Осигуряване на информация и комуникация по проекти „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Септември, Белово и Лесичово“ и „Изграждане на инсталация за компостиране..

назад
Процедура: номер 80 / четвъртък, 05 април 2018 09:59
Открита процедура
Състояние: Активно

Електронна преписка