБППМН

1067

1067/15.05.2019

       

1068

1068/15.05.2019

       

1069

1069/15.05.2019

       

1070

1070/15.05.2019

       

1071

1071/15.05.2019

       

1072

1072/15.05.2019

       

1073

1073/15.05.2019

       

1074

1074/23.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоянка Трифонова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Счетоводител

1075

1075/23.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стоянка Трифонова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Счетоводител

1076

1076/03.06.2019

       

1077

1077/10.6.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Борис Кошеджийски

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

1078

1078/10.06.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Борис Кошеджийски

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

1079

1079/15.06.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Гергана Златанова

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

1080

1080/01.07.2019

       

1081

1081/01.07.2019

       

1082

1082/08.07.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Северина Грозданова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

1083

1083/08.07.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Северина Грозданова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

1084

1084/17.07.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Гайтана Димитрова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

1085

1085/17.07.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Гайтана Димитрова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

1086

1086/20.08.2019

       

1087

1087/20.08.2019

       

1088

1088/04.10.2019

       

1089

1089/04.10.2019

       

1090

1090/13.01.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част І

Илиана Пашова

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

1091

1091/13.01.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Илиана Пашова

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

1092

1092/11.02.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Григор Паликаров

СОД "Маестро Г. Атанасов"

Главен художествен ръководител

1093

1093/11.02.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Григор Паликаров

СОД "Маестро Г. Атанасов"

Главен художествен ръководител

1094

1094/24.02.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Михаела Черешарова

ДГ "Слънчо" гр. Пазарджик

Директор

1095

1095/24.02.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Михаела Черешарова

ДГ "Слънчо" гр. Пазарджик

Директор

1096

1096/02.03.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Евгени Атанасов

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Младши експерт

1097

1097/02.03.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Евгени Атанасов

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Младши експерт

1098

1098/05.03.2020

       

1099

1099/05.03.2020

       

1100

1100/05.03.2020

       

1101

1101/05.03.2020

       

1102

1102/10.03.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Лозинка Дасова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши специалист

1103

1103/10.03.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Лозинка Дасова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши специалист

1104

1104/16.03.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Емилия Спасова

ОДК, гр. Пазарджик

Директор

1105

1105/16.03.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Емилия Спасова

ОДК, гр. Пазарджик

Директор

1106

1106/31.03.2020

       

1107

1107/31.03.2020

       

1108

1108/28.04.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Ангелиева

Дирекция ПО, Община Пазарджик

Юрисконсулт

1109

1109/28.04.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Мария Ангелиева

Дирекция ПО, Община Пазарджик

Юрисконсулт

1110

1110/30.04.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Любомир Михайлов

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

1111

1111/30.04.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Любомир Михайлов

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

1112

1112/30.04.2020

       

1113

1113/30.04.2020

       

1114

1114/30.04.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Тотка Вълкова

Кметство с. Сбор,      Община Пазарджик

Главен специалист

1115

1115/04.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Стоянова

Кметство с. Априлци, Община Пазарджик

Главен специалист

1116

1116/04.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Иванка Стоянова

Кметство с. Априлци, Община Пазарджик

Главен специалист

1117

1117/05.05.2020

       

1118

1118/05.05.2020

       

1119

1119/07.05.2020

       

1120

1120/07.05.2020

       

1121

1121/08.05.2020

       

1122

1122/08.05.2020

       

1123

1123/08.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Атанаска Тричкова

Кметство с. Черногорово, Община Пазарджик

Главен специалист

1124

1124/08.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Атанаска Тричкова

Кметство с. Черногорово, Община Пазарджик

Главен специалист

1125

1125//11.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Ваклинова

Кметство с. Хаджиево, Община Пазарджик

Главен специалист

1126

1126/11.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Мария Ваклинова

Кметство с. Хаджиево, Община Пазарджик

Главен специалист

1127

1127/11.05.2020

       

1128

1128/11.05.2020

       

1129

1129/11.05.2020

       

1130

1130/11.05.2020

       

1131

1131/12.05.2020

       

1132

1132/12.05.2020

       

1133

1133/12.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Донгова

Кметство с. Пищигово, Община Пазарджик

Главен специалист

1134

1134/12.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Пенка Донгова

Кметство с. Пищигово, Община Пазарджик

Главен специалист

1135

1135/12.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Загарьова

Кметство с. Величково, Община Пазарджик

Главен специалист

1136

1136/12.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Мария Загарьова

Кметство с. Величково, Община Пазарджик

Главен специалист

1137

1137/12.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Атанас Чолаков

Ансамбъл за народни песни и танци гр. Пазарджик

Главен художествен ръководител

1138

1138/12.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Атанас Чолаков

Ансамбъл за народни песни и танци гр. Пазарджик

Главен художествен ръководител

1139

1139/12.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Пашова

Кметство с. Юнаците, Община Пазарджик

Главен специалист

1140

1140/12.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Иванка Пашова

Кметство с. Юнаците, Община Пазарджик

Главен специалист

1141

1141/12.05.2020

       

