Покана/Обява

назад

Покана за представяне на оферта за избор на изпълнител на дейността „СМР в сградата на читалище „Просвета-1947“ в с. Мирянци, община Пазарджик“ в рамките на проект „Обновяване на сградата на читалище „Просвета-1947“ в с. Мирянци, община Пазарджик“

363

Покана за представяне на оферта за избор на изпълнител на дейността „СМР в сградата на читалище „Просвета-1947“ в с. Мирянци, община Пазарджик“ в рамките на проект „Обновяване на сградата на читалище „Просвета-1947“ в с. Мирянци, община Пазарджик“, договор №BG14MFOP001-4.047-0001.