Плащане

назад

Начини за плащане

1. На касите на Отдел „Местни данъци и такси” в брой или чрез ПОС терминални устройства.

2. Чрез банков превод по банковата сметка на Община Пазарджик. Банкова сметка и кодове за вид плащане

3. По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен чрез страницата на Община Пазарджик - Електронна справка за дължими данъци и такси

4. На касите на Изипей /Easypay/ и Фаст Пей /FastPay/,  чрез системата за електронни разплащания  Ипей /ePay/.

          

5.  С пощенски запис