1142

1142/12.05.2020

       

1143

1143/12.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Галина Величкова

Кметство с. Звъничево, Община Пазарджик

Главен специалист

1144

1144/12.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Галина Величкова

Кметство с. Звъничево, Община Пазарджик

Главен специалист

1145

1145/13.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стефка Иванова

Дирекция Социални дейности
Община Пазарджик

Счетоводител

1146

1146/13.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Стефка Иванова

Дирекция Социални дейности
Община Пазарджик

Счетоводител

1147

1147/13.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Димана Василева

Дирекция Социални дейности
Община Пазарджик

Главен специалист

1148

1148/13.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Димана Василева

Дирекция Социални дейности
Община Пазарджик

Главен специалист

1149

1149/13.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Десислава Спасова

Дирекция Социални дейности
Община Пазарджик

Счетоводител

1150

1150/13.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Десислава Спасова

Дирекция Социални дейности
Община Пазарджик

Счетоводител

1151

1151/13.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Анка Кочева

Кметство с. Алеко Константиново,
Община Пазарджик

Главен специалист

1152

1152/13.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Анка Кочева

Кметство с. Алеко Константиново,
Община Пазарджик

Главен специалист

1153

1153/13.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Северина Грозданова

Дирекция ПО,
Община Пазарджик

Юрисконсулт

1154

1154/13.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Северина Грозданова

Дирекция ПО,
Община Пазарджик

Юрисконсулт

1155

1155/13.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пламенка Виячева

Дирекция ПО,
Община Пазарджик

Главен юрисконсулт

1156

1156/13.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Пламенка Виячева

Дирекция ПО,
Община Пазарджик

Главен юрисконсулт

1157

1157/13.05.2020

       

1158

1158/13.05.2020

       

1159

1159/13.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Галя Дончева

Кметство с. Мало Конаре,
Община Пазарджик

Главен специалист

1160

1160/13.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Галя Дончева

Кметство с. Мало Конаре,
Община Пазарджик

Главен специалист

1161

1161/13.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Вили Филипова

Кметство с. Огняново,
Община Пазарджик

Главен специалист

1162

1162/13.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Вили Филипова

Кметство с. Огняново,
Община Пазарджик

Главен специалист

1163

1163/13.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елисавета Събева

Кметство с. Гелеменово,
Община Пазарджик

Главен специалист

1164

1164/13.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Елисавета Събева

Кметство с. Гелеменово,
Община Пазарджик

Главен специалист

1165

1165/13.05.2020

       

1166

1166/13.05.2020

       

1167

1167/13.05.2020

       

1168

1168/13.05.2020

       

1169

1169/13.05.2020

       

1170

1170/13.05.2020

       

1171

1171/13.05.2020

       

1172

1172/13.05.2020

       

1173

1173/13.05.2020

       

1174

1174/13.05.2020

       

1175

1175/13.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стойна Борисова

Кметство с. Росен,
Община Пазарджик

Главен специалист

1176

1176/13.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Стойна Борисова

Кметство с. Росен,
Община Пазарджик

Главен специалист

1177

1177/13.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Вяра Новакова

Дирекция ЕФСПЕУ,
Община Пазарджик

Началник отдел

1178

1178/13.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Вяра Новакова

Дирекция ЕФСПЕУ,
Община Пазарджик

Началник отдел

1179

1179/13.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Костадинка Илчевска

Кметство с. Ивайло,
Община Пазарджик

Главен специалист

1180

1180/13.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Костадинка Илчевска

Кметство с. Ивайло,
Община Пазарджик

Главен специалист

1181

1181/14.05.2020

       

1182

1182/14.05.2020

       

1183

1183/14.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Рангелова

Кметство с.Добровница,
 Община Пазарджик

Главен специалист

1184

1184/14.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Иванка Рангелова

Кметство с.Добровница,
 Община Пазарджик

Главен специалист

1185

1185/14.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоименка Терзова

Кметство с.Добровница,
 Община Пазарджик

Главен специалист

1186

1186/14.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Стоименка Терзова

Кметство с.Добровница,
 Община Пазарджик

Главен специалист

1187

1187/14.05.2020

       

1188

1188/14.05.2020

       

1189

1189/14.05.2020

       

1190

1190/14.05.2020

       

1191

1191/14.05.2020

       

1192

1192/14.05.2020

       

1193

1193/14.05.2020

       

1194

1194/14.05.2020

       

1195

1195/14.05.2020

       

