Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

назад

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

2716

ПОКАНА

ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

      Община Пазарджик, съвместно с Фондация „Фонд за превенция на престъпността-ИГА”- партньор по проекта, имат удоволствието да Ви поканят на заключителна пресконференция по повод приключване на проект BG05М9OP001-2.002 -0165-С01 „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда“ към звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж в Община Пазарджик.

Проектът „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда“  с бенефициент Община Пазарджик в  партньорство с Фондация „ Фонд за престъпността”-ИГА” се осъществява по договор №BG05M9OP001-2.002—0165-C001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Пресконференцията ще се проведе на 08.12.2017 г. от 11.00 часа, в сградата на Община Пазарджик, ет 2 „Зала на архитектурния съвет” с адрес:  гр. Пазарджик, бул. „България“ №2.

Целта на събитието е да представим реализираните дейностите и постигнатите резултати по проекта.

На събитието каним да присъстват представители на медиите,  Дирекция „Бюро по труда – Пазарджик,  Дирекция „Социално подпомагане” – Пазарджик, РД”Социално подпомагане” –Пазарджик и заинтересовани лица.


Файлове:

Протокол Протокол