Осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи съгласно изготвени технически проекти на СОУ „Димитър Гачев” и СОУ „Д-р Петър Берон” по проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазар

назад
Процедура: номер 34 / петък, 31 март 2017 11:31
Договаряне без предварително обявление
Състояние: Активно

Електронна преписка