1196

1196/14.05.2020

       

1197

1197/14.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Дафинка Костадинова

Дирекция АТУ,
Община Пазарджик

Старши специалист

1198

1198/14.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Дафинка Костадинова

Дирекция АТУ,
Община Пазарджик

Старши специалист

1199

1199/14.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ирина Славкова

Кметство с. Дебращица,
Община Пазарджик

Главен специалист

1200

1200/14.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Ирина Славкова

Кметство с. Дебращица,
Община Пазарджик

Главен специалист

1201

1201/14.05.2020

       

1202

1202/14.05.2020

       

1203

1203/14.05.2020

       

1204

1204/14.05.2020

       

1205

1205/14.05.2020

       

1206

1206/14.05.2020

       

1207

1207/14.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Василка Спасова

Кметство с. Синитево,
Община Пазарджик

Главен специалист

1208

1208/14.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Василка Спасова

Кметство с. Синитево,
Община Пазарджик

Главен специалист

1209

1209/14.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Любка Кръстанова

Дирекция ФСД,
Община Пазарджик

Главен специалист

1210

1210/14.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Любка Кръстанова

Дирекция ФСД,
Община Пазарджик

Главен специалист

1211

1211/14.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Валентина Морунова

Кметство с. Паталеница,
Община Пазарджик

Главен специалист

1212

1212/14.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Валентина Морунова

Кметство с. Паталеница,
Община Пазарджик

Главен специалист

1213

1213/14.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Георгиева

Дирекция ФСД,
Община Пазарджик

Главен специалист

1214

1214/14.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Пенка Георгиева

Дирекция ФСД,
Община Пазарджик

Главен специалист

1215

1215/14.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Невенка Никленова

Кметство с. Црънча,
 Община Пазарджик

Главен специалист

1216

1216/14.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Невенка Никленова

Кметство с. Црънча,
 Община Пазарджик

Главен специалист

1217

1217/14.05.2020

       

1218

1218/14.05.2020

       

1219

1219/14.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Бойка Николова

Кметство с. Братаница,
Община Пазарджик

Главен специалист

1220

1220/14.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Бойка Николова

Кметство с. Братаница,
Община Пазарджик

Главен специалист

1221

1221/14.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Екатерина Василева

Кметство с. Братаница,
Община Пазарджик

Главен специалист

1222

1222/14.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Екатерина Василева

Кметство с. Братаница,
Община Пазарджик

Главен специалист

1223

1223/14.05.2020

       

1224

1224/14.05.2020

       

1225

1225/15.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ивайло Шанов

Дирекция СТОС,
Община Пазарджик

Главен експерт

1226

1226/15.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Ивайло Шанов

Дирекция СТОС,
Община Пазарджик

Главен експерт

1227

1227/15.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Юлия Гивечева

Кметство с. Главиница,
Община Пазарджик

Главен специалист

1228

1228/15.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Юлия Гивечева

Кметство с. Главиница,
Община Пазарджик

Главен специалист

1229

1229/19.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Славейко Комсалов

Дирекция ЕФСПЕУ,
Община Пазарджик

Директор

1230

1230/19.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Славейко Комсалов

Дирекция ЕФСПЕУ,
Община Пазарджик

Директор

1231

1231/19.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Димитър Шалдъров

Дирекция АТУ ,
Община Пазарджик

Старши специалист

1232

1232/19.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Димитър Шалдъров

Дирекция АТУ ,
Община Пазарджик

Старши специалист

1233

1233/19.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Жозефина Сертова

ДГ "Юрий Гагарин"
гр. Пазарджик

Директор

1234

1234/19.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Жозефина Сертова

ДГ "Юрий Гагарин"
гр. Пазарджик

Директор

1235

1235/19.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Джинка Анова

Дирекция СД
Община Пазарджик

Главен специалист

1236

1236/19.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Джинка Анова

Дирекция СД
Община Пазарджик

Главен специалист

1237

1237/22.05.2020

       

1238

1238/22.05.2020

       

1239

1239/22.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Таня Ташева

Кметство с.Тополи дол,
Община Пазарджик

Главен специалист

1240

1240/22.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Таня Ташева

Кметство с.Тополи дол,
Община Пазарджик

Главен специалист

1241

1241/22.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Богалина Караджова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши специалист

1242

1242/22.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Богалина Караджова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши специалист

1243

1243/22.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ирина Шанова

Дирекция СД
Община Пазарджик

Главен специалист

1244

1244/22.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Ирина Шанова

Дирекция СД
Община Пазарджик

Главен специалист

1245

1245/22.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Силвия Баташка

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1246

1246/22.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Силвия Баташка

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1247

1247/22.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Петя Иванова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1248

