Отчет за изпълнението на бюджета за 2021

назад

Отчет за изпълнение на бюджета за 2021

 • отчет януари 2021
 • отчет февруари 2021
 • отчет март 2021
 • отчет I-во тримесечие 2021
 • отчет април 2021
 • отчет май 2021
 • отчет юни 2021
 • отчет ІІ-ро тримесечие 2021
 • отчет юли 2021
 • отчет август 2021
 • отчет септември 2021
 • отчет ІІІ-ро тримесечие 2021
 • отчет октомври 2021
 • отчет ноември 2021
 • отчет декември 2021
 • отчет ІV-то тримесечие 2020