ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на Декларации по чл. 35,ал.1,т. 2 и 4 от ЗПКОНПИ

назад

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК- Декларации по чл. 35,ал.1,т. 2 и 4 от ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР- Списък на Лица по § 2 , ал. 1, т. 1, т.2, т.3 и т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ

 

№ по ред Входящ №/ дата Вид на декларацията по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ Име, фамилия Месторабота Длъжност
1 1 /11.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

     
2 2 /11.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

     
3 3 /11.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Вълкова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен експерт
4 4 /11.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иванка Вълкова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен експерт
5 5 /11.05.2018Г.

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Любомир Михайлов Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик Главен експерт
6 6 /11.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Любомир Михайлов Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик Главен експерт
7 7 /11.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Северина Грозданова Дирекция ПАО,     Община Пазарджик Юрисконсулт
8 8 /11.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Северина Грозданова Дирекция ПАО,     Община Пазарджик Юрисконсулт
9 9 /11.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Теодора Кръстева Дирекция АТУ,     Община Пазарджик Главен експерт
10 10 /11.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Теодора Кръстева Дирекция АТУ,     Община Пазарджик Главен експерт
11 11 /11.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Йорданка Мизова-Гергененова Дирекция АТУ,     Община Пазарджик Главен експерт
12 12 /11.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Йорданка Мизова-Гергененова Дирекция АТУ,     Община Пазарджик Главен експерт
13 13 /11.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І      
14 14 /11.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ      
15 15 /11.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Лазар Халачев Дирекция АТУ,     Община Пазарджик Главен специалист
16 16 /11.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Лазар Халачев Дирекция АТУ,     Община Пазарджик Главен специалист
17 17 /11.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Вергиния Вълкова Дирекция АТУ,     Община Пазарджик Началник отдел
18 18 /11.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Вергиния Вълкова Дирекция АТУ,     Община Пазарджик Началник отдел
19 19 /11.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І      
20 20 /11.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ      
21 21 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Леон Бабачев Художествена галерия "Ст. Доспевски", гр. Пазарджик Директор
22 22 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Леон Бабачев Художествена галерия "Ст. Доспевски", гр. Пазарджик Директор
23 23 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Ганка Маркова БМ "Обредни дейности", Община Пазарджик Управител
24 24 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Ганка Маркова БМ "Обредни дейности", Община Пазарджик Управител
25 25 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І      
26 26 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ      
27 27 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Ваня Гюрова Детска градина с. Братаница, Община Пазарджик Директор
28 28 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Ваня Гюрова Детска градина с. Братаница, Община Пазарджик Директор
29 29 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Зоя Стоянова Детска градина с. Синитово, Община Пазарджик Директор
30 30 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Зоя Стоянова Детска градина с. Синитово, Община Пазарджик Директор
31 31 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І      
32 32 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ      
33 33 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Радослав Пешалов Областен информационен център, Община Пазарджик Управител
34 34 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Радослав Пешалов Областен информационен център, Община Пазарджик Управител
35 35 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Емилия Нонинова Детска градина с. Добровница, Община Пазарджик Директор
36 36 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Емилия Нонинова Детска градина с. Добровница, Община Пазарджик Директор
37 37 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І      
38 38 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ      
39 39 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Венета Иванова Дирекция АТУ, Община Пазарджик Главен специалист
40 40 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Венета Иванова Дирекция АТУ, Община Пазарджик Главен специалист
41 41 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Венета Ценова Дирекция АТУ, Община Пазарджик Главен специалист
42 42 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Венета Ценова Дирекция АТУ, Община Пазарджик Главен специалист
43 43 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Магдалена Гьорева Дирекция АТУ, Община Пазарджик Главен специалист
44 44 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Магдалена Гьорева Дирекция АТУ, Община Пазарджик Главен специалист
45 45 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І      
46 46 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ      
47 47 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Руска Иванова Дирекция АТУ, Община Пазарджик Главен специалист
48 48 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Руска Иванова Дирекция АТУ, Община Пазарджик Главен специалист
49 49 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Боряна Исова Дирекция АТУ, Община Пазарджик Старши специалист
50 50 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Боряна Исова Дирекция АТУ, Община Пазарджик Старши специалист
51 51 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Китка Пириндева Дирекция АТУ, Община Пазарджик Главен специалист
52 52 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Китка Пириндева Дирекция АТУ, Община Пазарджик Главен специалист
53 53 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І      
54 54 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ      
55 55 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Любка Гайтанджиева Дирекция АТУ, Община Пазарджик Главен експерт
56 56 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Любка Гайтанджиева Дирекция АТУ, Община Пазарджик Главен експерт
57 57 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Сергей Шербетов Дирекция ОК,   Община Пазарджик Главен експерт
58 58 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Сергей Шербетов Дирекция ОК,   Община Пазарджик Главен експерт
59 59 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Костадинка Димитрова ДГ "Детелина" с. Паталеница Директор
60 60 /14.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Костадинка Димитрова ДГ "Детелина" с. Паталеница Директор
61 61 /15.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Пламенка Виячева Дирекция ПАО,     Община Пазарджик Началник отдел
62 62 /15.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Пламенка Виячева Дирекция ПАО,     Община Пазарджик Началник отдел
63 63 /15.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Павлина Павлова Дирекция ПАО,     Община Пазарджик Юрисконсулт
64 64 /15.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Павлина Павлова Дирекция ПАО,     Община Пазарджик Юрисконсулт
65 65 /15.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Богалина Караджова Дирекция ПАО,     Община Пазарджик Старши специалист
66 66 /15.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Богалина Караджова Дирекция ПАО,     Община Пазарджик Старши специалист
67 67 /15.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Костадин Малинин Дирекция ПАО,     Община Пазарджик Главен експерт
68 68 /15.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Костадин Малинин Дирекция ПАО,     Община Пазарджик Главен експерт
69 69 /15.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Спас Бояджиев Дирекция ОК,     Община Пазарджик Главен експерт
70 70 /15.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Диана Георгиева Дирекция ОК,     Община Пазарджик Счетоводител
71 71 /15.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Диана Георгиева Дирекция ОК,     Община Пазарджик Счетоводител
72 72 /15.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Илия Филипов Дирекция АТУ,     Община Пазарджик Старши специалист
73 73 /15.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Илия Филипов Дирекция АТУ,     Община Пазарджик Старши специалист
74 74 /15.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Николина Михова Дирекция АТУ,     Община Пазарджик Главен специалист
75 75 /15.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Николина Михова Дирекция АТУ,     Община Пазарджик Главен специалист
76 76 /15.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Иванка Костадинова Дирекция АТУ,     Община Пазарджик Старши специалист
77 77 /15.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Иванка Костадинова Дирекция АТУ,     Община Пазарджик Старши специалист
78 78 /15.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Бисерка Трайкова Дирекция ОК,     Община Пазарджик Секретар МКБППМН
79 79 /15.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Бисерка Трайкова Дирекция ОК,     Община Пазарджик Секретар МКБППМН
80 80 /15.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І      
81 81 /15.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ      
82 82 /16.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Стоян Атанасов Дирекция ПАО,     Община Пазарджик Главен специалист
83 83 /16.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Стоян Атанасов Дирекция ПАО,     Община Пазарджик Главен специалист
84 84 /16.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Димитричка Ладжова Дирекция ПАО,     Община Пазарджик Юрисконсулт
85 85 /16.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Димитричка Ладжова Дирекция ПАО,     Община Пазарджик Юрисконсулт
86 86 /17.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Адриана Чаушева ДГ "Детелина"                       с. Черногорово Директор
87 87 /17.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Адриана Чаушева ДГ "Детелина"                       с. Черногорово Директор
88 88 /21.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Нели Тараланска ДГ "Детелина"                       с. Мирянци Директор
89 89 /21.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Нели Тараланска ДГ "Детелина"                       с. Мирянци Директор
90 90 /23.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Радина Пенкова Областен информационен център, Община Пазарджик Експерт
91 91 /23.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Радина Пенкова Областен информационен център, Община Пазарджик Експерт
92 92 /23.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Димка Чалъкова Дирекция АТУ,     Община Пазарджик Главен специалист
93 93 /23.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Димка Чалъкова Дирекция АТУ,     Община Пазарджик Главен специалист
94 94 /25.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Татяна Попатанасова ДГ "Зорница"                       с. Говедаре Директор
95 95 /25.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Татяна Попатанасова ДГ "Зорница"                       с. Говедаре Директор
96 96 /29.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Венета Балабанова ДГ "Юначе" , с. Юнаците Директор
97 97 /29.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Венета Балабанова ДГ "Юначе" , с. Юнаците Директор
98 98 /29.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Петрунка Грозданова Областен информационен център, Община Пазарджик Експерт
99 99 /29.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Петрунка Грозданова Областен информационен център, Община Пазарджик Експерт
100 100 /30.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Мариана Василева ДГ "Здравец" , с. Дебръщица Директор
101 101 /30.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Мариана Василева ДГ "Здравец" , с. Дебръщица Директор
102 102 /30.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Гергана Попова Дирекция ПАО,     Община Пазарджик Старши юрисконсулт
103 103 /30.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Гергана Попова Дирекция ПАО,     Община Пазарджик Старши юрисконсулт
104 104 /30.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Милка Серева Отдел КК, Община Пазарджик Главен специалист
105 105 /30.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Милка Серева Отдел КК, Община Пазарджик Главен специалист
106 106 /31.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Румен Кожухаров Община Пазарджик Секретар на община
107 107 /31.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Румен Кожухаров Община Пазарджик Секретар на община
108 108 /31.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Димитрина Пищронева Дирекция ПАО,     Община Пазарджик Главен специалист
109 109 /31.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Димитрина Пищронева Дирекция ПАО,     Община Пазарджик Главен специалист
110 110 /31.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Пенка Банкова ДГ "Звънче" , с. Мокрище Директор
111 111 /31.05.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Пенка Банкова ДГ "Звънче" , с. Мокрище Директор
112 112 /01.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Боряна Лилова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Началник сектор
113 113 /01.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Боряна Лилова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Началник сектор
114 114 /01.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Гергана Грозданова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши счетоводител
115 115 /01.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Гергана Грозданова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши счетоводител
116 116 /01.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Георги Стефанов Отдел КК, Община Пазарджик Главен специалист
117 117 /01.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Георги Стефанов Отдел КК, Община Пазарджик Главен специалист
118 118 /01.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Елица Мусева Дирекция АТУ,     Община Пазарджик Главен специалист
119 119 /01.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Елица Мусева Дирекция АТУ,     Община Пазарджик Главен специалист
120 120 /01.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Елена Генова ДГ "Пролет"                       гр. Пазарджик Директор
121 121 /01.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Елена Генова ДГ "Пролет"                       гр. Пазарджик Директор
122 122 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Малина Ганчева Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши инспектор
123 123 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Малина Ганчева Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши инспектор
124 124 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Мария Стойчева Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши инспектор
125 125 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Мария Стойчева Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши инспектор
126 126 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Петя Иванова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши инспектор
127 127 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Петя Иванова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши инспектор
128 128 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Невена Ташева Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши инспектор
129 129 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Невена Ташева Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши инспектор
130 130 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Силвия Баташка Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши инспектор
131 131 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Силвия Баташка Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши инспектор
132 132 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Спаска Лилова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши инспектор
133 133 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Спаска Лилова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши инспектор
134 134 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Татяна Темнилова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши инспектор
135 135 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Татяна Темнилова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши инспектор
136 136 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Цонка Гайдаджийска Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши инспектор
137 137 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Цонка Гайдаджийска Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши инспектор
138 138 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Славка Налбантова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши инспектор
139 139 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Славка Налбантова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши инспектор
140 140 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Даниела Серкеджиева Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен специалист
