Осъществяване на авторски надзор по проект “Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал “Марица-Болница” на град Пазарджик

назад
Процедура: номер 38 / петък, 31 март 2017 17:10
Договаряне без предварително обявление
Състояние: Активно

Електронна преписка