Поддържане и ремонт на светофарни уредби и осветление на пешеходни пътеки на територията на гр.Пазарджик и с.Звъничево, община Пазарджик през 2018 г.

назад
Процедура: номер 66 / четвъртък, 07 декември 2017 10:49
Обява за събиране на оферти
Състояние: Активно

Електронна преписка