Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

назад

Проект "Приеми ме 2015" продължава до 31.12.2023 г.

595

 

Предоставянето на социалната услуга ”Приемна грижа”

по проект ”Приеми ме 2015” ще продължи до 31.12.2023 г.

 

  Община Пазарджик е една от 167 – те общини – партньори на Агенцията за социално подпомагане в реализацията му от 01.01.2016 г. Целта на това удължаване е да бъде утвърден стандарт за финансиране на социалната услуга ”Приемна грижа” като делегирана от държавата дейност от 2024 г., както и да бъдат изготвени предложения за промени съгласно действащия Закон за социалните услуги по отношение на: Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях и Методиката за условията и начина на предоставяне на социалната услуга ”Приемна грижа”.

  Областният екип по приемна грижа – Пазарджик продължава работата си по развитието на приемната грижа на областно ниво в условията на активно сътрудничество с териториалните структури на АСП, както и с общините – партньори.