ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП II“

назад

Община Пазарджик

отправя Покана към Сдружения на собствениците за представяне на предложения за енергийно-ефективно обновяване на жилищни сгради, находящи се на територията на град Пазарджик в изпълнение на Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“, с финансиране по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ОТ СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ПРЕД ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ДО 10.12.2023 г.