Покана/Обява

назад

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДЕЙНОСТТА "СМР В СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА-1930“ В С. ГЛАВИНИЦА, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК" В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ "ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА-1930“ В С. ГЛАВИНИЦА, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК"

370

Покана за представяне на оферта за избор на изпълнител на дейността "СМР в сградата на читалище „Пробуда-1930“ в с. Главиница, община Пазарджик" в рамките на проект "Обновяване на сградата на читалище „Пробуда-1930“ в с. Главиница, община Пазарджик", договор №BG14MFOP001-4.047-0006.