Пристройка за котелно и вътрешна отоплителна инсталация за Корпус 1 и Корпус 2 за обект „Реновация, основен ремонт и пристройка за котелно и санитарни възли на основно училище „Христо Ботев”, в УПИ І - Училище, кв.33, с. Юнаците, общ. Пазарджик

назад
Процедура: номер 95 / понеделник, 18 февруари 2019 10:05
Обява за събиране на оферти
Състояние: Активно

Електронна преписка