ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на Декларации по чл. 35,ал.1,т.1 и 3 от ЗПКОНПИ

назад

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК- Декларации по чл. 35,ал.1,т.1 и 3 от ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР- Списък на Лица по § 2 , ал. 1, т. 1, т.2, т.3 и т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ

 

Входящ №

Дата

Вид на декларацията по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Име, фамилия

Месторабота

Длъжност

1

20.4.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Димитрина Пищронева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

2

20.4.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Надя Копанова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен експерт

3

20.4.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Румен Кожухаров

Община Пазарджик

Секретар на община

4

24.4.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Пламенка Виячева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Началник отдел

5

26.4.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Николай Николов

Община Пазарджик

Служител по сигурността на информацията

6

26.4.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Анна Николова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши юрисконсулт

7

 

 

 

 

 

8

26.4.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Димитричка Ладжова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

9

26.4.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Павлина Павлова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

10

26.4.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Костадин Малинин

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен експерт

11

 

 

 

 

 

12

10.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Сергей Шербетов

Дирекция ОК,   Община Пазарджик

Главен експерт

13

10.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Мария Петрова

ДГ с. Сарая

Директор

14

10.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Георги Шикерджиев

БМ "Паркинги и охрана", Община Пазарджик

Управител

15

10.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Гергана Табакова

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Директор

16

10.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Татяна Желева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

17

10.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Димка Чалъкова

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Главен специалист

18

10.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Илия Томов

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

19

10.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Гергана Грозданова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

20

10.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Женя Янкулова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

21

 

 

 

 

 

22

11.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Северина Грозданова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

23

11.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Любомир Михайлов

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

24

11.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Иванка Вълкова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

25

11.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Албена Айналиева

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

26

11.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Ваня Дюлгерова

Отдел КК, Община Пазарджик

Младши експерт

27

11.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Ива Забуртова

Отдел КК, Община Пазарджик

Началник отдел

28

11.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Илка Господинова

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Главен специалист

29

11.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Теодора Кръстева

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

30

11.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Йорданка Мизова-Гергененова

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

31

11.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Любка Гайтанджиева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

32

11.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Лазар Халачев

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Главен специалист

33

11.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Венета Иванова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

34

 

 

 

 

 

35

11.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Адриана Чаушева

ДГ "Детелина"  

с. Черногорово

Директор

36

11.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Иванка Панкева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен експерт

37

11.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Веселина Димитрова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Младши експерт

38

11.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Нели Тараланска

ДГ "Детелина" 

с. Мирянци

Директор

39

11.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Теменушка Иванова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

40

11.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Марин Янков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

41

11.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Таня Илкова

ДГ "Щастливо детство" 

с. Звъничево

Директор

42

11.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Христо Вълков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Юрисконсулт

43

11.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Ненка Велкушанова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

44

14.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Мария Стойчева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

45

14.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Веселка Петкова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

46

14.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Татяна Атанасова

ДГ "Дъга" гр. Пазарджик

Директор

47

 

 

 

 

 

48

 

 

 

   

 

49

14.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Елица Мусева

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Главен специалист

50

14.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Георги Стефанов

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

51

14.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Костадинка Димитрова

ДГ "Детелина" с. Паталеница

Директор

52

14.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Магдалена Гьорева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

53

 

 

 

 

 

54

14.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Адриана Вачева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

55

 

 

 

 

 

56

14.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Венета Ценова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

57

14.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Леон Бабачев

Художествена галерия "Ст. Доспевски", гр. Пазарджик

Директор

58

14.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Ганка Маркова

БМ "Обредни дейности", Община Пазарджик

Управител

59

14.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Ваня Гюрова

Детска градина с. Братаница, Община Пазарджик

Директор

60

14.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Диана Георгиева

Дирекция ОК,     Община Пазарджик

Счетоводител

61

14.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Емилия Нонинова

Детска градина с. Добровница, Община Пазарджик

Директор

62

14.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Зоя Стоянова

Детска градина с. Синитово, Община Пазарджик

Директор

63

 

