Осъществяване на одит по проект “Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик"

назад
Процедура: номер 56 / четвъртък, 07 септември 2017 09:47
Открита процедура
Състояние: Активно

Електронна преписка