ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“

назад

Община Пазарджик

отправя Покана към Сдружения на собствениците за представяне на предложения за енергийно-ефективно обновяване на жилищни сгради, находящи се на територията на град Пазарджик в изпълнение на Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд-етап I“ в изпълнение на Национален план за възстановяване и устойчивост.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ОТ СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ПРЕД ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ДО 10.05.2023 г.

 

 

 

 

 

   


РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ С ПОДАДЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ИСУН