1248/22.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Петя Иванова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1249

1249/22.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Стойчева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1250

1250/22.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Мария Стойчева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1251

1251/22.05.2020

       

1252

1252/22.05.2020

       

1253

1253/22.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Йорданка Ботева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

1254

1254/22.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Йорданка Ботева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

1255

1255/22.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Гергана Кашева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1256

1256/22.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Гергана Кашева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1257

1257/22.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Даниела Серкеджиева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1258

1258/22.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Даниела Серкеджиева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1259

1259/22.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Асен Бажлеков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1260

1260/22.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Асен Бажлеков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1261

1261/29.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Женя Янкулова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

1262

1262/29.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Женя Янкулова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

1263

1263/29.05.2020

       

1264

1264/29.05.2020

       

1265

1265/29.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Веселина Димитрова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Младши специалист

1266

1266/29.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Веселина Димитрова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Младши специалист

1267

1267/29.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Надя Копанова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен експерт

1268

1268/29.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Надя Копанова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен експерт

1269

1269/29.05.2020

       

1270

1270/29.05.2020

       

1271

1271/29.05.2020

       

1272

1272/29.05.2020

       

1273

1273/29.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ненка Велкушанова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

1274

1274/29.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Ненка Велкушанова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

1275

1275/29.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Боряна Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник сектор

1276

1276/29.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Боряна Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник сектор

1277

1277/29.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Цветанка Караджова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

1278

1278/29.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Цветанка Караджова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

1279

1279/29.05.2020

       

1280

1280/29.05.2020

       

1281

1281/29.05.2020

       

1282

1282/29.05.2020

       

1283

1283/29.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Невена Ташева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1284

1284/29.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Невена Ташева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1285

1285/29.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Спаска Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1286

1286/29.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Спаска Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1287

1287/29.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Петринка Ангелова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

1288

1288/29.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Петринка Ангелова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

1289

1289/29.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Татяна Атанасова

ДГ "Дъга"                       гр. Пазарджик

Директор

1290

1290/29.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Татяна Атанасова

ДГ "Дъга"                       гр. Пазарджик

Директор

1291

1291/29.05.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Райна Симеонова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

1292

1292/29.05.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Райна Симеонова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

1293

1293/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Теменушка Иванова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

1294

1294/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Теменушка Иванова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

1295

1295/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Венелина Бодурова

ДГ "Калина Малина", Община Пазарджик

Директор

1296

1296/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Венелина Бодурова

ДГ "Калина Малина", Община Пазарджик

Директор

1297

1297/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Албена Гергова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1298

1298/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Албена Гергова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1299

1299/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Цветелина Наскова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

инспектор

1300

1300/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Цветелина Наскова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

инспектор

1301

1301/04.06.2020

       

1302

1302/04.06.2020

       

1303

1303/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Веселка Петкова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1304

1304/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Веселка Петкова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1305

1305/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Татяна Темнилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1306

1306/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Татяна Темнилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1307

1307/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Диана Търпова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1308

1308/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Диана Търпова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1309

1309/04.06.2020

       

1310

1310/04.06.2020

       

1311

1311/04.06.2020

       

1312

1312/04.06.2020

       

1313

1313/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Магдалена Гьорева

Дирекция АТУ ,
Община Пазарджик

Главен специалист

1314

1314/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Магдалена Гьорева

Дирекция АТУ ,
Община Пазарджик

Главен специалист

1315

1315/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Славка Налбантова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник сектор

1316

1316/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Славка Налбантова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник сектор

1317

1317/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Светла Нанкинова

Дирекция Социални дейности
Община Пазарджик

Главен специалист

1318

1318/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Светла Нанкинова

Дирекция Социални дейности
Община Пазарджик

Главен специалист

1319

1319/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Живка Спасова

ДГ "В. Терешкова" гр. Пазарджик

Директор

1320

1320/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Живка Спасова

ДГ "В. Терешкова" гр. Пазарджик

Директор

1321

1321/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Илка Енчева

ДГ "Радост" гр. Пазарджик

Директор

1322

1322/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Илка Енчева

ДГ "Радост" гр. Пазарджик

Директор

1323

1323/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Александра Михова

ДГ "Върбица" гр. Пазарджик

Директор

1324

1324/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Александра Михова

ДГ "Върбица" гр. Пазарджик

Директор

1325

1325/04.06.2020

       

1326

1326/04.06.2020

       

1327

1327/04.06.2020

       

1328

1328/04.06.2020

       

1329

1329/04.06.2020

       

1330

1330/04.06.2020

       

1331

1331/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Адриана Вачева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

1332

1332/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Адриана Вачева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