 

 

 

 

64

 

 

 

 

 

65

14.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Ралица Гогова

ДГ с. Овчеполци, Община Пазарджик

Директор

66

14.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Боряна Исова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

67

14.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Диана Търпова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

68

14.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Ганка Арабова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

69

14.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Гергана Кашева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Инспектор

70

14.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Спаска Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

71

 

 

 

 

 

72

14.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Цветанка Караджова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

73

14.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Даниела Серкеджиева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

74

14.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Невена Ташева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

75

14.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Йорданка Ботева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

76

14.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Боряна Лилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник сектор

77

14.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Славка Налбантова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

78

14.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Малина Ганчева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

79

14.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Петя Иванова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

80

14.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Славка Стойчева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Директор

81

14.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Татяна Попатанасова

ДГ "Зорница" с. Говедаре

Директор

82

14.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Ивайло Шанов

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

83

14.5.2018

       

84

15.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Спас Бояджиев

Дирекция ОК,     Община Пазарджик

Главен експерт

85

15.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Илия Филипов

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Старши специалист

86

15.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Гергана Попова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши юрисконсулт

87

15.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Илка Енчева

ДГ "Радост" гр. Пазарджик

Директор

88

15.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Китка Пириндева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

89

15.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Бисерка Трайкова

Дирекция ОК,     Община Пазарджик

Секретар МКБППМН

90

15.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Иванка Костадинова

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Старши специалист

91

15.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Николина Михова

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Главен специалист

92

15.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Георги Гайдаров

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Директор

93

15.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Силвия Баташка

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

94

15.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Татяна Темнилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

95

15.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Цонка Гайдаджийска

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

96

15.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Асен Бажлеков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

97

15.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Атанас Чолаков

Ансамбъл за народни песни и танци гр. Пазарджик

Главен художествен ръководител

98

15.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Албена Гергова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

99

15.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Стоян Атанасов

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

100

15.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Величка Ихтиманска

ДГ "Мир" с. Величково

Директор

101

15.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Богалина Караджова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши специалист

102

15.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Ангелина Иванова

ДГ "Снежанка" гр. Пазарджик

Директор

103

 

 

  

 

 

104

 

 

  

 

 

105

28.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Венета Балабанова

ДГ "Юначе" , с. Юнаците

Директор

106

28.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Жозефина Сертова

ДГ "Юрий Гагарин" гр. Пазарджик

Директор

107

28.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Румен Стефанов

Дирекция АТУ , Община Пазарджик

Началник отдел

108

30.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Мариана Василева

ДГ "Здравец" , с. Дебръщица

Директор

109

30.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Милка Серева

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

110

31.5.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Пенка Банкова

ДГ "Звънче" , с. Мокрище

Директор

111

1.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Елена Генова

ДГ "Пролет" гр. Пазарджик

Директор

112

1.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Емилия Шопова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

113

1.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Димитър Шалдъров

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

114

1.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Петринка Ангелова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

115

4.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Иванка Пашова

Кметство с. Юнаците, Община Пазарджик

Главен специалист

116

4.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Иван Сотиров

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

117

 

 

 

   

118

4.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Николина Димитрова

ДГ "Радост" с. Хаджиево

Директор

119

4.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Веска Маркова

Кметство с. Дебращица, Община Пазарджик

Главен специалист

120

4.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Анета Костадинова

ДГ "Зорница" гр. Пазарджик

Директор

121

4.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Йорданка Тодорова

Кметство с. Хаджиево, Община Пазарджик

Главен специалист

122

4.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Живка Спасова

ДГ "В. Терешкова" гр. Пазарджик

Директор

123

4.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Жана Ганева

Кметство с. Величково

Главен специалист

124

4.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Анка Кочева

Кметство с. Алеко Константиново, Община Пазарджик

Главен специалист

125

4.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Ирена Стоянова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Началник отдел