141 141 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Даниела Серкеджиева Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен специалист
142 142 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Атанас Чолаков Ансамбъл за народни песни и танци гр. Пазарджик Главен художествен ръководител
143 143 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Атанас Чолаков Ансамбъл за народни песни и танци гр. Пазарджик Главен художествен ръководител
144 144 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Ганка Арабова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен специалист
145 145 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Ганка Арабова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен специалист
146 146 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Веселина Димитрова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Младши експерт
147 147 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Веселина Димитрова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Младши експерт
148 148 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Ненка Велкушанова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен експерт
149 149 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Ненка Велкушанова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен експерт
150 150 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Татяна Атанасова ДГ "Дъга"                       гр. Пазарджик Директор
151 151 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Татяна Атанасова ДГ "Дъга"                       гр. Пазарджик Директор
152 152 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Славка Стойчева Дирекция СТОС, Община Пазарджик Директор
153 153 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Славка Стойчева Дирекция СТОС, Община Пазарджик Директор
154 154 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Николай Николов Община Пазарджик Служител по сигурността на информацията
155 155 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Николай Николов Община Пазарджик Служител по сигурността на информацията
156 156 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Иван Сотиров Дирекция СТОС, Община Пазарджик Главен експерт
157 157 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Иван Сотиров Дирекция СТОС, Община Пазарджик Главен експерт
158 158 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І      
159 159 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ      
160 160 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І      
161 161 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ      
162 162 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Женя Янкулова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен специалист
163 163 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Женя Янкулова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен специалист
164 164 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Веска Маркова Кметство с. Дебращица, Община Пазарджик Главен специалист
165 165 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Веска Маркова Кметство с. Дебращица, Община Пазарджик Главен специалист
166 166 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Иванка Пашова Кметство с. Юнаците, Община Пазарджик Главен специалист
167 167 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Иванка Пашова Кметство с. Юнаците, Община Пазарджик Главен специалист
168 168 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Георги Гайдаров Дирекция БОС,     Община Пазарджик Директор
169 169 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Георги Гайдаров Дирекция БОС,     Община Пазарджик Директор
170 170 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І      
171 171 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ      
172 172 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Недялка Нонова Кметство с. Мокрище, Община Пазарджик Главен специалист
173 173 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Недялка Нонова Кметство с. Мокрище, Община Пазарджик Главен специалист
174 174 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Николина Димитрова ДГ "Радост"                       с. Хаджиево Директор
175 175 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Николина Димитрова ДГ "Радост"                       с. Хаджиево Директор
176 176 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Гергана Кашева Дирекция БОС,     Община Пазарджик  Инспектор
177 177 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Гергана Кашева Дирекция БОС,     Община Пазарджик  Инспектор
178 178 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Христо Вълков Дирекция БОС,     Община Пазарджик Юрисконсулт
179 179 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Христо Вълков Дирекция БОС,     Община Пазарджик Юрисконсулт
180 180 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Диана Търпова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши инспектор
181 181 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Диана Търпова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши инспектор
182 182 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Таня Илкова ДГ "Щастливо детство"                       с. Звъничево Директор
183 183 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Таня Илкова ДГ "Щастливо детство"                       с. Звъничево Директор
184 184 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Вяра Новакова Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик Главен експерт
185 185 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Вяра Новакова Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик Главен експерт
186 186 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Ирена Стоянова Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик Началник отдел
187 187 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Ирена Стоянова Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик Началник отдел
188 188 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Цветанка Караджова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши счетоводител
189 189 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Цветанка Караджова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши счетоводител
190 190 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Лиляна Илиева Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши инспектор
191 191 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Лиляна Илиева Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши инспектор
192 192 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Веселка Петкова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши инспектор
193 193 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Веселка Петкова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши инспектор
194 194 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Жана Ганева Кметство с. Величково Главен специалист
195 195 /04.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Жана Ганева Кметство с. Величково Главен специалист
196 196 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Албена Гергова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши инспектор
197 197 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Албена Гергова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши инспектор
198 198 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Асен Бажлеков Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши инспектор
199 199 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Асен Бажлеков Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши инспектор
200 200 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Цветанка Пунтева Дирекция СТОС, Община Пазарджик Главен специалист
201 201 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Цветанка Пунтева Дирекция СТОС, Община Пазарджик Главен специалист
202 202 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Стоянка Пенева ДГ "Радост"                       с. Главиница Директор
203 203 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Стоянка Пенева ДГ "Радост"                       с. Главиница Директор
204 204 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Иванка Стоянова Кметство с. Априлци Главен специалист
205 205 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Иванка Стоянова Кметство с. Априлци Главен специалист
206 206 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Виолета Минова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен специалист
207 207 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Виолета Минова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен специалист
208 208 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Адриана Бостанджийска Община Пазарджик, отдел "Вътрешен одит" Вътрешен одитор
209 209 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Адриана Бостанджийска Община Пазарджик, отдел "Вътрешен одит" Вътрешен одитор
210 210 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Анна Телбизова Община Пазарджик, отдел "Вътрешен одит" Вътрешен одитор
211 211 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Анна Телбизова Община Пазарджик, отдел "Вътрешен одит" Вътрешен одитор
212 212 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Анна Николова Дирекция ПАО,     Община Пазарджик Старши юрисконсулт
213 213 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Анна Николова Дирекция ПАО,     Община Пазарджик Старши юрисконсулт
214 214 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Величка Паскалева Дирекция АТУ,     Община Пазарджик Старши специалист
215 215 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Величка Паскалева Дирекция АТУ,     Община Пазарджик Старши специалист
216 216 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Йорданка Ботева Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен специалист
217 217 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Йорданка Ботева Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен специалист
218 218 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Теменушка Иванова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Началник отдел
219 219 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Теменушка Иванова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Началник отдел
220 220 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Венета Кобакова Кметство с. Мокрище, Община Пазарджик Главен специалист
221 221 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Венета Кобакова Кметство с. Мокрище, Община Пазарджик Главен специалист
222 222 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Ирина Славкова Кметство с. Дебръщица,      Община Пазарджик Главен специалист
223 223 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Ирина Славкова Кметство с. Дебръщица,      Община Пазарджик Главен специалист
224 224 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Калинка Ламбрева Кметство с. Дебръщица,      Община Пазарджик Главен специалист
225 225 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Калинка Ламбрева Кметство с. Дебръщица,      Община Пазарджик Главен специалист
226 226 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Тотка Вълкова Кметство с. Сбор,      Община Пазарджик Главен специалист
227 227 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Тотка Вълкова Кметство с. Сбор,      Община Пазарджик Главен специалист
228 228 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Стоимен Спасов БМ "СУОПКД", Община Пазарджик Управител
229 229 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Стоимен Спасов БМ "СУОПКД", Община Пазарджик Управител
230 230 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І      
231 231 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ      
232 232 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Ангелина Иванова ДГ "Снежанка"                       гр. Пазарджик Директор
233 233 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Ангелина Иванова ДГ "Снежанка"                       гр. Пазарджик Директор
234 234 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Галя Кочева Кметство с. Юнаците, Община Пазарджик Главен специалист
235 235 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Галя Кочева Кметство с. Юнаците, Община Пазарджик Главен специалист
236 236 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Мария Петрова ДГ с. Сарая Директор
237 237 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Мария Петрова ДГ с. Сарая Директор
238 238 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Мария Илиева Дирекция СТОС, Община Пазарджик Главен специалист
239 239 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Мария Илиева Дирекция СТОС, Община Пазарджик Главен специалист
240 240 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Магдалена Манолова Кметство с. Главиница, Община Пазарджик Главен специалист
241 241 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Лилия Петрова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши експерт
242 242 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Лилия Петрова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши експерт
243 243 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Мария Загарьова Кметство с. Величково, Община Пазарджик Главен специалист
244 244 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Мария Загарьова Кметство с. Величково, Община Пазарджик Главен специалист
245 245 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Йорданка Тодорова Кметство с. Хаджиево, Община Пазарджик Главен специалист
246 246 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Йорданка Тодорова Кметство с. Хаджиево, Община Пазарджик Главен специалист
247 247 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Зорница Минчева Кметство с. Сарая, Община Пазарджик Главен специалист
248 248 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Зорница Минчева Кметство с. Сарая, Община Пазарджик Главен специалист
249 249 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Петринка Ангелова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен експерт
250 250 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Петринка Ангелова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен експерт
251 251 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Денка Миндова Дирекция ГРН, Община Пазарджик Главен експерт
252 252 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Денка Миндова Дирекция ГРН, Община Пазарджик Главен експерт
253 253 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Анка Карагеоргиева Дирекция ГРН, Община Пазарджик Главен специалист
254 254 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Анка Карагеоргиева Дирекция ГРН, Община Пазарджик Главен специалист
255 255 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Грозденка Гявурова Дирекция ГРН, Община Пазарджик Главен специалист
256 256 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Грозденка Гявурова Дирекция ГРН, Община Пазарджик Главен специалист
257 257 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Лиляна Караджова Дирекция ГРН, Община Пазарджик Главен експерт
258 258 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Лиляна Караджова Дирекция ГРН, Община Пазарджик Главен експерт
259 259 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Красимира Радулова Дирекция ГРН, Община Пазарджик Главен специалист
260 260 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Красимира Радулова Дирекция ГРН, Община Пазарджик Главен специалист
261 261 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Мария Дупчанова Дирекция ГРН, Община Пазарджик Главен експерт
262 262 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Мария Дупчанова Дирекция ГРН, Община Пазарджик Главен експерт
263 263 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Милена Митрева Дирекция ГРН, Община Пазарджик Главен експерт
264 264 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Милена Митрева Дирекция ГРН, Община Пазарджик Главен експерт
265 265 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Юлиана Гугуткова Дирекция ГРН, Община Пазарджик Младши експерт
266 266 /05.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Юлиана Гугуткова Дирекция ГРН, Община Пазарджик Младши експерт
267 267 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Стефка Якимова Дирекция ГРН, Община Пазарджик Началник отдел
268 268 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Стефка Якимова Дирекция ГРН, Община Пазарджик Началник отдел
269          
270          
271 271 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Елисавета Събева Кметство с. Гелеменово, Община Пазарджик Главен специалист
272 272 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Елисавета Събева Кметство с. Гелеменово, Община Пазарджик Главен специалист
273 273 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Радостина Минчева Дирекция ГРН, Община Пазарджик Младши експерт
274 274 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Радостина Минчева Дирекция ГРН, Община Пазарджик Младши експерт
275 275 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І      
276 276 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ      
277 277 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Пенка Капитанска Дирекция ГРН, Община Пазарджик Главен експерт
278 278 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Пенка Капитанска Дирекция ГРН, Община Пазарджик Главен експерт
279 279 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Лазарина Натова Дирекция ГРН, Община Пазарджик Юрисконсулт
280 280 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Лазарина Натова Дирекция ГРН, Община Пазарджик Юрисконсулт
281 281 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Йорданка Шаркова ДГ с. Црънча, Община Пазарджик Директор
