Осигурен достъп чрез видео-жестов превод за глухи и сляпо-глухи лица

назад

Във връзка с изискването на Закона за българския жестов език /ЗБЖЕ/ и на основание Решение № 25/23.02.2023 г. на Общински съвет – Пазарджик, бе сключено Споразумение за общинско сътрудничество със Столична община за споделяне на услугата  "Превод на български жестов език при адмнистративно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинска администрация". 

Столична община - оператор, ще предоставя услугата на потребителите в Община  Пазарджик в:

  • Център за информация  и услуги на гражданите на  бул. България №2, с работно време всеки делничен ден от 8.30 часа до 17.30 часа;

Услугата ще се осъществява от видеоконферентна връзка между служителя от звеното на Общинска администрация Пазарджик, глухото или сляпо-глухото лице – заявител на административното обслужване и преводача на български жестов език-служител на оператора. При заетост на преводача в момента на стартиране на обслужване, лицето следва да изчака реда си.

В Центъра  е поставен указателен  стикер с QR код, който при сканиране с устройство, отвежда в специализираната рубрика на интернет страницата ни. Услугата се извършва с помощта на таблет, който се използва за  осигуряване на тристранна онлайн видео връзка между лицето, което иска да подаде заявление за съответната административна услуга, служител на гише  от Община Пазарджик и преводач на български жестов език.