Процедура пасища и мери

назад

Файлове:

Протоколи по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, за разпределение на имоти от ОПФ с НТП - пасище за индивидуално ползване - 2024 год. Протоколи по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, за разпределение на имоти от ОПФ с НТП - пасище за индивидуално ползване - 2024 год.

Процедуреа за разпределение за индвидуално ползване  и отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ актувани с Актове за публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: Пасище в землищата на с. Априлци, с. Дебращица, с. Ивайло... Процедуреа за разпределение за индвидуално ползване и отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ актувани с Актове за публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: Пасище в землищата на с. Априлци, с. Дебращица, с. Ивайло...

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за индивидуално ползване, за срок от 1 стопанска година на поземлени имоти от ОПФ по кадастралната карта и кадастралните регистриси на с. Априлци, с. Овчеполци, с. Росен, с. Сбор, и с. Цар Асен, ползване: Пасище Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за индивидуално ползване, за срок от 1 стопанска година на поземлени имоти от ОПФ по кадастралната карта и кадастралните регистриси на с. Априлци, с. Овчеполци, с. Росен, с. Сбор, и с. Цар Асен, ползване: Пасище

Процедура за разпределение за индвидуално ползване  и отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ актувани с Актове за публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: Пасище в землищата на с. Алеко Константиново, с. Априлци, с. Дебращица, ... Процедура за разпределение за индвидуално ползване и отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ актувани с Актове за публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: Пасище в землищата на с. Алеко Константиново, с. Априлци, с. Дебращица, ...

Решение №21 от 26.01.2023 г. относно приемане на годишен план за паша за 2023 година и даване съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/ Решение №21 от 26.01.2023 г. относно приемане на годишен план за паша за 2023 година и даване съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/

Обява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за индивидуално ползване, за срок от 1 стопанска година на поземлени имоти от ОПФ по кадастралната карта и кадастралните регистриси на с. Априлци, с. Овчеполци, с. Росен, с. Сбор, и с. Цар Асен Обява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за индивидуално ползване, за срок от 1 стопанска година на поземлени имоти от ОПФ по кадастралната карта и кадастралните регистриси на с. Априлци, с. Овчеполци, с. Росен, с. Сбор, и с. Цар Асен

Протоколи по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, за разпределение на имоти от ОПФ с НТП-пасище за индивидуално ползване – 2022 год. Протоколи по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, за разпределение на имоти от ОПФ с НТП-пасище за индивидуално ползване – 2022 год.

Процедура за разпределение за индвидуално ползване и отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ актувани с Актове за публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: Пасище в землищата на с. Априлци, с. Дебращица, с. Ивайло, с. Ляхово... Процедура за разпределение за индвидуално ползване и отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ актувани с Актове за публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: Пасище в землищата на с. Априлци, с. Дебращица, с. Ивайло, с. Ляхово...

Решение №24 от 24.02.2022 г. относно приемане на годишен план за паша за 2022 година и даване съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/ Решение №24 от 24.02.2022 г. относно приемане на годишен план за паша за 2022 година и даване съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/

Протоколи по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, за разпределение на имоти от ОПФ с НТП-пасище за индивидуално ползване – 2021 год. Протоколи по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, за разпределение на имоти от ОПФ с НТП-пасище за индивидуално ползване – 2021 год.

Обява процедура за разпределение за индвидуално ползване и отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ актувани с Актове за публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: Пасище в землищата на с.Априлци, с.Дебращица, с.Ивайло, с.Ляхово, ... Обява процедура за разпределение за индвидуално ползване и отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ актувани с Актове за публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: Пасище в землищата на с.Априлци, с.Дебращица, с.Ивайло, с.Ляхово, ...

Решение №15 от 27.01.2021 г. относно приемане на годишен план за паша и даване съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/ Решение №15 от 27.01.2021 г. относно приемане на годишен план за паша и даване съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕНИ ПРОЕКТИ НА СЛУЖЕБНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ,  СЪДЪРЖАЩИ  РЕГИСТЪР И КАРТА НА ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА:  С. РОСЕН, С. ТОПОЛИ ДОЛ,  МАЛО КОНАРЕ  И С.  МОКРИЩЕ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕНИ ПРОЕКТИ НА СЛУЖЕБНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ, СЪДЪРЖАЩИ РЕГИСТЪР И КАРТА НА ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА: С. РОСЕН, С. ТОПОЛИ ДОЛ, МАЛО КОНАРЕ И С. МОКРИЩЕ

Протоколи чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за разпледеление на пасища 2020 за индивидуално ползване Протоколи чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за разпледеление на пасища 2020 за индивидуално ползване

Обява процедура за разпределение за индвидуално ползване  и отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ актувани с Актове за публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: Пасище в землищата на с. Априлци, с. Братаница, с. Дебращица, с. Ивайло Обява процедура за разпределение за индвидуално ползване и отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ актувани с Актове за публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: Пасище в землищата на с. Априлци, с. Братаница, с. Дебращица, с. Ивайло

Решение №17 на ОбС от 31.01.2020 г. Решение №17 на ОбС от 31.01.2020 г.

Протоколи от провеждане на процедура за разпределение за индивидуално ползване и отдаването им под наем за срок от 5 до 8 стопански години на поземлени имоти от ОПФ с начин на трайно ползване: Пасище Протоколи от провеждане на процедура за разпределение за индивидуално ползване и отдаването им под наем за срок от 5 до 8 стопански години на поземлени имоти от ОПФ с начин на трайно ползване: Пасище

Процедура за разпределение за индвидуално ползване  и отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ актувани с Актове за публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: Пасище в землищата на с. Априлци, с. Братаница, с. Дебращица, с. Ивайло ... Процедура за разпределение за индвидуално ползване и отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ актувани с Актове за публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: Пасище в землищата на с. Априлци, с. Братаница, с. Дебращица, с. Ивайло ...

Приемане на годишен план за паша и даване съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване, определяне размера и местоположението на пасищата и мерите за общо и индивидуално ползване и определяне годишна наемна цена на декар Приемане на годишен план за паша и даване съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване, определяне размера и местоположението на пасищата и мерите за общо и индивидуално ползване и определяне годишна наемна цена на декар

Протоколи по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, за разпределение на имоти от ОПФ с НТП-пасище, за индивидуално ползване - 2018 год Протоколи по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, за разпределение на имоти от ОПФ с НТП-пасище, за индивидуално ползване - 2018 год

Процедура за разпределение за индвидуално ползване и отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ актувани с Актове за публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: Пасище в землищата на с. Априлци, с. Братаница, с. Ивайло, с. Овчеполци, ... Процедура за разпределение за индвидуално ползване и отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ актувани с Актове за публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: Пасище в землищата на с. Априлци, с. Братаница, с. Ивайло, с. Овчеполци, ...

Приемане на годишен план за паша и даване съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване, определяне размера и местоположението на пасищата и мерите за общо и индивидуално ползване и определяне годишна наемна цена на декар за Приемане на годишен план за паша и даване съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване, определяне размера и местоположението на пасищата и мерите за общо и индивидуално ползване и определяне годишна наемна цена на декар за