282 282 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Йорданка Шаркова ДГ с. Црънча, Община Пазарджик Директор
283 283 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Костадинка Илчевска Кметство с. Ивайло, Община Пазарджик Главен специалист
284 284 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Костадинка Илчевска Кметство с. Ивайло, Община Пазарджик Главен специалист
285 285 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Стойка Белнейска Кметство с. Ивайло, Община Пазарджик Главен специалист
286 286 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Стойка Белнейска Кметство с. Ивайло, Община Пазарджик Главен специалист
287 287 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І      
288 288 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ      
289 289 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Ралица Гогова ДГ с. Овчеполци, Община Пазарджик Директор
290 290 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Ралица Гогова ДГ с. Овчеполци, Община Пазарджик Директор
291 291 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Веска Ненчева ДГ  "Здравец", гр. Пазарджик Директор
292 292 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Веска Ненчева ДГ  "Здравец", гр. Пазарджик Директор
293 293 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Лъчезар Риков РБ "Никола Фурнаджиев" Директор
294 294 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Лъчезар Риков РБ "Никола Фурнаджиев" Директор
295 295 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Стоянка Спасова Кметство с. Огняново, Община Пазарджик Главен специалист
296 296 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Стоянка Спасова Кметство с. Огняново, Община Пазарджик Главен специалист
297 297 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Албена Айналиева Отдел КК, Община Пазарджик Главен специалист
298 298 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Албена Айналиева Отдел КК, Община Пазарджик Главен специалист
299 299 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Мая Бойчева ДГ  "Слънчо", гр. Пазарджик Директор
300 300 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Мая Бойчева ДГ  "Слънчо", гр. Пазарджик Директор
301 301 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Ваня Дюлгерова Отдел КК, Община Пазарджик Младши експерт
302 302 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Ваня Дюлгерова Отдел КК, Община Пазарджик Младши експерт
303 303 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Ива Забуртова Отдел КК, Община Пазарджик Началник отдел
304 304 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Ива Забуртова Отдел КК, Община Пазарджик Началник отдел
305 305 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Катерина Георгиева ДГ  "Пролет", с. Огняново Директор
306 306 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Катерина Георгиева ДГ  "Пролет", с. Огняново Директор
307 307 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Теодора Коева Дирекция ОК, Община Пазарджик Главен специалист
308 308 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Теодора Коева Дирекция ОК, Община Пазарджик Главен специалист
309 309 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Атанаска Тричкова Кметство с. Черногорово, Община Пазарджик Главен специалист
310 310 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Атанаска Тричкова Кметство с. Черногорово, Община Пазарджик Главен специалист
311 311 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Инна Церовска БМ " Младежки дом", Община Пазарджик Ръководител
312 312 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Инна Церовска БМ " Младежки дом", Община Пазарджик Ръководител
313 313 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Марияна Лазарова Отдел КК, Община Пазарджик Главен специалист
314 314 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Марияна Лазарова Отдел КК, Община Пазарджик Главен специалист
315 315 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Росица Божилова Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик Главен експерт
316 316 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Росица Божилова Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик Главен експерт
317 317 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Вили Филипова Кметство с. Огняново, Община Пазарджик Главен специалист
318 318 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Вили Филипова Кметство с. Огняново, Община Пазарджик Главен специалист
319 319 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Ивайло Шанов Дирекция СТОС, Община Пазарджик Главен експерт
320 320 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Ивайло Шанов Дирекция СТОС, Община Пазарджик Главен експерт
321 321 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Стоименка Терзова Кметство с. Добровница, Община Пазарджик Главен специалист
322 322 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Стоименка Терзова Кметство с. Добровница, Община Пазарджик Главен специалист
323 323 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Любка Кръстанова Кметство с. Црънча, Община Пазарджик Главен специалист
324 324 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Любка Кръстанова Кметство с. Црънча, Община Пазарджик Главен специалист
325 325 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Иванка Рангелова Кметство с. Добровница, Община Пазарджик Главен специалист
326 326 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Иванка Рангелова Кметство с. Добровница, Община Пазарджик Главен специалист
327 327 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Асен Велчев Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик Главен експерт
328 328 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Асен Велчев Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик Главен експерт
329 329 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Златка Ибишева Дирекция СТОС, Община Пазарджик Главен експерт
330 330 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Златка Ибишева Дирекция СТОС, Община Пазарджик Главен експерт
331 331 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Илка Енчева ДГ "Радост" гр. Пазарджик Директор
332 332 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Илка Енчева ДГ "Радост" гр. Пазарджик Директор
333 333 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Марияна Дончева Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик Началник отдел
334 334 /06.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Марияна Дончева Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик Началник отдел
335 335 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Венелина Бодурова  ДГ " Калина Малина" гр. Пазарджик Директор
336 336 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Венелина Бодурова  ДГ " Калина Малина" гр. Пазарджик Директор
337 337 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Николинка Бизюрева Дирекция АТУ , Община Пазарджик Главен експерт
338 338 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Николинка Бизюрева Дирекция АТУ , Община Пазарджик Главен експерт
339 339 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Пенка Панова Дирекция АТУ , Община Пазарджик Главен специалист
340 340 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Пенка Панова Дирекция АТУ , Община Пазарджик Главен специалист
341 341 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Стоянка Игнатова Кметство с. Ивайло, Община Пазарджик Главен специалист
342 342 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Стоянка Игнатова Кметство с. Ивайло, Община Пазарджик Главен специалист
343 343 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І      
344 344 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ      
345 345 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І      
346 346 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ      
347 347 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Валя Божилова Кметство с. Гелеменово, Община Пазарджик Главен специалист
348 348 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Валя Божилова Кметство с. Гелеменово, Община Пазарджик Главен специалист
349 349 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Румен Стефанов Дирекция АТУ , Община Пазарджик Началник отдел
350 350 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Румен Стефанов Дирекция АТУ , Община Пазарджик Началник отдел
351 351 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Пенка Донгова Кметство с. Пищигово, Община Пазарджик Главен специалист
352 352 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Пенка Донгова Кметство с. Пищигово, Община Пазарджик Главен специалист
353 353 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Виолетка Димитрова Кметство с. Пищигово, Община Пазарджик Главен специалист
354 354 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Виолетка Димитрова Кметство с. Пищигово, Община Пазарджик Главен специалист
355 355 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Десислава Данова Кметство с. Огняново, Община Пазарджик Главен специалист
356 356 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Десислава Данова Кметство с. Огняново, Община Пазарджик Главен специалист
357 357 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Гергана Петкова Дирекция ГРН, Община Пазарджик Главен експерт
358 358 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Гергана Петкова Дирекция ГРН, Община Пазарджик Главен експерт
359 359 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Мария Шантова Дирекция ГРН, Община Пазарджик Главен специалист
360 360 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Мария Шантова Дирекция ГРН, Община Пазарджик Главен специалист
361 361 /07.06.2018Г.        
362 362 /07.06.2018Г.        
363 363 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Татяна Папазова Дирекция ГРН, Община Пазарджик Директор
364 364 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Татяна Папазова Дирекция ГРН, Община Пазарджик Директор
365 365 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Георги Пейчев Община Пазарджик Финансов контрольор
366 366 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Георги Пейчев Община Пазарджик Финансов контрольор
367 367 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Илия Томов Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен експерт
368 368 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Илия Томов Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен експерт
369 369 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Емилия Шопова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен специалист
370 370 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Емилия Шопова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен специалист
371 371 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Марин Янков Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен специалист
372 372 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Марин Янков Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен специалист
373 373 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Диана Йорданова Отдел КК, Община Пазарджик Главен специалист
374 374 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Диана Йорданова Отдел КК, Община Пазарджик Главен специалист
375 375 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І      
376 376 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ      
377 377 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Славка Стоянова Дирекция АТУ , Община Пазарджик Старши специалист
378 378 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Славка Стоянова Дирекция АТУ , Община Пазарджик Старши специалист
379 379 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Славейко Комсалов Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик Директор
380 380 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Славейко Комсалов Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик Директор
381 381 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Донка Терзийска Дирекция ПАО,     Община Пазарджик Началник отдел
382 382 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Донка Терзийска Дирекция ПАО,     Община Пазарджик Началник отдел
383 383 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Пенка Василева Дирекция ПАО,     Община Пазарджик Старши специалист
384 384 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Пенка Василева Дирекция ПАО,     Община Пазарджик Старши специалист
385 385 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Райна Симеонова Дирекция ПАО,     Община Пазарджик Главен специалист
386 386 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Райна Симеонова Дирекция ПАО,     Община Пазарджик Главен специалист
387 387 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Веселина Георгиева Дирекция ПАО,     Община Пазарджик Главен специалист
388 388 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Веселина Георгиева Дирекция ПАО,     Община Пазарджик Главен специалист
389 389 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І      
390 390 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ      
391 391 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Живка Спасова ДГ "В. Терешкова" гр. Пазарджик Директор
392 392 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Живка Спасова ДГ "В. Терешкова" гр. Пазарджик Директор
393 393 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Стоянка Илиева Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши счетоводител
394 394 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Стоянка Илиева Дирекция БОС,     Община Пазарджик Старши счетоводител
395 395 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Жозефина Сертова ДГ "Юрий Гагарин" гр. Пазарджик Директор
396 396 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Жозефина Сертова ДГ "Юрий Гагарин" гр. Пазарджик Директор
397 397 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І      
398 398 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ      
399 399 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Иванка Панкева Дирекция ОК, Община Пазарджик Главен експерт
400 400 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Иванка Панкева Дирекция ОК, Община Пазарджик Главен експерт
401 401 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Татяна Желева Дирекция ОК, Община Пазарджик Главен специалист
402 402 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Татяна Желева Дирекция ОК, Община Пазарджик Главен специалист
403 403 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Невенка Никленова Кметство с. Црънча, Община Пазарджик Главен специалист
404 404 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Невенка Никленова Кметство с. Црънча, Община Пазарджик Главен специалист
405 405 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І      
406 406 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ      
407 407 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І      
408 408 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ      
409 409 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Елисавета Аргирова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен специалист
410 410 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Елисавета Аргирова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен специалист
411 411 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Минко Минков Дирекция БОС,     Община Пазарджик Началник отдел
412 412 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Минко Минков Дирекция БОС,     Община Пазарджик Началник отдел
413 413 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Димитър Стоянов Дирекция ГРН, Община Пазарджик Главен специалист
414 414 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Димитър Стоянов Дирекция ГРН, Община Пазарджик Главен специалист
415 415 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Мария Ваклинова Кметство с. Хаджиево, Община Пазарджик Главен специалист
416 416 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Мария Ваклинова Кметство с. Хаджиево, Община Пазарджик Главен специалист
417 417 /07.06.2018Г.        
418 418 /07.06.2018Г.        
419 419 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І      
420 420 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ      
421 421 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Александра Александрова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен специалист
422 422 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Александра Александрова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен специалист
423 423 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Стойчо Гълъбинов Дирекция АТУ, Община Пазарджик Старши специалист
424 424 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Стойчо Гълъбинов Дирекция АТУ, Община Пазарджик Старши специалист
425 425 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Люся Анова Кметство с. Черногорово, Община Пазарджик Главен специалист
426 426 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Люся Анова Кметство с. Черногорово, Община Пазарджик Главен специалист
427 427 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Андреана Петкова Дирекция ОК,   Община Пазарджик Главен специалист
428 428 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Андреана Петкова Дирекция ОК,   Община Пазарджик Главен специалист
429 429 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Дафинка Костадинова Дирекция АТУ, Община Пазарджик Старши специалист
430 430 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Дафинка Костадинова Дирекция АТУ, Община Пазарджик Старши специалист
431 431 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Катерина Бабачева Кметство с. Овчеполци, Община Пазарджик Главен специалист
