ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП II“

назад

 

Община Пазарджик

уведомява  Сдруженията на собствениците, желаещи да кандидатстват за финансиране по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“, с финансиране по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, че срокът за подаване на Заявления за кандидатстване е удължен до 11.03.2024 г.

Сдруженията на собствениците кандидатстват с  с пълен комплект от изискуеми документи, в това число  документи, доказващи наличието на средства за финансиране на необходимия собствен принос за изпълнение на проекта,  внесени на гише №1 – Деловодството в Информационния център на Община Пазарджик.