Покана/Обява

назад

Покана за индикативна оферта за наемане на специализирано превозно средство за осъществяване на дейностите по чл. 171 от ЗДвП - принудително преместване на МПС без знанието на техните собственици или на упълн. от тях водачи на терит. на общ. Пазарджик

1203