432 432 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Катерина Бабачева Кметство с. Овчеполци, Община Пазарджик Главен специалист
433 433 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Адриана Вачева Дирекция ОК, Община Пазарджик Главен специалист
434 434 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Адриана Вачева Дирекция ОК, Община Пазарджик Главен специалист
435 435 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Недялка Златарева Кметство с. Овчеполци, Община Пазарджик Главен специалист
436 436 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Недялка Златарева Кметство с. Овчеполци, Община Пазарджик Главен специалист
437 437 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Даниела Щерева Дирекция БОС,     Община Пазарджик Началник отдел
438 438 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Даниела Щерева Дирекция БОС,     Община Пазарджик Началник отдел
439 439 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Пенка Кънева Отдел КК, Община Пазарджик Главен специалист
440 440 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Пенка Кънева Отдел КК, Община Пазарджик Главен специалист
441 441 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Яна Гергинска Отдел КК, Община Пазарджик Главен специалист
442 442 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Яна Гергинска Отдел КК, Община Пазарджик Главен специалист
443 443 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Десислава Кръстева Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен специалист
444 444 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Десислава Кръстева Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен специалист
445 445 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Велина Витекова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен експерт
446 446 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Велина Витекова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен експерт
447 447 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Василка Спасова Кметство с. Синитево, Община Пазарджик Главен специалист
448 448 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Василка Спасова Кметство с. Синитево, Община Пазарджик Главен специалист
449 449 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Ангелина Цинцарова Кметство с. Главиница, Община Пазарджик Главен специалист
450 450 /07.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Ангелина Цинцарова Кметство с. Главиница, Община Пазарджик Главен специалист
451 451 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Диляна Матакиева Дирекция ОК, Община Пазарджик Главен експерт
452 452 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Диляна Матакиева Дирекция ОК, Община Пазарджик Главен експерт
453 453 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Гергана Златанова Дирекция СТОС, Община Пазарджик Главен специалист
454 454 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Гергана Златанова Дирекция СТОС, Община Пазарджик Главен специалист
455 455 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Надя Копанова Дирекция ПАО,     Община Пазарджик Главен експерт
456 456 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Надя Копанова Дирекция ПАО,     Община Пазарджик Главен експерт
457 457 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Георги Дундаров Дирекция СТОС, Община Пазарджик Главен експерт
458 458 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Георги Дундаров Дирекция СТОС, Община Пазарджик Главен експерт
459 459 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Надя Фърцова Отдел КК, Община Пазарджик Старши експерт
460 460 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Надя Фърцова Отдел КК, Община Пазарджик Старши експерт
461 461 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Емилия Делирадева Дирекция СТОС, Община Пазарджик Главен експерт
462 462 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Емилия Делирадева Дирекция СТОС, Община Пазарджик Главен експерт
463 463 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Надежда Дончева Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен експерт
464 464 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Надежда Дончева Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен експерт
465 465 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Мария Камберова Кметство с. Росен, Община Пазарджик Главен специалист
466 466 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Мария Камберова Кметство с. Росен, Община Пазарджик Главен специалист
467 467 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Стойна Борисова Кметство с. Росен, Община Пазарджик Главен специалист
468 468 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Стойна Борисова Кметство с. Росен, Община Пазарджик Главен специалист
469 469 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Галя Дончева Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик Главен специалист
470 470 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Галя Дончева Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик Главен специалист
471 471 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Антоанета Бангеева Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик Главен специалист
472 472 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Антоанета Бангеева Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик Главен специалист
473 473 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Атанаска Въгларова Дирекция ГРН, Община Пазарджик Началник отдел
474 474 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Атанаска Въгларова Дирекция ГРН, Община Пазарджик Началник отдел
475 475 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Антоанета Генова Дирекция ГРН, Община Пазарджик Главен експерт
476 476 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Антоанета Генова Дирекция ГРН, Община Пазарджик Главен експерт
477 477 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Райна Котрабакова Дирекция ГРН, Община Пазарджик Главен специалист
478 478 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Райна Котрабакова Дирекция ГРН, Община Пазарджик Главен специалист
479 479 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Анка Кочева Кметство с. Алеко Константиново, Община Пазарджик Главен специалист
480 480 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Анка Кочева Кметство с. Алеко Константиново, Община Пазарджик Главен специалист
481 481 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Гергана Табакова Дирекция ОК, Община Пазарджик Директор
482 482 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Гергана Табакова Дирекция ОК, Община Пазарджик Директор
483 483 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Таня Ташева Кметство с. Тополи дол, Община Пазарджик Главен специалист
484 484 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Таня Ташева Кметство с. Тополи дол, Община Пазарджик Главен специалист
485 485 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Антония Петрова ДГ с. Алеко Константиново Директор
486 486 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Анна  Илиева Дирекция АТУ, Община Пазарджик Главен експерт
487 487 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Анна  Илиева Дирекция АТУ, Община Пазарджик Главен експерт
488 488 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Валентина Морунова Кметство с. Паталеница, Община Пазарджик Главен специалист
489 489 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Валентина Морунова Кметство с. Паталеница, Община Пазарджик Главен специалист
490 490 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Борис Хаджийски РИМ- гр. Пазарджик Директор
491 491 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Борис Хаджийски РИМ- гр. Пазарджик Директор
492 492 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Мария Генова ДГ "Веселка" с. Ивайло, Община Пазарджик Директор
493 493 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Мария Генова ДГ "Веселка" с. Ивайло, Община Пазарджик Директор
494 494 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Женя Александрова Кметство с. Говедаре, Община Пазарджик Главен специалист
495 495 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Женя Александрова Кметство с. Говедаре, Община Пазарджик Главен специалист
496 496 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Меглена Недкова Кметство с. Говедаре, Община Пазарджик Главен специалист
497 497 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Меглена Недкова Кметство с. Говедаре, Община Пазарджик Главен специалист
498 498 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Елена Илчева Кметство с. Ляхово, Община Пазарджик Главен специалист
499 499 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Елена Илчева Кметство с. Ляхово, Община Пазарджик Главен специалист
500 500 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Георги Шикерджиев БМ "Паркинги и охрана", Община Пазарджик Управител
501 501 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Георги Шикерджиев БМ "Паркинги и охрана", Община Пазарджик Управител
502 502 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Димитрия Церова БМ "ОСДУ", Община Пазарджик Директор
503 503 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Димитрия Церова БМ "ОСДУ", Община Пазарджик Директор
504 504 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Златка Хрисчева Кметство с. Крали Марко, Община Пазарджик Главен специалист
505 505 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Златка Хрисчева Кметство с. Крали Марко, Община Пазарджик Главен специалист
506 506 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Ана Смиленова Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик Главен специалист
507 507 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Ана Смиленова Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик Главен специалист
508 508 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Соня Тенкова Дирекция ГРН, Община Пазарджик Главен експерт
509 509 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Соня Тенкова Дирекция ГРН, Община Пазарджик Главен експерт
510 510 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Петкана Бекярова Кметство с. Тополи дол, Община Пазарджик Кметски наместник
511 511 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Петкана Бекярова Кметство с. Тополи дол, Община Пазарджик Кметски наместник
512 512 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Веселина Пеева ДГ "Детство", с. Мало Конаре, Община Пазарджик Директор
513 513 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Веселина Пеева ДГ "Детство", с. Мало Конаре, Община Пазарджик Директор
514 514 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Душка Ширинян Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен касиер
515 515 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Душка Ширинян Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен касиер
516 516 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Стоян Георгиев Дирекция ПАО,     Община Пазарджик Младши специалист
517 517 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Стоян Георгиев Дирекция ПАО,     Община Пазарджик Младши специалист
518 518 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Иван Стефанов БМ "СПЖФНСИ", Община Пазарджик Управител
519 519 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Иван Стефанов БМ "СПЖФНСИ", Община Пазарджик Управител
520 520 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Димитър Шалдъров Дирекция АТУ, Община Пазарджик Старши специалист
521 521 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Димитър Шалдъров Дирекция АТУ, Община Пазарджик Старши специалист
522 522 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Елена Атанасова Кметство с. Синитево, Община Пазарджик Главен специалист
523 523 /08.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Елена Атанасова Кметство с. Синитево, Община Пазарджик Главен специалист
524 524 /09.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Екатерина Василева Кметство Братаница, Община Пазарджик Главен специалист
525 525 /09.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Екатерина Василева Кметство Братаница, Община Пазарджик Главен специалист
526 526 /11.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Бойка Николова Кметство Братаница, Община Пазарджик Главен специалист
527 527 /11.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Бойка Николова Кметство Братаница, Община Пазарджик Главен специалист
528 528 /14.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Пенка Георгиева Кметство с. Паталеница, Община Пазарджик Главен специалист
529 529 /14.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Пенка Георгиева Кметство с. Паталеница, Община Пазарджик Главен специалист
530 530 /28.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Емилия Спасова ОДК Пазарджик, Община Пазарджик Директор
531 531 /28.06.2018Г. Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Емилия Спасова ОДК Пазарджик, Община Пазарджик Директор
532 532/02.08.2018 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Венцислава Стоилова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен специалист
533 533/02.08.2018 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Венцислава Стоилова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Главен специалист
534 534/23.8.2018 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І      
535 535/23.8.2018 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ      
536 536/19.9.2018 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І      
537 537/26.09.2018 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І      
538 538/26.09.2018 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Вяра Пейкина ДГ "Зорница"                       гр. Пазарджик Директор
539 539/26.09.2018 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Вяра Пейкина ДГ "Зорница"                       гр. Пазарджик Директор
540 540/26.09.2018 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Ненка Стоянова Дирекция ОК, Община Пазарджик Главен специалист
541 541/26.09.2018 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Ненка Стоянова Дирекция ОК, Община Пазарджик Главен специалист
542 542/28.09.2018 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І      
543 543/28.09.2018 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ      
544 544/8.10.2018 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Деница Павлова-Кълвачева Дирекция АТУ,     Община Пазарджик Главен специалист
545 545/8.10.2018 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Деница Павлова-Кълвачева Дирекция АТУ,     Община Пазарджик Главен специалист
546 546/8.10.2018 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Юлия Гивечева Кметство с. Главиница, Община Пазарджик Главен специалист
547 547/8.10.2018 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Юлия Гивечева Кметство с. Главиница, Община Пазарджик Главен специалист
548 548/6.11.2018 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І      
549 54986.11.2018 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ      
550 550/6.11.2018 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І      
551 551/3.12.2018 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І      
552 552/9.1.2019 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І      
553 553/14.01.2019 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Върбина Поюкова Дирекция ГРН, Община Пазарджик Главен специалист
554 554/14.01.2019 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Върбина Поюкова Дирекция ГРН, Община Пазарджик Главен специалист
555 555/17.01.2019 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Цветелина Наскова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Инспектор
556 556/17.01.2019 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Цветелина Наскова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Инспектор
557 557/08.02.2019 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Здравка Петрова Дирекция СТОС, Община Пазарджик Главен специалист
558 558/08.02.2019 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Здравка Петрова Дирекция СТОС, Община Пазарджик Главен специалист
559 559/08.02.2019 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І      
560 560/08.02.2019 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ      
561 561/07.03.2019 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Неда Кацарова Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик Младши експерт
562 562/07.03.2019 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Неда Кацарова Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик Младши експерт
563 563/20.03.2019 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Катя Мурджева Дирекция АТУ, Община Пазарджик Главен експерт
564 564/20.03.2019 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Катя Мурджева Дирекция АТУ, Община Пазарджик Главен експерт
565 565/08.04.2019 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Надежда Стоицева Отдел КК, Община Пазарджик Главен специалист
566 566/08.04.2019 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Надежда Стоицева Отдел КК, Община Пазарджик Главен специалист
567 567/08.04.2019 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Анна Пашова Кметство с. Звъничево, Община Пазарджик Главен специалист
568 568/08.04.2019 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Анна Пашова Кметство с. Звъничево, Община Пазарджик Главен специалист
569 569/08.04.2019 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І Веселина Янова Кметство с. Цар Асен, Община Пазарджик Главен специалист
570 570/08.04.2019 Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ Веселина Янова Кметство с. Цар Асен, Община Пазарджик Главен специалист

571

571/08.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Пашова

Кметство с. Юнаците, Община Пазарджик

Главен специалист

572

572/08.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иванка Пашова

Кметство с. Юнаците, Община Пазарджик

Главен специалист

573

573/18.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Димитрина Пищронева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

574

574/18.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Димитрина Пищронева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

575

575/22.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Магдалена Манолова

Кметство с. Главиница, Община Пазарджик

Главен специалист

576

576/22.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Диана Стоименова Николова

Кметство с. Драгор, Община Пазарджик

Главен специалист

577

577/22.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Диана Стоименова Николова

Кметство с. Драгор, Община Пазарджик

Главен специалист

578

578/22.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Десислава Стоянова Ташкова

Кметство с. Драгор, Община Пазарджик

Главен специалист

579

579/22.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Десислава Стоянова Ташкова

Кметство с. Драгор, Община Пазарджик

Главен специалист

580

580/23.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Галя Кочева

Кметство с. Юнаците, Община Пазарджик

Главен специалист

581

581/23.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Галя Кочева

Кметство с. Юнаците, Община Пазарджик

Главен специалист

582

582/23.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Жана Ганева

Кметство с. Величково, Община Пазарджик

Главен специалист

583

583/23.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Жана Ганева

Кметство с. Величково, Община Пазарджик

Главен специалист

584

584/23.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Загарьова

Кметство с. Величково, Община Пазарджик

Главен специалист

585

585/23.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Загарьова

Кметство с. Величково, Община Пазарджик

Главен специалист

586

586/23.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Димитър Шалдъров

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

587

587/23.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Димитър Шалдъров

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

588

588/23.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Стоянова

Кметство с. Априлци, Община Пазарджик

Главен специалист

589

589/23.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иванка Стоянова

Кметство с. Априлци, Община Пазарджик

Главен специалист

590

590/24.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Виолетка Димитрова

Кметство с. Пищигово, Община Пазарджик

Главен специалист

591

591/24.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Виолетка Димитрова

Кметство с. Пищигово, Община Пазарджик

Главен специалист

592

592/30.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Димитричка Ладжова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

593

593/30.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Димитричка Ладжова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

594

594/30.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Павлина Павлова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

595

595/30.04.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Павлина Павлова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