1333

1333/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Десислава Ташкова

Кметство с. Драгор, Община Пазарджик

Главен специалист

1334

1334/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Десислава Ташкова

Кметство с. Драгор, Община Пазарджик

Главен специалист

1335

1335/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Диана Николова

Кметство с. Драгор, Община Пазарджик

Главен специалист

1336

1336/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Диана Николова

Кметство с. Драгор, Община Пазарджик

Главен специалист

1337

1337/04.06.2020

       

1338

1338/04.06.2020

       

1339

1339/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ана Смиленова

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

1340

1340/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Ана Смиленова

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

1341

1341/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ангелина Иванова

ДГ "Снежанка"                       гр. Пазарджик

Директор

1342

1342/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Ангелина Иванова

ДГ "Снежанка"                       гр. Пазарджик

Директор

1343

1343/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Сергей Шербетов

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен експерт

1344

1344/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Сергей Шербетов

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен експерт

1345

1345/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Веселина Георгиева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

1346

1346/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Веселина Георгиева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

1347

1347/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Донка Терзийска

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Началник отдел

1348

1348/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Донка Терзийска

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Началник отдел

1349

1349/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Георги Стефанов

Дирекция ККАО, Община Пазарджик

Главен специалист

1350

1350/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Георги Стефанов

Дирекция ККАО, Община Пазарджик

Главен специалист

1351

1351/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Панкева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен експерт

1352

1352/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Иванка Панкева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен експерт

1353

1353/04.06.2020

       

1354

1354/04.06.2020

       

1355

1355/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоянка Трифонова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

1356

1356/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Стоянка Трифонова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

1357

1357/04.06.2020

       

1358

1358/04.06.2020

       

1359

1359/04.06.2020

       

1360

1360/04.06.2020

       

1361

1361/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Антоанета Бангеева

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

1362

1362/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Антоанета Бангеева

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

1363

1363/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Соня Тенкова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

1364

1364/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Соня Тенкова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

1365

1365/04.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Александра Александрова

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

1366

1366/04.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Александра Александрова

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

1367

1367/09.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елица Мусева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1368

1368/09.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Елица Мусева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1369

1369/09.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Боряна Исова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

1370

1370/09.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Боряна Исова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

1371

1371/09.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Василева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши специалист

1372

1372/09.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Пенка Василева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши специалист

1373

1373/09.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Денка Миндова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

1374

1374/09.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Денка Миндова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

1375

1375/09.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стефка Якимова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Началник отдел

1376

1376/09.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Стефка Якимова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Началник отдел

1377

1377/09.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Асен Велчев

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

1378

1378/09.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Асен Велчев

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

1379

1379/09.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Росица Божилова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

1380

1380/09.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Росица Божилова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

1381

1381/09.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Марияна Дончева

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Началник отдел

1382

1382/09.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Марияна Дончева

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Началник отдел

1383

1383/09.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Вергиния Вълкова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Началник отдел

1384

1384/09.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Вергиния Вълкова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Началник отдел

1385

1385/09.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Борис Хаджийски

РИМ гр. Пазарджик

Директор

1386

1386/09.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Борис Хаджийски

РИМ гр. Пазарджик

Директор

1387

1387/09.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Павлина Павлова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

1388

1388/09.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Павлина Павлова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

1389

1389/09.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Лазарина Натова

Дирекция ГРН,
Община Пазарджик

Юрисконсулт

1390

1390/09.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Лазарина Натова

Дирекция ГРН,
Община Пазарджик

Юрисконсулт

1391

1391/09.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Татяна Папазова

Дирекция ГРН,
Община Пазарджик

Директор

1392

1392/09.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Татяна Папазова

Дирекция ГРН,
Община Пазарджик

Директор

1393

1393/09.06.2020

       

1394

1394/09.06.2020

       

1395

1395/09.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Леон Бабачев

Художествена галерия "Ст. Доспевски", гр. Пазарджик

Директор

1396

1396/09.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Леон Бабачев

Художествена галерия "Ст. Доспевски", гр. Пазарджик

Директор

1397

1397/09.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Минко Минков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

1398

1398/09.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Минко Минков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

1399

1399/09.06.2020

       

1400

1400/09.06.2020

       

1401

1401/09.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Марин Янков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

1402

1402/09.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Марин Янков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

