Покана/Обява

назад

Покана за предоставяне на индикативна оферта за изпълнение на дейност: „Изготвяне на сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация на територията на гр. Пазарджик, съгласно чл. 17, ал.1, т.1 и ал.2 от Наредба № Е-РД-04-1 от 2016г.“

1692