596

596/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Калинка Ламбрева

Кметство с. Мирянци, Община Пазарджик

Главен специалист

597

597/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Калинка Ламбрева

Кметство с. Мирянци, Община Пазарджик

Главен специалист

598

598/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Костадинка Илчевска

Кметство с. Ивайло, Община Пазарджик

Главен специалист

599

599/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Костадинка Илчевска

Кметство с. Ивайло, Община Пазарджик

Главен специалист

600

600/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоянка Игнатова

Кметство с. Ивайло, Община Пазарджик

Главен специалист

601

601/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стоянка Игнатова

Кметство с. Ивайло, Община Пазарджик

Главен специалист

602

602/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стойка Белнейска

Кметство с. Ивайло, Община Пазарджик

Главен специалист

603

603/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стойка Белнейска

Кметство с. Ивайло, Община Пазарджик

Главен специалист

604

604/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Веска Маркова

Кметство с. Дебращица, Община Пазарджик

Главен специалист

605

605/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Веска Маркова

Кметство с. Дебращица, Община Пазарджик

Главен специалист

606

606/02.05.0219

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ирина Славкова

Кметство с. Дебращица, Община Пазарджик

Главен специалист

607

607/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ирина Славкова

Кметство с. Дебращица, Община Пазарджик

Главен специалист

608

608/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Донгова

Кметство с. Пищигово, Община Пазарджик

Главен специалист

609

609/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пенка Донгова

Кметство с. Пищигово, Община Пазарджик

Главен специалист

610

610/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Валентина Морунова

Кметство с. Паталеница, Община Пазарджик

Главен специалист

611

611/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Валентина Морунова

Кметство с. Паталеница, Община Пазарджик

Главен специалист

612

612/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Георгиева

Кметство с. Паталеница, Община Пазарджик

Главен специалист

613

613/02.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пенка Георгиева

Кметство с. Паталеница, Община Пазарджик

Главен специалист

614

614/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ваня Гюрова

ДГ с. Братаница

Директор

615

615/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ваня Гюрова

ДГ с. Братаница

Директор

616

616/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Георги Шикерджиев

БМ ПО , Община Пазарджик

Управител

617

617/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Георги Шикерджиев

БМ ПО , Община Пазарджик

Управител

618

618/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Недялка Нонова

Кметство с. Мокрище, Община Пазарджик

Главен специалист

619

619/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Недялка Нонова

Кметство с. Мокрище, Община Пазарджик

Главен специалист

620

620/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Надя Фърцова

Отдел КК, Община Пазарджик

Старши експерт

621

621/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Надя Фърцова

Отдел КК, Община Пазарджик

Старши експерт

622

622/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ивайло Шанов

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

623

623/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ивайло Шанов

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

624

624/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Женя Александрова

Кметство с. Говедаре, Община Пазарджик

Главен специалист

625

625/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Женя Александрова

Кметство с. Говедаре, Община Пазарджик

Главен специалист

626

626/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иван Александров

отдел КК, Община Пазарджик

Главен експерт

627

627/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иван Александров

отдел КК, Община Пазарджик

Главен експерт

628

628/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Петко Коцев

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

629

629/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Петко Коцев

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

630

630/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Венета Кобакова

Кметство с. Мокрище, Община Пазарджик

Главен специалист

631

631/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Венета Кобакова

Кметство с. Мокрище, Община Пазарджик

Главен специалист

632

632/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Банкова

ДГ с. Мокрище, Община Пазарджик

Директор

633

633/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пенка Банкова

ДГ с. Мокрище, Община Пазарджик

Директор

634

634/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елена Атанасова

Кметство с. Синитево, Община Пазарджик

Главен специалист

635

635/03.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Елена Атанасова

Кметство с. Синитево, Община Пазарджик

Главен специалист

636

636/05.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Чалъкова

ДГ с. Величково, Община Пазарджик

Директор

637

637/05.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Чалъкова

ДГ с. Величково, Община Пазарджик

Директор

638

638/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елена Илчева

Кметство с. Ляхово, Община Пазарджик

Главен специалист

639

639/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Елена Илчева

Кметство с. Ляхово, Община Пазарджик

Главен специалист

640

640/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Галя Дончева

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

641

641/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Галя Дончева

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

642

642/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Магдалена Манолова

Кметство с. Главиница, Община Пазарджик

Главен специалист

643

643/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Магдалена Манолова

Кметство с. Главиница, Община Пазарджик

Главен специалист

644

644/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Антония Петрова

ДГ с. Алеко Константиново

Директор

645

645/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоянка Пенева

ДГ с. Главиница, Община Пазарджик

Директор

646

646/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стоянка Пенева

ДГ с. Главиница, Община Пазарджик

Директор

647

647/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Йорданка Шаркова

ДГ с. Црънча, Община Пазарджик

Директор

648

648/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Йорданка Шаркова

ДГ с. Црънча, Община Пазарджик

Директор

649

649/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Меглена Недкова

Кметство с. Говедаре, Община Пазарджик

Главен специалист

650

650/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Меглена Недкова

Кметство с. Говедаре, Община Пазарджик

Главен специалист

651

651/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Екатерина Василева

Кметство с. Братаница, Община Пазарджик

Главен специалист

652

652/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Екатерина Василева

Кметство с. Братаница, Община Пазарджик

Главен специалист

653

653/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Сергей Шербетов

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен експерт

654

654/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Сергей Шербетов

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен експерт

655

655/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Камберова

Кметство с. Росен, Община Пазарджик

Главен специалист

656

656/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Камберова

Кметство с. Росен, Община Пазарджик

Главен специалист

657

657/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стойна Борисова

Кметство с. Росен, Община Пазарджик

Главен специалист

658

658/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стойна Борисова

Кметство с. Росен, Община Пазарджик

Главен специалист

659

659/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Надя Копанова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен експерт

660

660/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Надя Копанова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен експерт

661

661/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мариана Василева

ДГ с. Дебращица

Директор

662

662/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мариана Василева

ДГ с. Дебращица

Директор

663

663/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Бойка Николова

Кметство с.Братаница, Община Пазарджик

Главен специалист

664

664/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Бойка Николова

Кметство с.Братаница, Община Пазарджик

Главен специалист

665

665/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Жозефина Сертова

ДГ "Юрий Гагарин" гр. Пазарджик

Директор

666

666/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Жозефина Сертова

ДГ "Юрий Гагарин" гр. Пазарджик

Директор

667

667/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Вили Филипова

Кметство с. Огняново, Община Пазарджик

Главен специалист

668

668/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Вили Филипова

Кметство с. Огняново, Община Пазарджик

Главен специалист

669

669/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Анка Кочева

Кметство с. Алеко Константиново, Община Пазарджик

Главен специалист

670

670/07.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Анка Кочева

Кметство с. Алеко Константиново, Община Пазарджик

Главен специалист

671

671/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Йорданка Тодорова

Кметство с. Хаджиево, Община Пазарджик

Главен специалист

672

672/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Йорданка Тодорова

Кметство с. Хаджиево, Община Пазарджик

Главен специалист

673

673/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Ваклинова

Кметство с. Хаджиево, Община Пазарджик

Главен специалист

674

674/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Ваклинова

Кметство с. Хаджиево, Община Пазарджик

Главен специалист

675

675/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Веселка Петкова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

676

676/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Веселка Петкова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

677

677/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Живка Спасова

ДГ "В. Терешкова" гр. Пазарджик

Директор

678

678/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Живка Спасова

ДГ "В. Терешкова" гр. Пазарджик

Директор

679

679/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Адриана Вачева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

680

680/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Адриана Вачева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

681

681/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Даниела Серкеджиева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

682

682/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Даниела Серкеджиева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

683

683/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Цветанка Караджова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

684

684/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Цветанка Караджова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

685

685/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Славка Налбантова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

686

686/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Славка Налбантова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

687

687/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Боряна Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник сектор

688

688/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Боряна Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник сектор

689

689/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стойчо Гълъбинов

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

690

690/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стойчо Гълъбинов

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

691

691/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Люся Анова

Кметство с. Черногорово, Община Пазарджик

Главен специалист

692

692/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Люся Анова

Кметство с. Черногорово, Община Пазарджик

Главен специалист

693

693/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Атанаска Тричкова

Кметство с. Черногорово, Община Пазарджик

Главен специалист

694

694/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Атанаска Тричкова

Кметство с. Черногорово, Община Пазарджик

Главен специалист

695

695/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Тотка Вълкова

Кметство с. Сбор,      Община Пазарджик

Главен специалист

696

696/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Тотка Вълкова

Кметство с. Сбор,      Община Пазарджик

Главен специалист

697

697/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Катерина Георгиева

ДГ с. Огняново, Община Пазарджик

Директор

698

698/08.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Катерина Георгиева

ДГ с. Огняново, Община Пазарджик

Директор

699

699/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Катерина Бабачева

Кметство с. Овчеполци, Община Пазарджик

Главен специалист

700

700/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Катерина Бабачева

Кметство с. Овчеполци, Община Пазарджик

Главен специалист

701

701/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоименка Терзова

Кметство с. Добровница, Община Пазарджик

Главен специалист

702

702/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стоименка Терзова

Кметство с. Добровница, Община Пазарджик

Главен специалист

703

703/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Илиева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

704

704/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Илиева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

705

705/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Цветанка Пунтева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

706

706/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Цветанка Пунтева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

707

707/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Венцислава Стоилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

708

708/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Венцислава Стоилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

709

709/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Анна Телбизова

Община Пазарджик

Вътрешен одитор

710

710/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Анна Телбизова

Община Пазарджик

Вътрешен одитор

711

711/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Асен Велчев

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

712

712/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Асен Велчев

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

713

713/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Веселина Димитрова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Младши експерт

714

714/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Веселина Димитрова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Младши експерт

715

715/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Адриана Бостанджийска

Община Пазарджик

Вътрешен одитор

716

716/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Адриана Бостанджийска

Община Пазарджик

Вътрешен одитор

717

717/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Славейко Комсалов

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Директор

718

718/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Славейко Комсалов

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Директор

719

719/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Василка Спасова

Кметство с. Синитево, Община Пазарджик

Главен специалист

720

720/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Василка Спасова

Кметство с. Синитево, Община Пазарджик

Главен специалист

721

721/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Анна Николова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши юрисконсулт

722

722/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Анна Николова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши юрисконсулт

723

723/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоянка Спасова

Кметство с. Огняново, Община Пазарджик

Главен специалист

724

724/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стоянка Спасова

Кметство с. Огняново, Община Пазарджик

Главен специалист

725

725/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ненка Велкушанова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

726

726/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ненка Велкушанова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

727

727/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Дафинка Костадинова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

728

728/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Дафинка Костадинова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

729

729/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Таня Илкова

ДГ с. Звъничево, Община Пазарджик

Директор

730

730/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Таня Илкова

ДГ с. Звъничево, Община Пазарджик

Директор

731

731/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Славка Стоянова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

732

732/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Славка Стоянова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

733

733/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Десислава Данова

Кметство с. Огняново, Община Пазарджик

Главен специалист

734

734/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Десислава Данова

Кметство с. Огняново, Община Пазарджик

Главен специалист

735

735/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Таня Ташева

Кметство с. Тополи дол, Община Пазарджик

Главен специалист

736

736/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Таня Ташева

Кметство с. Тополи дол, Община Пазарджик

Главен специалист

737

737/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Рангелова

Кметство с. Добровница, Община Пазарджик

Главен специалист

738

738/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иванка Рангелова

Кметство с. Добровница, Община Пазарджик

Главен специалист

739

739/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Петя Кръстева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник сектор

740

740/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Петя Кръстева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник сектор

