Покана/Обява

назад

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДЕЙНОСТТА „СМР В СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА-1929“ В С. МАЛО КОНАРЕ, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК“ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ”ПРОСВЕТА-1929”В С. МАЛО КОНАРЕ, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК“

542

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДЕЙНОСТТА „СМР В СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА-1929“ В С. МАЛО КОНАРЕ, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК“ В РАМКИТЕ НА  ПРОЕКТ  „ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ”ПРОСВЕТА-1929”В С. МАЛО КОНАРЕ, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК“, ДОГОВОР №BG14MFOP001-4.047-0007