Обяви и съобщения

назад

Заповеди относно назначаване на комисии които да ръководят сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на гр. Пазарджик, община Пазарджик

581