741

741/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Стойчева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

742

742/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Стойчева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

743

743/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Малина Ганчева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

744

744/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Малина Ганчева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

745

745/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Гергана Кашева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

746

746/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Гергана Кашева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

747

747/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Христо Вълков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

748

748/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Христо Вълков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

749

749/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Женя Янкулова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

750

750/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Женя Янкулова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

751

751/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Адриана Чаушева

ДГ с. Черногорово, Община Пазарджик

Директор

752

752/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Адриана Чаушева

ДГ с. Черногорово, Община Пазарджик

Директор

753

753/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Любка Кръстанова

Кметство с. Црънча, Община Пазарджик

Главен специалист

754

754/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Любка Кръстанова

Кметство с. Црънча, Община Пазарджик

Главен специалист

755

755/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Васка Коларова

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Младши експерт

756

756/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Васка Коларова

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Младши експерт

757

757/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Юлия Гивечева

Кметство с.Главиница, Община Пазарджик

Главен специалист

758

758/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Юлия Гивечева

Кметство с. Главиница, Община Пазарджик

Главен специалист

759

759/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ангелина Иванова

ДГ "Снежанка", гр.Пазарджик

Директор

760

760/09.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ангелина Иванова

ДГ "Снежанка", гр. Пазарджик

Директор

761

761/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Галина Величкова

Кметство с. Звъничево, Община Пазарджик

Главен специалист

762

762/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Галина Величкова

Кметство с. Звъничево, Община Пазарджик

Главен специалист

763

763/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Спаска Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

764

764/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Спаска Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

765

765/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Златка Хрисчева

Кметство с. Крали Марко, Община Пазарджик

Главен специалист

766

766/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Златка Хрисчева

Кметство с. Крали Марко, Община Пазарджик

Главен специалист

767

767/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Теменушка Иванова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

768

768/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Теменушка Иванова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

769

769/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Татяна Темнилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

770

770/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Татяна Темнилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

771

771/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Силвия Баташка

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

772

772/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Силвия Баташка

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

773

773/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Петя Иванова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

774

774/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Петя Иванова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

775

775/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Невена Ташева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

776

776/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Невена Ташева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

777

777/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Асен Бажлеков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

778

778/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Асен Бажлеков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

779

779/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Албена Гергова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

780

780/10.05.219

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Албена Гергова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

781

781/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Цонка Гайдаджийска

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

782

782/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Цонка Гайдаджийска

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

783

783/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Недялка Златарева

Кметство с. Овчеполци, Община Пазарджик

Главен специалист

784

784/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Недялка Златарева

Кметство с. Овчеполци, Община Пазарджик

Главен специалист

785

785/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Инна Церовска

Младежки дом- Пазарджик

Директор

786

786/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Инна Церовска

Младежки дом- Пазарджик

Директор

787

787/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Николай Николов

Община Пазарджик

Служител по сигурността на информацията

788

788/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Николай Николов

Община Пазарджик

Служител по сигурността на информацията

789

789/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Марин Янков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

790

790/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Марин Янков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

791

791/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иван Сотиров

Дирекция СТОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

792

792//10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иван Сотиров

Дирекция СТОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

793

793/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Славка Стойчева

Дирекция СТОС,     Община Пазарджик

Директор

794

794/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Славка Стойчева

Дирекция СТОС,     Община Пазарджик

Директор

795

795/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Диана Търпова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

796

796/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Диана Търпова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

797

797/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Душка Ширинян

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен касиер

798

798/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Душка Ширинян

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен касиер

799

799/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ганка Арабова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

800

800/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ганка Арабова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

801

801/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Гергана Грозданова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

802

802/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Гергана Грозданова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

803

803/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Йорданка Ботева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

804

804/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Йорданка Ботева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

805

805/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Веселина Пеева

ДГ с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Директор

806

806/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Веселина Пеева

ДГ с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Директор

807

807/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Костадинка Димитрова

ДГ с. Паталеница, Община Пазарджик

Директор

808

808/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Костадинка Димитрова

ДГ с. Паталеница, Община Пазарджик

Директор

809

809/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Георги Гайдаров

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Директор

810

810/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Георги Гайдаров

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Директор

811

811/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Йосифова

ДГ с. Сарая

Директор

812

812/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Йосифова

ДГ с. Сарая

Директор

813

813/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елисавета Събева

Кметство с. Гелеменово, Община Пазарджик

Главен специалист

814

814/10.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Елисавета Събева

Кметство с. Гелеменово, Община Пазарджик

Главен специалист

815

815/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Емилия Шопова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

816

816/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Емилия Шопова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

817

817/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Зоя Стоянова

ДГ с. Синитово, Община Пазарджик

Директор

818

818/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Зоя Стоянова

ДГ с. Синитово, Община Пазарджик

Директор

819

819/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Илка Енчева

ДГ Радост, Община Пазарджик

Директор

820

820/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Илка Енчева

ДГ Радост, Община Пазарджик

Директор

821

821/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Зорница Минчева

Кметство с. Сарая, Община Пазарджик

Главен специалист

822

822/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Зорница Минчева

Кметство с. Сарая, Община Пазарджик

Главен специалист

823

823/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Валя Божилова

Кметство с. Гелеменово, Община Пазарджик

Главен специалист

824

824/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Валя Божилова

Кметство с. Гелеменово, Община Пазарджик

Главен специалист

825

825/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Невенка Никленова

Кметство с. Црънча, Община Пазарджик

Главен специалист

826

826/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Невенка Никленова

Кметство с. Црънча, Община Пазарджик

Главен специалист

827

827/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ралица Гогова

ДГ с. Овчеполци, Община Пазарджик

Директор

828

828/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ралица Гогова

ДГ с. Овчеполци, Община Пазарджик

Директор

829

829/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мариана Лазарова

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

830

830/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мариана Лазарова

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

831

831/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Яна Гергинска

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

832

832/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Яна Гергинска

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

833

833/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ненка Стоянова

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

834

834/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ненка Стоянова

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

835

835/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елисавета Аргирова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

836

836/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Елисавета Аргирова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

837

837/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоянка Илиева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

838

838/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стоянка Илиева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

839

839/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Кънева

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

840

840/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пенка Кънева

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

841

841/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Диана Йорданова

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

842

842/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Диана Йорданова

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

843

843/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Петринка Ангелова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

844

844/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Петринка Ангелова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

845

845/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пламенка Виячева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен юрисконсулт

846

846/13.05.0219

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пламенка Виячева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен юрисконсулт

847

847/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Георги Дундаров

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

848

848/13.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Георги Дундаров

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

849

849/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Вълкова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

850

850/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иванка Вълкова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

851

851/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Надежда Дончева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

852

852/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Надежда Дончева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

853

853/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Татяна Атанасова

ДГ "Дъга" гр. Пазарджик, Община Пазарджик

Директор

854

854/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Татяна Атанасова

ДГ "Дъга" гр. Пазарджик, Община Пазарджик

Директор

855

855/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Анна Илиева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

856

856/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Анна Илиева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

857

857/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Йорданка Мизова-Гергененова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

858

858/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Йорданка Мизова-Гергененова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

859

859/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Гергана Попова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши юрисконсулт

860

860/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Гергана Попова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши юрисконсулт

861

861/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Виолета Минова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

862

862/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Виолета Минова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

863

863/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Венелина Бодурова

ДГ "Калина Малина", Община Пазарджик

Директор

864

864/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Венелина Бодурова

ДГ "Калина Малина", Община Пазарджик

Директор

865

865/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Лилия Петрова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши експерт

866

866/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Лилия Петрова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши експерт

867

867/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Велина Витекова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

868

868/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Велина Витекова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

869

869/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Румен Кожухаров

Община Пазарджик

Секретар

870

870/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Румен Кожухаров

Община Пазарджик

Секретар

871

871/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ана Смиленова

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

872

872/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ана Смиленова

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

873

873/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Антоанета Бангеева

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

874

874/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Антоанета Бангеева

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

875

875/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Магдалена Гьорева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

876

876/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Магдалена Гьорева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

877

877/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елица Мусева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

878

878/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Елица Мусева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

879

879/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Деница Павлова-Кълвачева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

880

880/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Деница Павлова-Кълвачева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

881

881/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Борис Хаджийски

РИМ гр. Пазарджик

Директор

882

882/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Борис Хаджийски

РИМ гр. Пазарджик

Директор

883

883/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Любка Гайтанджиева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен кексперт

884

884/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Любка Гайтанджиева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен кексперт

885

885/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Антония Петрова

ДГ с. Алеко Константиново

Директор

886

886/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Антония Петрова

ДГ с. Алеко Константиново

Директор

887

887/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Леон Бабачев

ХГ "Станислав Доспевски" гр. Пазарджик

Директор

888

888/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Леон Бабачев

ХГ "Станислав Доспевски" гр. Пазарджик

Директор

889

889/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоян Атанасов

Дирекциа ПАО, Община Пазарджик

Главен специалист

890

890/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стоян Атанасов

Дирекциа ПАО, Община Пазарджик

Главен специалист

891

891/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Николина Михова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

892

892/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Николина Михова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

893

893/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ирена Стоянова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Началник отдел

894

894/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ирена Стоянова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Началник отдел

895

895/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Николина Бизюрева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

896

896/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Николина Бизюрева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

897

897/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Блага Янкова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

898

898/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Блага Янкова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

899

899/14.05.219

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ганка Маркова

БМ " Обредни дейности", Община Пазарджик

Управител

900

900/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ганка Маркова

БМ " Обредни дейности", Община Пазарджик

Управител

901

901/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Румен Стефанов

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Началник отдел

902

902/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Румен Стефанов

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Началник отдел

903

903/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Емилия Спасова

ОДК гр. Пазарджик

Директор

904

904/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Емилия Спасова

ОДК гр. Пазарджик

Директор

905

905/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоимен Спасов

БМ "СУОПКД", Община Пазарджик

Управител

906

906/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стоимен Спасов

БМ "СУОПКД", Община Пазарджик

Управител

907

907/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Лилияна Илиева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

908

908/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Лилияна Илиева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

909

909/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Татяна Попатанасова

ДГ с. Говедаре

Директор

910

910/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Татяна Попатанасова

ДГ с. Говедаре

Директор

911

911/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Райна Симеонова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

912

912/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Райна Симеонова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

913

913/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Донка Терзийска

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Началник отдел

914

914/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Донка Терзийска

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Началник отдел

915

915/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Десислава Кръстева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Счетоводител

916

916/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Десислава Кръстева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Счетоводител

917

917/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Райна Котрабакова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

918

918/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Райна Котрабакова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

919

919/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Радостина Минчева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши експерт

920

920/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Радостина Минчева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши експерт

921

921/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Соня Тенкова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

922

922/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Соня Тенкова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

923

923/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Капитанска

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши специалист

924

924/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пенка Капитанска

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши специалист

925

925/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Атанаска Въгларова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Началник отдел

926

926/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Атанаска Въгларова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Началник отдел

927

927/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стефка Якимова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Началник отдел

928

928/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стефка Якимова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Началник отдел

929

929/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Татяна Папазова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Директор

930

930/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Татяна Папазова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Директор

931

931/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Милена Митрева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

932

932/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Милена Митрева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

933

933/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Юлиана Гугуткова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши експерт

934

934/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Юлиана Гугуткова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши експерт

935

935/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Лазарина Натова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Юрисконсулт

936

936/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Лазарина Натова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Юрисконсулт

937

937/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Лиляна Караджова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

938

938/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Лиляна Караджова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

939

939/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Антоанета Генова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

940

940/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Антоанета Генова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

941

941/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Денка Миндова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

942

942/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Денка Миндова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

943

943/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Анка Карагеоргиева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

944

944/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Анка Карагеоргиева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

945

945/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Шантова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

946

946/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Шантова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

947

947/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Красимира Радулова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

948

948/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Красимира Радулова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

949

949/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Димитър Стоянов

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

950

950/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Димитър Стоянов

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

951

951/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Грозденка Гявурова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

952

952/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Грозденка Гявурова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

953

953/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Дупчанова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

954

954/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Дупчанова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

955

955/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Милена Метева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши специалист

956

956/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Милена Метева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши специалист

957

957/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Гергана Петкова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

958

958/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Гергана Петкова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

959

959/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мая Бойчева

ДГ "Слънчо" гр. Пазарджик

Директор

960

960/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мая Бойчева

ДГ "Слънчо" гр. Пазарджик

Директор

961

961/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Величка Паскалева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

962

962/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Величка Паскалева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

963

963/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Костадинова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

964

964/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иванка Костадинова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

965

965/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Росица Божилова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

966

966/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Росица Божилова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

967

967/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Минко Минков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

968

968/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Минко Минков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

969

969/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Албена Айналиева

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

970

970/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Албена Айналиева

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

971

971/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Теодора Коева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

972

972/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Теодора Коева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

973

973/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Милка Серева

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

974

974/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Милка Серева

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

975

975/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ваня Дюлгерова

отдел КК, Община Пазарджик

Младши експерт

976

976/14.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ваня Дюлгерова

отдел КК, Община Пазарджик

Младши експерт

977

977/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Димитрия Церова

БМ "ОСДУ", Община Пазарджик

Директор

978

978/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Димитрия Церова

БМ "ОСДУ", Община Пазарджик

Директор

979

979/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Вергиния Вълкова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Началник отдел

980

980/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Вергиния Вълкова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Началник отдел

981

981/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Георги Стефанов

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

982

982/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Георги Стефанов

отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

983

983/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Панова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

984

984/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пенка Панова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

985

985/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Даниела Щерева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

986

986/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Даниела Щерева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

987

987/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Александра Михова

ДГ "Върбица" гр. Пазарджик

Директор

988

988/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Александра Михова

ДГ "Върбица" гр. Пазарджик

Директор

989

989/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Ива Забуртова

отдел КК, Община Пазарджик

Началник отдел

990

990/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Ива Забуртова

отдел КК, Община Пазарджик

Началник отдел

991

991/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Гергана Табакова

Дирекция ОК

Директор

992

992/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Гергана Табакова

Дирекция ОК

Директор

993

993/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Андрей Генов

ЦПЛР гр. Пазарджик, Община Пазарджик

Директор

994

994/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Андрей Генов

ЦПЛР гр. Пазарджик, Община Пазарджик

Директор

995

995/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Емилия Нонинова

ДГ с. Добровница

Директор

996

996/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Емилия Нонинова

ДГ с. Добровница

Директор

997

997/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Златка Ибишева

Дирекция СТОС

Главен експерт

998

998/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Златка Ибишева

Дирекция СТОС

Главен експерт

999

999/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Спас Бояджиев

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен експерт

1000

1000/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Спас Бояджиев

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен експерт

1001

1001/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Емилия Делирадева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

1002

1002/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Емилия Делирадева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

1003

1003/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Вяра Пейкина

ДГ "Зорница" гр. Пазарджик

Директор

1004

1004/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Вяра Пейкина

ДГ "Зорница" гр. Пазарджик

Директор

1005

1005/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Венета Иванова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1006

1006/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Венета Иванова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1007

1007/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Лазар Халачев

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1008

1008/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Лазар Халачев

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1009

1009/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Венета Ценова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Началник отдел

1010

1010/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Венета Ценова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Началник отдел

1011

1011/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Диляна Матакиева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен експерт

1012

1012/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Диляна Матакиева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен експерт

1013

1013/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Лъчезар Риков

РБ "Н. Фурнаджиев" гр. Пазарджик

Директор

1014

1014/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Лъчезар Риков

РБ "Н. Фурнаджиев" гр. Пазарджик

Директор

1015

1015/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Вяра Новакова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

1016

1016/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Вяра Новакова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

1017

1017/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Марияна Дончева

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Началник отдел

1018

1018/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Марияна Дончева

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Началник отдел

1019

1019/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иван Стефанова

БМ "СПЖФНСИ", Община Пазарджик

Управител

1020

1020/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иван Стефанова

БМ "СПЖФНСИ", Община Пазарджик

Управител

1021

1021/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Спаска Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

1022

1022/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Спаска Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

1023

1023/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Татяна Желева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

1024

1024/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Татяна Желева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

1025

1025/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Боряна Исова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

1026

1026/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Боряна Исова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

1027

1027/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Иванка Панкева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен експерт

1028

1028/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Иванка Панкева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен експерт

1029

1029/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Николина Димитрова

ДГ с. Хаджиево

Директор

1030

1030/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Николина Димитрова

ДГ с. Хаджиево

Директор

1031

1031/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Нели Тараланска

ДГ с. Мирянци

Директор

1032

1032/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Нели Тараланска

ДГ с. Мирянци

Директор

1033

1033/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Елена Генова

ДГ "Пролет" гр. Пазарджик

Директор

1034

1034/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Елена Генова

ДГ "Пролет" гр. Пазарджик

Директор

1035

1035/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Гергана Златанова

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

1036

1036/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Гергана Златанова

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

1037

1037/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Димка Чалъкова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1038

1038/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Димка Чалъкова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1039

1039/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Любомир Михайлов

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

1040

1040/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Любомир Михайлов

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

1041

1041/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Атанас Чолаков

Ансамбъл за народни песни и танци гр. Пазарджик

Главен художествен ръководител

1042

1042/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Атанас Чолаков

Ансамбъл за народни песни и танци гр. Пазарджик

Главен художествен ръководител

1043

1043/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Илия Томов

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

1044

1044/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Илия Томов

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

1045

1045/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Костадин Малинин

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен експерт

1046

1046/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Костадин Малинин

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен експерт

1047

1047/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Веселина Георгиева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

1048

1048/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Веселина Георгиева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

1049

1049/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Руска Иванова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1050

1050/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Руска Иванова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1051

1051/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Илия Филипов

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

1052

1052/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Илия Филипов

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

1053

1053/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Андреана Петкова

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

1054

1054/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Андреана Петкова

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

1055

1055/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Богалина Караджова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши специалист

1056

1056/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Богалина Караджова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши специалист

1057

1057/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Диана Георгиева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Счетоводител

1058

1058/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Диана Георгиева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Счетоводител

1059

1059/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Мария Генова

ДГ с. Ивайло, Община Пазарджик

Директор

1060

1060/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Мария Генова

ДГ с. Ивайло, Община Пазарджик

Директор

1061

1061/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Пенка Василева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши специалист

1062

1062/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Пенка Василева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши специалист

1063

1063/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Александра Александрова

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

1064

1064/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Александра Александрова

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

1065

1065/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Бисерка Трайкова

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Секретар на МКБППМН

1066

1066/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Бисерка Трайкова

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Секретар на МКБППМН

1067

1067/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Венета Балабанова

ДГ "Юначе" с. Юнаците, Община Пазарджик

Директор

1068

1068/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Георги Пейчев

Община Пазарджик

Финансов контрольор

1069

1069/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Георги Пейчев

Община Пазарджик

Финансов контрольор

1070

1070/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Теодора Кръстева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

1071

1071/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Теодора Кръстева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

1072

1072/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Христо Опанов

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

1073

1073/15.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Христо Опанов

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

1074

1074/23.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Стоянка Трифонова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Счетоводител

1075

1075/23.05.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Стоянка Трифонова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Счетоводител

1076

1076/03.06.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Блага Янкова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

1077

1077/10.6.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Борис Кошеджийски

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

1078

1078/10.06.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Борис Кошеджийски

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

1079

1079/15.06.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Гергана Златанова

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

1080

1080/01.07.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Радка Атанасова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Младши специалист

1081

1081/01.07.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Радка Атанасова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Младши специалист

1082

1082/08.07.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Северина Грозданова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

1083

1083/08.07.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Северина Грозданова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

1084

1084/17.07.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Гайтана Димитрова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

1085

1085/17.07.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Гайтана Димитрова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

1086

1086/20.08.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Димитър Острев

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1087

1087/20.08.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Димитър Острев

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

1088

1088/04.10.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част І

Галина Танева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Счетоводител

1089

1089/04.10.2019

Декларация по чл. 35,     ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,       част ІІ

Галина Танева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Счетоводител