Пристройка за санитарни възли към училище в УПИ I-училище, кв.72 по плана на с. Черногорово, община Пазарджик

назад
Процедура: номер 50 / четвъртък, 29 юни 2017 09:10
Обява за събиране на оферти
Състояние: Активно

Електронна преписка