126

4.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Вяра Новакова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

127

4.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Десислава Кръстева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

128

5.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Калинка Ламбрева

Кметство с. Мирянци,  Община Пазарджик

Главен специалист

129

5.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Милена Митрева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

130

5.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Тотка Вълкова

Кметство с. Сбор,      Община Пазарджик

Главен специалист

131

5.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Вили Филипова

Кметство с. Огняново, Община Пазарджик

Главен специалист

132

 

 

 

 

 

133

5.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Стоянка Спасова

Кметство с. Огняново, Община Пазарджик

Главен специалист

134

5.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Веска Ненчева

ДГ  "Здравец", гр. Пазарджик

Директор

135

5.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Стоянка Илиева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши счетоводител

136

5.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Венета Кобакова

Кметство с. Мокрище, Община Пазарджик

Главен специалист

137

5.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Мария Илиева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

138

5.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Стоимен Спасов

БМ "СУОПКД", Община Пазарджик

Управител

139

5.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Галя Кочева

Кметство с. Юнаците, Община Пазарджик

Главен специалист

140

5.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Анна Телбизова

Община Пазарджик, отдел "Вътрешен одит"

Вътрешен одитор

141

5.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Елисавета Аргирова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

142

5.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Виолета Минова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

143

5.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Стоянка Пенева

ДГ "Радост" с. Главиница

Директор

144

5.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Иванка Стоянова

Кметство с. Априлци

Главен специалист

145

5.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Мария Загарьова

Кметство с. Величково, Община Пазарджик

Главен специалист

146

5.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Лъчезар Риков

РБ "Никола Фурнаджиев"

Директор

147

5.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Цветанка Пунтева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

148

5.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Денка Миндова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

149

5.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Йорданка Шаркова

ДГ с. Црънча, Община Пазарджик

Директор

150

5.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Анка Карагеоргиева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

151

5.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Грозденка Гявурова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

152

5.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Мария Дупчанова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

153

5.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Красимира Радулова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

154

5.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Ирина Славкова

Кметство с. Дебръщица,  Община Пазарджик

Главен специалист

155

5.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Юлиана Гугуткова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши експерт

156

5.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Магдалена Манолова

Кметство с. Главиница, Община Пазарджик

Главен специалист

157

5.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Теодора Коева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

158

5.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Лилия Петрова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши експерт

159

5.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Лиляна Караджова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

160

6.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Валентина Морунова

Кметство с. Паталеница, Община Пазарджик

Главен специалист

161

6.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Атанаска Тричкова

Кметство с. Черногорово, Община Пазарджик

Главен специалист

162

6.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Мария Ваклинова

Кметство с. Хаджиево, Община Пазарджик

Главен специалист

163

6.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Радостина Минчева

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Младши експерт

164

6.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Марияна Лазарова

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

165

6.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Костадинка Илчевска

Кметство с. Ивайло, Община Пазарджик

Главен специалист

166

6.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Инна Церовска

БМ " Младежки дом", Община Пазарджик

Ръководител

167

6.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Марияна Дончева

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Началник отдел

168

 

 

 

 

 

169

6.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Мая Бойчева

ДГ  "Слънчо", гр. Пазарджик

Директор

170

6.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Стойка Белнейска

Кметство с. Ивайло, Община Пазарджик

Главен специалист

171

6.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Стоименка Терзова

Кметство с. Добровница, Община Пазарджик

Главен специалист

172

6.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Иванка Рангелова

Кметство с. Добровница, Община Пазарджик

Главен специалист

173

6.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Катерина Георгиева

ДГ  "Пролет", с. Огняново

Директор

174

6.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Лазарина Натова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Юрисконсулт

175

6.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Соня Тенкова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

176

6.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Райна Котрабакова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