1403

1403/09.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Милена Митрева

Дирекция ГРН,
Община Пазарджик

Главен експерт

1404

1404/09.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Милена Митрева

Дирекция ГРН,
Община Пазарджик

Главен експерт

1405

1405/09.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Дупчанова

Дирекция ГРН,
Община Пазарджик

Главен експерт

1406

1406/09.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Мария Дупчанова

Дирекция ГРН,
Община Пазарджик

Главен експерт

1407

1407/09.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Лилияна Караджова

Дирекция ГРН,
Община Пазарджик

Главен експерт

1408

1408/09.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Лилияна Караджова

Дирекция ГРН,
Община Пазарджик

Главен експерт

1409

1409/09.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Красимира Радулова

Дирекция ГРН,
Община Пазарджик

Главен специалист

1410

1410/09.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Красимира Радулова

Дирекция ГРН,
Община Пазарджик

Главен специалист

1411

1411/09.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Борис Кошеджийски

Дирекция ГРН,
Община Пазарджик

Младши експерт

1412

1412/09.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Борис Кошеджийски

Дирекция ГРН,
Община Пазарджик

Младши експерт

1413

1413/09.06.2020

       

1414

1414/09.06.2020

       

1415

1415/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Димитрия Церова

Дирекция СД,     Община Пазарджик

Директор

1416

1416/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Димитрия Церова

Дирекция СД,     Община Пазарджик

Директор

1417

1417/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Адриана Бостанджийска

Община Пазарджик, отдел "Вътрешен одит"

Вътрешен одитор

1418

1418/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Адриана Бостанджийска

Община Пазарджик, отдел "Вътрешен одит"

Вътрешен одитор

1419

1419/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Анна Телбизова

Община Пазарджик, отдел "Вътрешен одит"

Вътрешен одитор

1420

1420/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Анна Телбизова

Община Пазарджик, отдел "Вътрешен одит"

Вътрешен одитор

1421

1421/12.06.2020

       

1422

1422/12.06.2020

       

1423

1423/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Лилия Петрова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

старши експерт

1424

1424/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Лилия Петрова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

старши експерт

1425

1425/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Виолета Минова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

1426

1426/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Виолета Минова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

1427

1427/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Георги Гайдаров

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Директор

1428

1428/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Георги Гайдаров

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Директор

1429

1429/12.06.2020

       

1430

1430/12.06.2020

       

1431

1431/12.06.2020

       

1432

1432/12.06.2020

       

1433

1433/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Атанаска Въгларова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Началник отдел

1434

1434/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Атанаска Въгларова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Началник отдел

1435

1435/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Юлиана Гугуткова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши експерт

1436

1436/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Юлиана Гугуткова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши експерт

1437

1437/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ганка Маркова

БМ " Обредни дейности", Община Пазарджик

Управител

1438

1438/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Ганка Маркова

БМ " Обредни дейности", Община Пазарджик

Управител

1439

1439/12.06.2020

       

1440

1440/12.06.2020

       

1441

1441/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Малина Ганчева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1442

1442/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Малина Ганчева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1443

1443/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Анна Илиева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

1444

1444/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Анна Илиева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

1445

1445/12.06.2020

       

1446

1446/12.06.2020

       

1447

1447/12.06.2020

       

1448

1448/12.06.2020

       

1449

1449/12.06.2020

       

1450

1450/12.06.2020

       

1451

1451/12.06.2020

       

1452

152/12.06.2020

       

1453

1453/12.06.2020

       

1454

1454/12.06.2020

       

1455

1455/12.06.2020

       

1456

1456/12.06.2020

       

1457

1457/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Райна Контрабакова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

1458

1458/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Райна Контрабакова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

1459

1459/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Радостина Минчева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши експерт

1460

1460/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Радостина Минчева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши експерт

1461

1461/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Шантова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

1462

1462/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Мария Шантова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

1463

1463/12.06.2020

       

1464

1464/12.06.2020

       

1465

1465/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Веселина Пеева

ДГ "Детство", с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Директор

1466

1466/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Веселина Пеева

ДГ "Детство", с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Директор

1467

1467/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Димка Чалъкова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Младши специалист

1468

1468/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Димка Чалъкова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Младши специалист

1469

1469/12.06.2020

       

1470

1470/12.06.2020

       

1471

1471/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Надежда Дончева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

1472

1472/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Надежда Дончева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

1473

1473/12.06.2020

       

1474

1474/12.06.2020

       

1475

1475/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Емилия Шопова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

1476

1476/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Емилия Шопова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

1477

1477/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Инна Церовска

Младежки дом- Пазарджик

Директор

1478

1478/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Инна Церовска

Младежки дом- Пазарджик

Директор

1479

1479/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Костадин Малинин

Дирекция ПО, Община Пазарджик

Главен експерт

1480

1480/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Костадин Малинин

Дирекция ПО, Община Пазарджик

Главен експерт

1481

1481/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Панова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1482

1482/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Пенка Панова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1483

1483/12.06.2020

       

1484

1484/12.06.2020

       

1485

1485/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Гергана Златанова

Дирекция СТОС,
Община Пазарджик

Главен експерт

1486

1486/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Гергана Златанова

Дирекция СТОС,
Община Пазарджик

Главен експерт

1487

1487/12.06.2020

       

