ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА СВЕТОФАРНИ УРЕДБИ И ОСВЕТЛЕНИЕ НА ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ПАЗАРДЖИК И С. ЗВЪНИЧЕВО, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ПРЕЗ 2018 Г.

назад
Процедура: номер 64 / понеделник, 04 декември 2017 11:15
Обява за събиране на оферти
Състояние: Активно

Електронна преписка