177

6.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Пенка Капитанска

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

178

6.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Виолетка Димитрова

Кметство с. Пищигово, Община Пазарджик

Главен специалист

179

6.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Пенка Донгова

Кметство с. Пищигово, Община Пазарджик

Главен специалист

180

 

 

 

 

 

181

6.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Любка Кръстанова

Кметство с. Црънча, Община Пазарджик

Главен специалист

182

6.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Славка Стоянова

Дирекция АТУ , Община Пазарджик

Старши специалист

183

6.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Асен Велчев

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

184

6.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Василка Спасова

Кметство с. Синитево, Община Пазарджик

Главен специалист

185

6.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Стефка Якимова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Началник отдел

186

6.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Елисавета Събева

Кметство с. Гелеменово, Община Пазарджик

Главен специалист

187

6.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Росица Божилова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Главен експерт

188

6.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Женя Александрова

Кметство с. Говедаре, Община Пазарджик

Главен специалист

189

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Стоянка Игнатова

Кметство с. Ивайло, Община Пазарджик

Главен специалист

190

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Венелина Бодурова

ДГ " Калина Малина" гр. Пазарджик

Директор

191

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Дафинка Костадинова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

192

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Яна Гергинска

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

193

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Пенка Кънева

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

194

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Катерина Бабачева

Кметство с. Овчеполци, Община Пазарджик

Главен специалист

195

 

 

 

 

 

196

 

 

 

 

 

197

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Велина Витекова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

198

 

 

 

 

 

199

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

201

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Диана Йорданова

Отдел КК, Община Пазарджик

Главен специалист

202

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Пенка Панова

Дирекция АТУ , Община Пазарджик

Главен специалист

203

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Андреана Петкова

Дирекция ОК,   Община Пазарджик

Главен специалист

204

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Недялка Златарева

Кметство с. Овчеполци, Община Пазарджик

Главен специалист

205

 

 

 

 

 

206

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Татяна Папазова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Директор

207

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Антония Петрова

ДГ с. Алеко Константиново

Директор

208

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Екатерина Василева

Кметство Братаница, Община Пазарджик

Главен специалист

209

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Елена Атанасова

Кметство с. Синитево, Община Пазарджик

Главен специалист

210

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Валя Божилова

Кметство с. Гелеменово, Община Пазарджик

Главен специалист

211

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Десислава Данова

Кметство с. Огняново, Община Пазарджик

Главен специалист

212

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Пенка Василева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Старши специалист

213

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Невенка Никленова

Кметство с. Црънча, Община Пазарджик

Главен специалист

214

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Донка Терзийска

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Началник отдел

215

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Златка Ибишева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

216

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Люся Анова

Кметство с. Черногорово, Община Пазарджик

Главен специалист

217

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Стойчо Гълъбинов

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Старши специалист

218

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Даниела Щерева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

219

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Александра Александрова

Дирекция ОК,  Община Пазарджик

Главен специалист

220

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Веселина Георгиева

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

221

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Райна Симеонова

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Главен специалист

222

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Таня Ташева

Кметство с. Тополи дол, Община Пазарджик

Главен специалист

223

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Мария Шантова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

224

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Гергана Петкова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

225

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Минко Минков

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Началник отдел

226

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Димитър Стоянов

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

227

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Николинка Бизюрева

Дирекция АТУ , Община Пазарджик

Главен експерт

228

 

 

 

 

 

229

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Шенка Савова

Кметство с. Звъничево, Община Пазарджик

Главен специалист

230

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Славейко Комсалов

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Директор

231

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Георги Пейчев

Община Пазарджик

Финансов контрольор

232

7.6.2018

 

 

   

233

7.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Надежда Дончева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен експерт

234

8.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Мария Камберова

Кметство с. Росен, Община Пазарджик

Главен специалист

235

8.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Стойна Борисова

Кметство с. Росен, Община Пазарджик

Главен специалист

236

8.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Емилия Делирадева

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

237

8.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Вергиния Вълкова

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Началник отдел

238

8.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Атанаска Въгларова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Началник отдел

