Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

назад

Покана за заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.103-0096 „Патронажна грижа за възрастни хора с увреждания – Компонент 4”

1032

 

Покана за заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.103-0096 „Патронажна грижа за възрастни хора с увреждания – Компонент 4”

 

 

Община Пазарджик има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция за предоставяне на дейностите и резултатите по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4”.

Събитието е в изпълнение на дейностите по проекта, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Проектът приключи на 03.07.2021 г.

Заключителната пресконференция ще се състои на 27 юли 2021 г. (вторник) от 10:00 часа в Залата на експертния съвет в сградата на Община Пазарджик.

Каним всички медии и желаещи да присъстват на събитието!

 

 

 

21.07.2021 г.                                                                Община Пазарджик

                                                                                    Дирекция „Социални дейности”

 

 


Проект № BG05M9OP001-2.103- 0096  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица сс увреждания –Компонент  4”, финансиран от  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд