Приемане, пренасяне и доставяне на пратки /универсални и неуниверсални пощенски услуги/ за нуждите на общинска администрация - Пазарджик

назад
Процедура: номер 61 / четвъртък, 26 октомври 2017 10:24
Открита процедура
Състояние: Активно

Електронна преписка