Оценка на съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на строително-монтажни работи по проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – I етап“

назад
Процедура: номер 114 / сряда, 11 септември 2019 09:33
Открита процедура
Състояние: Активно

Електронна преписка