Осъществяване на одит по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на НАП гр.Пазарджик"

назад
Процедура: номер 57 / четвъртък, 07 септември 2017 09:47
Открита процедура
Състояние: Активно

Електронна преписка