1488

1488/12.06.2020

       

1489

1489/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Георги Дундаров

Дирекция СТОС,
Община Пазарджик

Главен експерт

1490

1490/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Георги Дундаров

Дирекция СТОС,
Община Пазарджик

Главен експерт

1491

1491/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Вълкова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

1492

1492/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Иванка Вълкова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

1493

1493/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Илиева

Дирекция СТОС,
Община Пазарджик

Главен специалист

1494

1494/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Мария Илиева

Дирекция СТОС,
Община Пазарджик

Главен специалист

1495

1495/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иван Сотиров

Дирекция СТОС,
Община Пазарджик

Главен експерт

1496

1496/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Иван Сотиров

Дирекция СТОС,
Община Пазарджик

Главен експерт

1497

1497/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Николина Бизюрева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

1498

1498/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Николина Бизюрева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

1499

1499/12.06.2020

       

1500

1500/12.06.2020

       

1501

1501/12.06.2020

       

1502

1502/12.06.2020

       

1503

1503/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Здравка Анчева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

1504

1504/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Здравка Анчева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

1505

1505/12.06.2020

       

1506

1506/12.06.2020

       

1507

1507/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елисавета Аргирова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

1508

1508/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Елисавета Аргирова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

1509

1509/12.06.2020

       

1510

1510/12.06.2020

       

1511

1511/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Любка Гайтанджиева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

1512

1512/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Любка Гайтанджиева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

1513

1513/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Катя Мурджева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

1514

1514/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Катя Мурджева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

1515

1515/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Емилия Делирадева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

1516

1516/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Емилия Делирадева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

1517

1517/12.06.2020

       

1518

1518/12.06.2020

       

1519

1519/12.06.2020

       

1520

1520/12.06.2020

       

1521

1521/12.06.2020

       

1522

1522/12.06.2020

       

1523

1523/12.06.2020

       

1524

1524/12.06.2020

       

1525

1525/12.06.2020

       

1526

1526/12.06.2020

       

1527

1527/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Венета Иванова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1528

1528/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Венета Иванова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1529

1529/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Гайтана Димитрова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

1530

1530/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Гайтана Димитрова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

1531

1531/12.06.2020

       

1532

1532/12.06.2020

       

1533

1533/12.06.2020

       

1534

1534/12.06.2020

       

1535

1535/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Николина Михова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1536

1536/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Николина Михова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1537

1537/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елена Генова

ДГ "Пролет"
гр. Пазарджик

Директор

1538

1538/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Елена Генова

ДГ "Пролет"
гр. Пазарджик

Директор

1539

1539/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Миланка Личева

Дирекция Социални дейности
Община Пазарджик

Главен специалист

1540

1540/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Миланка Личева

Дирекция Социални дейности
Община Пазарджик

Главен специалист

1541

1541/12.06.2020

       

1542

1542/12.06.2020

       

1543

1543/12.06.2020

       

1544

1544/12.06.2020

       

1545

1545/12.06.2020

       

1546

1546/12.06.2020

       

1547

1547/12.06.2020

       

1548

1548/12.06.2020

       

1549

1549/12.06.2020

       

1550

1550/12.06.2020

       

1551

1551/12.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоян Атанасов

Дирекция ПО,
Община Пазарджик

Главен специалист

1552

1552/12.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Стоян Атанасов

Дирекция ПО,
Община Пазарджик

Главен специалист

1553

1553/12.06.2020

       

1554

1554/12.06.2020

       

1555

1555/15.06.2020

       

1556

1556/15.06.2020

       

1557

1557/16.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мариана Лазарова

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

1558

1558/16.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Мариана Лазарова

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

1559

1559/16.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Диана Йорданова

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

1560

1560/16.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Диана Йорданова

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

1561

1561/16.06.2020

       

1562

1562/16.06.2020

       

1563

1563/16.06.2020

       

1564

1564/16.06.2020

       

1565

1565/17.06.2020

       

1566

1566/17.06.2020

       

1567

1567/17.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елена Атанасова

Кметство с. Синитево,
Община Пазарджик

Главен специалист

1568

1568/17.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Елена Атанасова

Кметство с. Синитево,
Община Пазарджик

Главен специалист

1569

1569/17.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Калинка Ламбрева

Кметство с. Мирянци, Община Пазарджик

Главен специалист

1570

1570/17.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Калинка Ламбрева

Кметство с. Мирянци, Община Пазарджик

Главен специалист

1571

1571/17.06.2020

       

1572

1572/17.06.2020

       

1573

1573/17.06.2020

       

1574

1574/17.06.2020

       

1575

1575/17.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Китка Пириндева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1576

1576/17.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Китка Пириндева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1577

1577/17.06.2020

       

