Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

назад

ДИНАМИКА НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ – ПАЗАРДЖИК (за краткост, ЦСВР), ПРЕЗ 2019 г.

1497

ДИНАМИКА НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ В  ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ – ПАЗАРДЖИК (за краткост, ЦСВР), ПРЕЗ 2019 г.

 

ДЕЙНОСТ 3: Услугата "Ранна интервенция на уврежданията" с капацитет 30 деца от 0 до 7 год. + 50 родители

 

През 2019 г. са регистрирани 17 нови потребители, с които общият брой ползвалите услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ достигна 65 деца. От тях 26 деца приключиха ползването й в рамките на 2019 г., а 39 деца продължават и през 2020 г.

Резултати с натрупване от началото на стартиране на услугата:

Услугата "Ранна интервенция на уврежданията" са ползвали 95 потребители, като 56 от тях са приключили дейността.

 

ДЕЙНОСТ 4: Услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ с капацитет 30 деца

 

През 2019 г. няма регистрирани нови потребители поради липсата на интерес към позицията на специалния педагог, чиято роля е основна.

Резултати с натрупване от началото на стартиране на услугата: 1 потребител, който е приключил дейността през 2017 г.

 

ДЕЙНОСТ 5: Услуги: дейност 1: "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения" дейност 2: "Семейно консултиране и подкрепа" дейност 3: "Индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина" с капацитет на трите дейности 300 семейства

  

По дейност 5.1: "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения" през отчетната година няма регистрирани потребители. Причината е, че от 10.10.2018 г. психологът напусна ЦСВР – Пазарджик, по взаимно съгласие.

По дейност 5.2.: "Семейно консултиране и подкрепа" приключилите потребители за 2019 г. са 68, от тях 8 деца до 7 год., 2 деца над 7 год. и 58 лица;

По дейност 5.3: "Индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина" – 0 потребители;

Общо брой приключили потребители по дейност 5 за 2019 г.: 68, от тях 8 деца до 7 год., 2 деца над 7 год. и 58 лица. 

Резултати с натрупване от началото на стартиране на услугата:

По дейност 5.1: "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения" - 123 потребители;

По дейност 5.2.: " Семейно консултиране и подкрепа" услугите са приключили за 33 деца от 0 до 7 г., 34 деца над 7 г. и 271 възрастни;

По дейност 5.3: "Инд. и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина" - 0;

Общо брой приключили потребители по дейност 5: 445 потребители, от които 17 деца от 0 г. до 7 - год. възраст; 34 деца над 7 – год. и 394 лица

 

ДЕЙНОСТ 6: Услуги: Дейност 1: "Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията"; Дейност 2: "Майчино и детско здраве" с общ капацитет 500 потребители /средно 1400 прегледа/.

През 2019 г. по дейност 1: "Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията" – в регистъра на потребителите за тази услугата са включени 573 деца. 425 деца са ползвали услугата "Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията". От тях новите потребители за 2019 г. са 173 деца, старите, от предходни години, са 252 деца. 175 продължават да ползват услугата и през 2020 г.

По дейност 2: "Майчино и детско здраве" - в регистъра за тази услуга са включени 242 - ма потребителя. От тях новите потребители за 2019 г. са 91, от които 3 деца до 7 г., 10 деца над 7 г. и 78 лица.

Общ брой приключили потребители по тази дейност за 2019:

По дейност 6.1: приключилите в рамките на 2019 г. са 250 деца до 7 г.;

По дейност 6.2: приключилите в рамките на 2019 г. са 88, от които 10 деца над 7 г. и 78 лица;

Общо брой приключили потребители по дейност 6: 338 потребители, от тях 250 деца до 7 год., 10 деца над 7 год. и 78 лица.

Резултати с натрупване от началото на стартиране на услугата:

По дейност 6.1: "Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията" - 398 деца от 0 до 7 г.;

По дейност 6.2: "Майчино и детско здраве" - 234 потребители, от които 10 деца от 0-7 г.; 22 деца над 7 г. и 202 лица;

Общ брой приключили потребители по дейност 6: 632 потребители, от които: 408 деца до 7 - год. възраст; 22 деца над 7 год. и 202 лица;

 

ДЕЙНОСТ 7: Услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище" с капацитет 30 потребители

  Услугата, популярна като ”лятно училище”, се реализира за втори път от стартирането на Проекта, в периода от 01.08.2019 г. до 30.08.2019 г., с група от 29 деца. За участие в услугата се включиха деца, на които им предстоеше да бъдат първокласници през учебната 2019/2020 г. (родените през 2012 г.). Те бяха организирани в една група и заниманията с тях се провеждаха от екип от педагог и медиатор/помощник-възпитател.

  Екипът на ЦСВР - Пазарджик наблюдаваше активен интерес от страна на директорите на детски градини, след опита им от предходната 2018 г. и след положителния ефект, който постигнаха. Лятното училище отново се проведе в сградата на ЦСВР - Пазарджик, находяща се на адрес: ул. Любен Боянов № 7.   Целта  на  провежданите  учебни занимания бе надграждане на получените знания от педагозите в детските градини с цел плавен преход към първи клас. За всяко едно дете бе направено както входно, така и изходно ниво. Учебните занимания на децата се провеждаха по 4 часа дневно съобразно предварително изготвена тематична програма. Екипът организира посещения на Регионална библиотека "Н. Фурнаджиев" гр. Пазарджик, в непосредствена близост до сградата, посещение в Етнографския музей, в парк - остров "Свобода", парк "Писковец", като в междучасията се провеждаха различни видове състезателни и забавни игри. Часовете за занимания бяха с времетраене от 35 минути. Децата идваха с желание и активно се включваха в заниманията. Нямаше постъпили оплаквания от родителите.

   Лятното училище приключи на 30.08.2019 г. Бяха поканени родители и близки на децата, за да се получи истински празник. Децата демонстрираха какво са усвоили през едномесечния период, пяха песнички. За спомен от участието си в лятното училище всяко дете получи книжка с приказки с лично послание от екипа.

Резултати с натрупване от началото на стартиране на услугата:

Услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище" са ползвали 60 потребители.