239

8.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Антоанета Генова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен експерт

240

8.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Иван Стефанов

БМ "СПЖФНСИ", Община Пазарджик

Управител

241

8.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Стоян Георгиев

Дирекция ПАО,     Община Пазарджик

Младши специалист

242

8.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Галя Дончева

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

243

8.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Душка Ширинян

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен касиер

244

8.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Емилия Спасова

ОДК Пазарджик, Община Пазарджик

Директор

245

8.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Меглена Недкова

Кметство с. Говедаре, Община Пазарджик

Главен специалист

246

8.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Ана Смиленова

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

247

8.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Веселина Пеева

ДГ "Детство", с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Директор

248

8.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Георги Дундаров

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен експерт

249

8.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Надя Фърцова

Отдел КК, Община Пазарджик

Старши експерт

250

8.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Диляна Матакиева

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен експерт

251

8.6.2018

Декларация по чл. 35,        ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Елена Илчева

Кметство с. Ляхово, Община Пазарджик

Главен специалист

252

8.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Златка Хрисчева

Кметство с. Крали Марко, Община Пазарджик

Главен специалист

253

8.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Петкана Бекярова

Кметство с. Тополи дол, Община Пазарджик

Кметски наместник

254

8.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Антоанета Бангеева

Кметство с. Мало Конаре, Община Пазарджик

Главен специалист

255

8.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Борис Хаджийски

РИМ- гр. Пазарджик

Директор

256

8.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Мария Генова

ДГ "Веселка" с. Ивайло, Община Пазарджик

Директор

257

8.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Бойка Николова

Кметство Братаница, Община Пазарджик

Главен специалист

258

8.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Гергана Златанова

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

259

8.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Анна Илиева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

260

8.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Руска Иванова

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен специалист

261

8.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Недялка Нонова

Кметство с. Мокрище, Община Пазарджик

Главен специалист

262

8.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Лиляна Илиева

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Старши инспектор

263

8.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Адриана Бостанджийска

Община Пазарджик, отдел "Вътрешен одит"

Вътрешен одитор

264

8.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Величка Паскалева

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Старши специалист

265

8.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Зорница Минчева

Кметство с. Сарая, Община Пазарджик

Главен специалист

266

8.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Димитрия Церова

БМ "ОСДУ", Община Пазарджик

Директор

267

14.6.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Пенка Георгиева

Кметство с. Паталеница, Община Пазарджик

Главен специалист

268

2.8.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Венцислава Стоилова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Главен специалист

269

27.8.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Андрей Генов

ЦПЛР, Община Пазарджик

Директор

270

3.9.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Вяра Пейкина

ДГ "Зорница",   Община Пазарджик

Директор

271

26.9.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Ненка Стоянова

Дирекция ОК, Община Пазарджик

Главен специалист

272

8.10.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Деница Павлова-Кълвачева

Дирекция АТУ,     Община Пазарджик

Главен специалист

273

8.10.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Юлия Гивечева

Кметство с. Главиница, Община Пазарджик

Главен специалист

274

 

 

 

 

 

275

17.12.2018

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Върбина Поюкова

Дирекция ГРН, Община Пазарджик

Главен специалист

276

8.1.2019

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Здравка Петрова

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

277

10.1.2019

 

 

 

 

278

17.1.2019

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Цветелина Наскова

Дирекция БОС,     Община Пазарджик

Инспектор

279

1.3.2019

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Христо Опанов

Дирекция СТОС, Община Пазарджик

Главен специалист

280

11.3.2019

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Катя Мурджева

Дирекция АТУ, Община Пазарджик

Главен експерт

281

11.3.2019

Декларация по чл. 35,       ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Неда Кацарова

Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик

Младши експерт

282 6.4.2019 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Надежда Стоицева Отдел КК, Община Пазарджик Главен специалист
283 6.4.2019 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Анна Пашова Кметство с. Звъничево, Община Пазарджик Главен специалист
284 6.4.2019 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Веселина Янова Кметство с. Цар Асен, Община Пазарджик Главен специалист
285 22.4.2019 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Диана Николова Кметство с. Драгор, Община Пазарджик Главен специалист
286 22.4.2019 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Десислава Ташкова Кметство с. Драгор, Община Пазарджик Главен специалист
287 3.5.2019 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Иван Александров Отдел КК, Община Пазарджик Главен експерт
288 7.5.2019 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Мария  Чалъкова ДГ с. Величково, Община Пазарджик Директор
289 10.5.2019 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Галина Величкова Кметство с. Звъничево, Община Пазарджик Главен специалист
290 20.5.2019 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Стоянка Трифонова Дирекция БОС,     Община Пазарджик Счетоводител
291 3.6.2019 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Борис Кошеджийски Дирекция ГРН, Община Пазарджик Младши експерт
292 12.6.2019 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Радка Атанасова Дирекция АТУ, Община Пазарджик Младши специалист
293 1.7.2019 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Гайтана Димитрова Дирекция АТУ, Община Пазарджик Главен експерт
294 26.7.2019 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Димитър Острев Дирекция СТОС, Община Пазарджик Главен специалист
295 15.8.2019 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Александра Михова ДГ "Върбица"гр. Пазарджик, Община Пазарджик Директор
296 1.10.2019 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Галина Танева Дирекция БОС,     Община Пазарджик Счетоводител
297 18.12.2019 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Илиана Пашова Дирекция СТОС, Община Пазарджик Главен специалист
298 3.02.2020. Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Михаела Черешарова ДГ "Слънчо" гр. Пазарджик, Община Пазарджик Директор
299 4.02.2020 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Стойчо Стойчев Дирекция ПАО, Община Пазарджик Юрисконсулт
300 11.02.2020 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Григор Паликаров СОД "Маестро Г. Атанасов" гр. Пазарджик Главен художествен ръководител
301 12.02.2020 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Евгени Атанасов Дирекция ЕФСПЕУ,     Община Пазарджик Младши експерт
302 2.03.2020 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Лозинка Дасова Дирекция ГРН, Община Пазарджик Младши специалист
303 5.03.2020 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Ралица Боянова Дирекция СТОС, Община Пазарджик Главен специалист
304 1.04.2020 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Тина Дулева Дирекция ОК, Община Пазарджик Главен специалист
305 1.04.2020 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Антоан Атанасов Дирекция ОК, Община Пазарджик Старши специалист
306 1.04.2020 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Стиляна Шиникова Дирекция ОК, Община Пазарджик Главен специалист
307 1.04.2020 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Глория Начева Дирекция ОК, Община Пазарджик Главен специалист
308 6.04.2020 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Делка Куртакова Дирекция АТУ, Община Пазарджик Главен специалист
309 6.04.2020 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Мария Ангелиева Дирекция ПО, Община Пазарджик Юрисконсулт
310 12.05.2020 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Ирина Шанова Дирекция СД, Община Пазарджик Главен специалист
311 12.05.2020 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Стефка Иванова Дирекция СД, Община Пазарджик Счетоводител
312 12.05.2020 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Джинка Анова Дирекция СД, Община Пазарджик Главен специалист
313 12.05.2020 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Светла Нанкинова Дирекция СД, Община Пазарджик Главен специалист
314 12.05.2020 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Димана Василева Дирекция СД, Община Пазарджик Главен специалист
315 12.05.2020 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Миланка Стоянова Дирекция СД, Община Пазарджик Главен специалист
316 12.05.2020 Декларация по чл. 35,      ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Елена Гайдева Дирекция СД, Община Пазарджик Старши счетоводител