1578

1578/17.06.2020

       

1579

1579/19.06.2020

       

1580

1580/19.06.2020

       

1581

1581/22.06.2020

       

1582

1582/22.06.2020

       

1583

1583/30.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Николина Величкова

Дирекция СТОС,
 Община Пазарджик

Главен специалист

1584

1584/30.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Николина Величкова

Дирекция СТОС,
 Община Пазарджик

Главен специалист

1585

1585/30.06.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Надежда Стоицева

Отдел КК,
Община Пазарджик

Главен специалист

1586

1586/30.06.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Надежда Стоицева

Отдел КК,
Община Пазарджик

Главен специалист

1587

1587/01.07.2020

       

1588

1588/01.07.2020

       

1589

1589/17.07.2020

       

1590

1590/17.07.2020

       

1591

1591/29.07.2020

       

1592

1592/29.07.2020

       

1593

1593/20.08.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ангел Додников

Дирекция ПО,
Община Пазарджик

Главен специалист

1594

1594/20.08.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Ангел Додников

Дирекция ПО,
Община Пазарджик

Главен специалист

1595

1595/08.09.2020

       

1596

1596/08.09.2020

       

1597

1597/15.09.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Натали Ганчева

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Младши експерт

1598

1598/15.09.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Натали Ганчева

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Младши експерт

1599

1599/15.09.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ралица Димчева

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Младши експерт

1600

1600/15.09.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Ралица Димчева

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Младши експерт

1601

1601/30.09.2020

       

1602

1602/30.09.2020

       

1603

1603/30.09.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Николай Николов

БМ "Паркинги и охрана", Община Пазарджик

Управител

1604

1604/30.09.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Николай Николов

БМ "Паркинги и охрана", Община Пазарджик

Управител

1605

1605/28.10.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Анна Вълева

ДГ "Здравец",
Община Пазарджик

Директор

1606

1606/28.10.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Анна Вълева

ДГ "Здравец",
Община Пазарджик

Директор

1607

1607/06.11.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Атанаска Зоина

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Счетоводител

1608

1608/06.11.2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ

Атанаска Зоина

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Счетоводител

1609

1609/01.12.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Борис Хаджийски

РИМ гр. Пазарджик

Директор

1610

1610/01.12.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Борис Хаджийски

РИМ гр. Пазарджик

Директор

1611

1611/10.12.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ангелина Ангелова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Младши специалист

1612

1612/10.12.2020

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ангелина Ангелова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Младши специалист

1613

1613/10.12.2020

       

1614

1614/10.12.2020

       

1615

1615/26.02.2021

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Жозефина Сертова

ДГ "Юрий Гагарин"
гр. Пазарджик

Директор

1616

1616/26.02.2021

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Жозефина Сертова

ДГ "Юрий Гагарин"
гр. Пазарджик

Директор

1617

1617/01.03.2021

       

1618

1618/01.03.2021

       

1619

1619/09.03.2021

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Загарьова

Кметство с. Величково, Община Пазарджик

Главен специалист

1620

1620/09.03.2021

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Загарьова

Кметство с. Величково, Община Пазарджик

Главен специалист

1621

1621/12.03.2021

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Дафинка Божуркина

Дирекция АТУ

Старши специалист

1622

1622/12.03.2021

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Дафинка Божуркина

Дирекция АТУ

Старши специалист

1623

1623/12.03.2021

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Георги Ганчев

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1624

1624/12.03.2021

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Георги Ганчев

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1625

1625/12.03.2021

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ивелина Гечева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1626

1626/12.03.2021

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ивелина Гечева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1627

1627/12.03.2021

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Радостина Божкова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1628

1628/12.03.2021

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Радостина Божкова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

1629

1629/24.03.2021

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Емилия Спасова

ОДК Пазарджик Община Пазарджик

Директор

1630

1630/24.03.2021

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Емилия Спасова

ОДК Пазарджик Община Пазарджик

Директор

1631

1631/24.03.2021

       

1632

1632/24.03.2021

       

1633

1633/24.03.2021

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Богалина Караджова

Дирекция ПО
Община Пазарджик

Старши специалист

1634

1634/24.03.2021

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Богалина Караджова

Дирекция ПО
Община Пазарджик

Старши специалист

1635

1635/24.03.2021

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Панкева

Дирекция ОК
Община Пазарджик

Главен експерт

1636

1636/24.03.2021

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иванка Панкева

Дирекция ОК
Община Пазарджик

Главен експерт

1637

1637/01.04.2021

       

1638

1638/01.04.2021

       

1639

1639/09.04.2021

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Любомир Михайлов

Дирекция ЕФСПЕУ Община Пазарджик

Главен експерт

1640

1640/09.04.2021

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,  &n