Плащане

назад

Начини за плащане

1. На касите на Отдел „Местни данъци и такси” в брой или чрез ПОС терминални устройства.

2. Чрез банков превод по банковата сметка на Община Пазарджик. Банкова сметка и кодове за вид плащане

3. На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница

4.  С пощенски запис