Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

назад

Покана за начална пресконференция по проект BG05M9OP001-6.002-0156 „Патронажна грижа + в Община Пазарджик”

1003

 

Покана за начална пресконференция по проект BG05M9OP001-6.002-0156 „Патронажна грижа + в Община Пазарджик”

 

 

Община Пазарджик има удоволствието да Ви покани на начална  пресконференция за представяне  на дейностите по проект „Патронажна грижа + в Община Пазарджик.

Събитието е в изпълнение на дейностите по проекта, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Проектът стартира на  05.07.2021 г.

Началната пресконференция ще се състои на 27 юли 2021 г. (вторник) от 11:00 часа в Залата на експертния съвет в сградата на Община Пазарджик.

Каним всички медии и желаещи да присъстват на събитието!

 

 

 

 

21.07.2021 г.                                               Община Пазарджик

                                                                   Дирекция„Социални дейности”

 


Проект № BG05M9OP001-6.002-0156 Патронажна грижа + в община Пазарджик   финансиран по Оперативна програма „Развитие на Човешките Ресурси”2014-2020 по Процедура  BG05M9OP001-6.002 Патронажна грижа +, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд